Poetisk sensualism

local_offer
Musik
Poetisk sensualism
Mer information
Datum: 26 feb
Tid: 18.00 – 20.00
Ålder: Alla åldrar
Plats: Kulturhuset Spira, Jönköping
Adress: Kulturgatan 3, 553 24 Jönköping
Kulturhuset Spira - Smålands musik och teater
Telefon: 010-2428080
E-post: info@smot.se
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Hörslinga Rullstolsanpassning

I fjärde konserten i den romantiska säsongen hörs tonsättare som Tjajkovskij, Chausson, Ravel och Lindström. Sopranen Julia Sporsén är tillbaka i Spira, medan kvällens dirigent Alice Farnham gästar.

Fransmannen Ernest Chausson var från början inte alls tonsättare utan advokat. Men efter att ha gått på operan i Berlin och bland annat sett Wagners Tristan och Isolde bestämde han sig för att börja komponera musik. Julia Sporsén är solist när Sinfoniettan spelar Dikt från kärleken och havet, ett av hans mest berömda verk.

Biljettinformation

Biljetter säljs på smot.se och i biljettkassan på Kulturhuset Spira.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Poetisk%20sensualism&event.desc=I%20fj%C3%A4rde%20konserten%20i%20den%20romantiska%20s%C3%A4songen%20h%C3%B6rs%20tons%C3%A4ttare%20som%20Tjajkovskij%2C%20Chausson%2C%20Ravel%20och%20Lindstr%C3%B6m.%20Sopranen%20Julia%20Spors%C3%A9n%20%C3%A4r%20tillbaka%20i%20Spira%2C%20medan%20kv%C3%A4llens%20dirigent%20Alice%20Farnham%20g%C3%A4star.&event.text=Fransmannen%20Ernest%20Chausson%20var%20fr%C3%A5n%20b%C3%B6rjan%20inte%20alls%20tons%C3%A4ttare%20utan%20advokat.%20Men%20efter%20att%20ha%20g%C3%A5tt%20p%C3%A5%20operan%20i%20Berlin%20och%20bland%20annat%20sett%20Wagners%20Tristan%20och%20Isolde%20best%C3%A4mde%20han%20sig%20f%C3%B6r%20att%20b%C3%B6rja%20komponera%20musik.%20Julia%20Spors%C3%A9n%20%C3%A4r%20solist%20n%C3%A4r%20Sinfoniettan%20spelar%20Dikt%20fr%C3%A5n%20k%C3%A4rleken%20och%20havet%2C%20ett%20av%20hans%20mest%20ber%C3%B6mda%20verk.%20&event.categories=musik&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Kulturgatan%203&event.postNumber=55324&event.placeName=Kulturhuset%20Spira&event.id=deed6611-e221-4e34-a036-7e434365640a&event.imageAltText=Poetisk%20sensualism&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Kulturhuset%20Spira%20-%20Sm%C3%A5lands%20musik%20och%20teater&organizer.tel=010-2428080&organizer.email=info%40smot.se&organizer.link=&applier.name=Matilda%20Fag%C3%B6&applier.tel=0735437420&applier.email=matilda.fago%40smot.se&ticket.desc=Biljetter%20s%C3%A4ljs%20p%C3%A5%20smot.se%20och%20i%20biljettkassan%20p%C3%A5%20Kulturhuset%20Spira.&ticket.price=&accessibilities=handikapptoalett,hiss,h%C3%B6rslinga,rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Biljetter&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.smot.se%2Fpoetisk-sensualism%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6af27e6d184e6d332f6a5c39&date.startDates=1677430800000&date.endDates=1677438000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6af27e6d184e6d332f6a5c44/1673338076223/eventimage.jpg