Pratté och harpan

local_offer
Musik
Delphine Constantin-Reznik
Mer information
Datum: 28 feb
Tid: 12.00 – 12.50
Kostnad: 140 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Kulturhuset Spira, Jönköping
Adress: Kulturgatan 3, 553 24 Jönköping
Kulturhuset Spira - Smålands musik och teater
Telefon: 010-2428080
E-post: info@smot.se
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Hörslinga Rullstolsanpassning

Harpisten Delphine Constantin-Reznik plockar guldkorn ur Prattés musikskatt.

Anton Edvard Pratté var mycket framgångsrik harpist och kompositör under sin livstid och hans musik har på senare år fått en renässans i svenska och internationella konserthus. Var med och lyssna när harpisten Delphine Constantin-Reznik plockar guldkorn ur Prattés musikskatt. Det blir Näckens polska för soloharpa samt en kvartett som framförs i sällskap med Elliot Seidman, valthorn, Paloma Pinto-Veloria, klarinett och Lou Paquin, fagott.

Biljettinformation

Biljetter säljs på smot.se och i biljettkassan på Kulturhuset Spira.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Pratt%C3%A9%20och%20harpan&event.desc=Harpisten%20Delphine%20Constantin-Reznik%20plockar%20guldkorn%20ur%20Pratt%C3%A9s%20musikskatt.%20&event.text=Anton%20Edvard%20Pratt%C3%A9%20var%20mycket%20framg%C3%A5ngsrik%20harpist%20och%20komposit%C3%B6r%20under%20sin%20livstid%20och%20hans%20musik%20har%20p%C3%A5%20senare%20%C3%A5r%20f%C3%A5tt%20en%20ren%C3%A4ssans%20i%20svenska%20och%20internationella%20konserthus.%20Var%20med%20och%20lyssna%20n%C3%A4r%20harpisten%20Delphine%20Constantin-Reznik%20plockar%20guldkorn%20ur%20Pratt%C3%A9s%20musikskatt.%20Det%20blir%20N%C3%A4ckens%20polska%20f%C3%B6r%20soloharpa%20samt%20en%20kvartett%20som%20framf%C3%B6rs%20i%20s%C3%A4llskap%20med%20Elliot%20Seidman%2C%20valthorn%2C%20Paloma%20Pinto-Veloria%2C%20klarinett%20och%20Lou%20Paquin%2C%20fagott.&event.categories=musik&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Kulturgatan%203&event.postNumber=55324&event.placeName=Kulturhuset%20Spira&event.id=3fd1589a-2bf3-4840-868c-590200db3fd7&event.imageAltText=Delphine%20Constantin-Reznik&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Kulturhuset%20Spira%20-%20Sm%C3%A5lands%20musik%20och%20teater&organizer.tel=010-2428080&organizer.email=info%40smot.se&organizer.link=&applier.name=Matilda%20Fag%C3%B6&applier.tel=0735437420&applier.email=matilda.fago%40smot.se&ticket.desc=Biljetter%20s%C3%A4ljs%20p%C3%A5%20smot.se%20och%20i%20biljettkassan%20p%C3%A5%20Kulturhuset%20Spira.%20&ticket.price=140&accessibilities=handikapptoalett,h%C3%B6rslinga,rullstolsanpassning,hiss&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Biljetter&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.smot.se%2Fpratte-och-harpan%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6af27e6d184e6d332f689941&date.startDates=1677582000000&date.endDates=1677585000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6af27e6d184e6d332f68994c/1672824998532/eventimage.jpg