Politiskt samtal kring mäns våld mot kvinnor

local_offer
Övrigt
Olga Persson, förbundsordförande Unizon
Mer information
Datum: 24 aug
Tid: 18.00 – 19.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Ödlan, Jönköping
Adress: Syrgasvägen 7, 553 02 Jönköping
Kvinno- och tjejjouren Jönköping
Telefon: 036-163682
Tillgänglighet
Rullstolsanpassning

Kvinno- & tjejjouren i Jönköping bjuder in de politiska partierna till ett samtal om mäns våld mot kvinnor.

Inför valet vill vi nu sätta mäns våld mot kvinnor på dagordningen och bjuder in till ett samtal med våra lokala politiker för att diskutera våldet, dess lösningar och ta reda på om partierna är villiga att kroka arm för att skapa ett jämställt samhälle fritt från våld. Samtalet kommer att ledas av Olga Persson, förbundsordförande i Unizon. Anmäl dig till info@kvinnotjejjourenjkpg.se

Biljettinformation

Ingen kostnad. Anmäl dig till info@kvinnotjejjourenjkpg.se

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Politiskt%20samtal%20kring%20m%C3%A4ns%20v%C3%A5ld%20mot%20kvinnor&event.desc=Kvinno-%20%26%20tjejjouren%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20bjuder%20in%20de%20politiska%20partierna%20till%20ett%20samtal%20om%20m%C3%A4ns%20v%C3%A5ld%20mot%20kvinnor.%20%20%0D%0A&event.text=Inf%C3%B6r%20valet%20vill%20vi%20nu%20s%C3%A4tta%20m%C3%A4ns%20v%C3%A5ld%20mot%20kvinnor%20p%C3%A5%20dagordningen%20och%20bjuder%20in%20till%20ett%20samtal%20med%20v%C3%A5ra%20lokala%20politiker%20f%C3%B6r%20att%20diskutera%20v%C3%A5ldet%2C%20dess%20l%C3%B6sningar%20och%20ta%20reda%20p%C3%A5%20om%20partierna%20%C3%A4r%20villiga%20att%20kroka%20arm%20f%C3%B6r%20att%20skapa%20ett%20j%C3%A4mst%C3%A4llt%20samh%C3%A4lle%20fritt%20fr%C3%A5n%20v%C3%A5ld.%0D%0ASamtalet%20kommer%20att%20ledas%20av%20Olga%20Persson%2C%20f%C3%B6rbundsordf%C3%B6rande%20i%20Unizon.%0D%0AAnm%C3%A4l%20dig%20till%20info%40kvinnotjejjourenjkpg.se&event.categories=%C3%B6vrigt&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Syrgasv%C3%A4gen%207&event.postNumber=553%2002&event.placeName=%C3%96dlan&event.id=605d9b2d-dc05-4858-909b-64f3af22ecfa&event.imageAltText=Olga%20Persson%2C%20f%C3%B6rbundsordf%C3%B6rande%20Unizon&event.activity=&organizer.name=Kvinno-%20och%20tjejjouren%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036-163682&organizer.email=info%40kvinnotjejjourenjkpg.se&organizer.link=&applier.name=Kvinno-%20och%20tjejjouren%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&applier.tel=036-163682&applier.email=info%40kvinnotjejjourenjkpg.se&ticket.desc=Ingen%20kostnad.%20Anm%C3%A4l%20dig%20till%20info%40kvinnotjejjourenjkpg.se&ticket.price=0&accessibilities=rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Ffb.me%2Fe%2F2cY9NWg9c&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.3e0e1d2f18249c092ff59e39&date.startDates=1661356800000&date.endDates=1661360400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.3e0e1d2f18249c092ff59e44/1660671573029/eventimage.jpg