Prova på Folkdans

local_offer
Dans | Hälsa
Midsommaruppvisning-2017
Mer information
Datum: 19 sep
Tid: 18.30 – 20.30
Kostnad: 0 kr
Ålder: 18+
Plats: Tvetagården, Huskvarna
Adress: Odengatan 2, 561 32 Huskvarna
Huskvarna Folkdanslag
Telefon: 070-4452440
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsramp

Folkdans är någonting som traditionellt finns med på varje midsommarevent. Det är oss ni ser leda lekar för barnen samt dansa våra historiska och kulturella danser i våra vackra folkdräkter. Prova!

Folkdans handlar om vår kulturella bakgrund, vår historiska grund som gjort oss till det mångkulturella land vi är idag. Kulturen har kommit till oss från alla möjliga håll, införlivats och gjorts till en del av det som nu är vårt. Det vi oftast förknippas med är midsommar då vi gärna visar upp våra historiska danser, vår folkmusik och våra folkdräkter. Vi vill gärna att ni kommer och gläds av dansens virvlar och njuter av vår folkmusik tillsammans med oss. Inget folkdräktstvång!

Biljettinformation

Inga krav på biljetter

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Prova%20p%C3%A5%20Folkdans&event.desc=Folkdans%20%C3%A4r%20n%C3%A5gonting%20som%20traditionellt%20finns%20med%20p%C3%A5%20varje%20midsommarevent.%20Det%20%C3%A4r%20oss%20ni%20ser%20leda%20lekar%20f%C3%B6r%20barnen%20samt%20dansa%20v%C3%A5ra%20historiska%20och%20kulturella%20danser%20i%20v%C3%A5ra%20vackra%20folkdr%C3%A4kter.%20Prova!%20&event.text=Folkdans%20handlar%20om%20v%C3%A5r%20kulturella%20bakgrund%2C%20v%C3%A5r%20historiska%20grund%20som%20gjort%20oss%20till%20det%20m%C3%A5ngkulturella%20land%20vi%20%C3%A4r%20idag.%20Kulturen%20har%20kommit%20till%20oss%20fr%C3%A5n%20alla%20m%C3%B6jliga%20h%C3%A5ll%2C%20inf%C3%B6rlivats%20och%20gjorts%20till%20en%20del%20av%20det%20som%20nu%20%C3%A4r%20v%C3%A5rt.%20Det%20vi%20oftast%20f%C3%B6rknippas%20med%20%C3%A4r%20midsommar%20d%C3%A5%20vi%20g%C3%A4rna%20visar%20upp%20v%C3%A5ra%20historiska%20danser%2C%20v%C3%A5r%20folkmusik%20och%20v%C3%A5ra%20folkdr%C3%A4kter.%20Vi%20vill%20g%C3%A4rna%20att%20ni%20kommer%20och%20gl%C3%A4ds%20av%20dansens%20virvlar%20och%20njuter%20av%20v%C3%A5r%20folkmusik%20tillsammans%20med%20oss.%20Inget%20folkdr%C3%A4ktstv%C3%A5ng!%20&event.categories=dans&event.city=Huskvarna&event.street=Odengatan%202&event.postNumber=561%2032&event.placeName=Tvetag%C3%A5rden&event.id=51b1801d-c8f4-480b-9798-7569d366c849&event.imageAltText=Midsommaruppvisning-2017&event.activity=&organizer.name=Huskvarna%20Folkdanslag&organizer.tel=070-4452440&organizer.email=huskvarna.folkdanslag%40gmail.com&organizer.link=&applier.name=Emma%20Karlsson&applier.tel=070-4452440&applier.email=emka6610%40gmail.com&ticket.desc=Inga%20krav%20p%C3%A5%20biljetter&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsramp&ageGroups=18%2B&places=huskvarna&smLink1Name=Facebook%20Huskvarna%20Folkdanslag&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fsv-se.facebook.com%2FHuskvarnaFolkdanslag%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.1940c89b182de4763da2e724&date.startDates=1663605000000&date.endDates=1663612200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.1940c89b182de4763da2e72f/1662447380602/eventimage.jpg