Prova på parkour!

local_offer
Barnaktiviteter | Hälsa | Sport | Träning
Barn som kör parkour
Mer information
Datum: 30 okt
Tid: 14.00 – 19.10
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: xFlow, Jönköping
Adress: Herkulesvägen 56, 553 02 Jönköping
xFlow
Telefon: 079-3362462
E-post: info@xflow.se
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss

Vill du eller dina barn börja träna parkour? Kom och testa hur det är att vara med i våra träningsgrupper!

Vecka 48 startar Termin#15 av xFlows uppskattade träningsgrupper och vi tror att det kommer bli en strålande och härlig termin och hoppas givetvis att även du vill hänga på! Har du inte varit hos oss än eller är lite osäker på hur det är att träna i xFlows träningsgrupper bjuder vi nu in till en prova-på-dag den 30 oktober. På vår hemsida kan du läsa mer om de olika prova-på-grupperna vi erbjuder den dagen.

Biljettinformation

Boka din plats via vår hemsida

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Prova%20p%C3%A5%20parkour!&event.desc=Vill%20du%20eller%20dina%20barn%20b%C3%B6rja%20tr%C3%A4na%20parkour%3F%0D%0A%0D%0AKom%20och%20testa%20hur%20det%20%C3%A4r%20att%20vara%20med%20i%20v%C3%A5ra%20tr%C3%A4ningsgrupper!&event.text=Vecka%2048%20startar%20Termin%2315%20av%20xFlows%20uppskattade%20tr%C3%A4ningsgrupper%20och%20vi%20tror%20att%20det%20kommer%20bli%20en%20str%C3%A5lande%20och%20h%C3%A4rlig%20termin%20och%20hoppas%20givetvis%20att%20%C3%A4ven%20du%20vill%20h%C3%A4nga%20p%C3%A5!%0D%0A%0D%0AHar%20du%20inte%20varit%20hos%20oss%20%C3%A4n%20eller%20%C3%A4r%20lite%20os%C3%A4ker%20p%C3%A5%20hur%20det%20%C3%A4r%20att%20tr%C3%A4na%20i%20xFlows%20tr%C3%A4ningsgrupper%20bjuder%20vi%20nu%20in%20till%20en%20prova-p%C3%A5-dag%20den%2030%20oktober.%20P%C3%A5%20v%C3%A5r%20hemsida%20kan%20du%20l%C3%A4sa%20mer%20om%20de%20olika%20prova-p%C3%A5-grupperna%20vi%20erbjuder%20den%20dagen.&event.categories=barnaktiviteter%2Ch%C3%A4lsa%2Csport%2Ctr%C3%A4ning&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Herkulesv%C3%A4gen%2056&event.postNumber=55302&event.placeName=xFlow&event.id=f2e1d056-5fb5-4e5a-9517-31d8d5e6fdfb&event.imageAltText=Barn%20som%20k%C3%B6r%20parkour&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=xFlow&organizer.tel=0793362462&organizer.email=info%40xflow.se&organizer.link=&applier.name=Erik%20Torhall&applier.tel=0703498846&applier.email=erik%40xflow.se&ticket.desc=Boka%20din%20plats%20via%20v%C3%A5r%20hemsida&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,hiss&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Prova-p%C3%A5-hemsidan&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.xflow.se%2Fprova%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6751acba183a2e89e7961c6f&date.startDates=1667134800000&date.endDates=1667153400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6751acba183a2e89e7961c7b/1666705345215/eventimage.jpg