Prova på dans med Lindy hop

local_offer
Dans
Dansuppvisning
Mer information
Datum: 26 sep
Tid: 19.00 – 20.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 18+
Plats: NBVs Stora salen, Jönköping
Adress: Barnarpsgatan 39C, 553 33 Jönköping
NBV sydost
Telefon: 073-3254981
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

Välkomna att prova på dans med oss på Lindy hop Jönköping

Lindy Hop är en glad, vild och fartfylld dans, som får hjärtat att ta några glädjeskutt. Kanske även dansarna själva tar några steg upp i luften, i så kallade air-steps eller aerials. Det är en dans som bara tar någon timme att lära sig grunderna i och sen kan man fortsätta lära sig dansen i decennier utan att någonsin bli fullärd. Dansen har sitt ursprung i det afro-amerikanska 30-talets Harlem, New York och dansas oftast till härligt svängig jazz och swing-musik. Bekväma skor med lite glid.

Biljettinformation

Anmäl ert intresse till Annelie Damberg: 073-9499638

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Prova%20p%C3%A5%20dans%20med%20Lindy%20hop&event.desc=V%C3%A4lkomna%20att%20prova%20p%C3%A5%20dans%20med%20oss%20p%C3%A5%20Lindy%20hop%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.text=Lindy%20Hop%20%C3%A4r%20en%20glad%2C%20vild%20och%20fartfylld%20dans%2C%20som%20f%C3%A5r%20hj%C3%A4rtat%20att%20ta%20n%C3%A5gra%20gl%C3%A4djeskutt.%20Kanske%20%C3%A4ven%20dansarna%20sj%C3%A4lva%20tar%20n%C3%A5gra%20steg%20upp%20i%20luften%2C%20i%20s%C3%A5%20kallade%20air-steps%20eller%20aerials.%20Det%20%C3%A4r%20en%20dans%20som%20bara%20tar%20n%C3%A5gon%20timme%20att%20l%C3%A4ra%20sig%20grunderna%20i%20och%20sen%20kan%20man%20forts%C3%A4tta%20l%C3%A4ra%20sig%20dansen%20i%20decennier%20utan%20att%20n%C3%A5gonsin%20bli%20full%C3%A4rd.%0D%0ADansen%20har%20sitt%20ursprung%20i%20det%20afro-amerikanska%2030-talets%20Harlem%2C%20New%20York%20och%20dansas%20oftast%20till%20h%C3%A4rligt%20sv%C3%A4ngig%20jazz%20och%20swing-musik.%0D%0ABekv%C3%A4ma%20skor%20med%20lite%20glid.&event.categories=dans&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Barnarpsgatan%2039C&event.postNumber=553%2033&event.placeName=&event.id=23bbd3da-8494-4c0f-85a4-03a0d70bdae2&event.imageAltText=Dansuppvisning&event.activity=&organizer.name=NBV%20sydost&organizer.tel=0733254981&organizer.email=isabell.akesson%40nbv.se&organizer.link=&applier.name=Isabell%20%C3%85kesson&applier.tel=0733254981&applier.email=isabell.akesson%40nbv.se&ticket.desc=Anm%C3%A4l%20ert%20intresse%20till%20Annelie%20Damberg%3A%0D%0A073-9499638&ticket.price=0&accessibilities=nej-ingen-anpassning&ageGroups=18%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.59343ac418311d21a254330d&date.startDates=1664211600000&date.endDates=1664215200000&event.imageUrl=null