search
Sök
menu
Meny
Sök

Polkatrofen Rallytävling

local_offer
Sport
Rally
Mer information
Datum: 24 sep
Tid: 11.00 – 14.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 0–5 år, Alla åldrar
Plats: Stamseryd
Adress: Stamseryd
Gränna MK
Telefon: 070-8590740
E-post: olof@pls.se
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

Rallytävling med licenserade förare och bilar på avstängd väg.

Tävlingen är öppen för A-B-C-U förare/kartläsare med gällande svensk licens för 2022. Ej debutant. Antal startande är begränsat till 70 st.Gallring enl. E-cups regler.Ej lagtävling. Ej tillåtet att dela bil.Träningskörning på tävlingssträckorna efter denna inbjudans publicering kommer att medföra startförbud.Vid inbjudans publicering 2022-09-17 kl. 22:00 Tid o plats meddelas i PM 2022-09-24 kl. 07:30 2022-09-24 kl. 11:00anmälan.

Biljettinformation

Fritt inträde. Programblad finns att köpa vid Stamseryd, Preem Huskvarna och Polkapojkarna Gränna

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Polkatrofen%20Rallyt%C3%A4vling%20&event.desc=Rallyt%C3%A4vling%20&event.text=Rallyt%C3%A4vling%20med%20licenserade%20f%C3%B6rare%20och%20bilar%20p%C3%A5%20avst%C3%A4ngd%20v%C3%A4g.%20T%C3%A4vlingen%20%C3%A4r%20%C3%B6ppen%20f%C3%B6r%20A-B-C-U%20f%C3%B6rare%2Fkartl%C3%A4sare%20med%20g%C3%A4llande%20svensk%20licens%20f%C3%B6r%202022.%20Ej%20debutant.%20Antal%20startande%20%C3%A4r%20begr%C3%A4nsat%20till%2070%20st.%0D%0AGallring%20enl.%20E-cups%20regler.%0D%0AEj%20lagt%C3%A4vling.%20Ej%20till%C3%A5tet%20att%20dela%20bil.%0D%0ATr%C3%A4ningsk%C3%B6rning%20p%C3%A5%20t%C3%A4vlingsstr%C3%A4ckorna%20efter%20denna%20inbjudans%20publicering%20kommer%20att%20medf%C3%B6ra%20startf%C3%B6rbud.%0D%0AVid%20inbjudans%20publicering%202022-09-17%20kl.%2022%3A00%20Tid%20o%20plats%20meddelas%20i%20PM%202022-09-24%20kl.%2007%3A30%202022-09-24%20kl.%2011%3A00%0D%0Aanm%C3%A4lan.&event.categories=sport&event.city=Stamseryd%20&event.street=&event.postNumber=&event.placeName=&event.id=ca148583-7d94-4b8b-af58-55e1b0b10332&event.imageAltText=Rally&event.activity=&organizer.name=Gr%C3%A4nna%20MK&organizer.tel=0708590740&organizer.email=olof%40pls.se&organizer.link=&applier.name=Olof%20Johansson%20&applier.tel=0708590740&applier.email=olof%40pls.se&ticket.desc=Fritt%20intr%C3%A4de.%20Programblad%20finns%20att%20k%C3%B6pa%20vid%20Stamseryd%2C%20Preem%20Huskvarna%20och%20Polkapojkarna%20Gr%C3%A4nna&ticket.price=0&accessibilities=nej-ingen-anpassning&ageGroups=0-200,0-5&places=gr%C3%A4nna&smLink1Name=Polkatrofen%20&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Ffacebook.com%2Fevents%2Fs%2Fpolkatrofen-2022%2F1867945233537292%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.32edd2111813d4e011af1199&date.startDates=1664010000000&date.endDates=1664020800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.32edd2111813d4e011af11a4/1659038295859/eventimage.jpg