Prova på skogsbad

local_offer
Guidning | Hälsa | Natur | Outdoor
Skogsbadspromenad
Mer information
Datum: 1 okt
Tid: 10.00 – 10.45
Kostnad: 0 kr
Ålder: 13–15 år, 16–18 år, 18+
Plats: Odensberg
Adress: Vattenledningsvägen 50
Camillas Hälsoting
Telefon: 070-2540780
Tillgänglighet
Försvårande sluttningar Nej ingen speciell anpassning finns

Vill du bli avslappnad, sova bättre, känna mindre stress? Kom och prova på en förkortad variant av skogsbad på ca 45 min med guidning i sinnesnärvaro.

Du kommer uppleva en kravlös, lugn och återhämtande stund i naturen med guidning i olika övningar. Vi går mestadels på stigar men även lite i naturen. Terrängen är delvis kuperad. Under skogsbadet står och sitter vi delvis stilla så ta med ett sittunderlag. Du behöver ha kläder och skor efter väder, ha gärna med en extra varm tröja. Anmäl dig via Billettolänken. Vill du veta vilka hälsoeffekter och vad forskningen säger om skogsbad kan du läsa om det på hemsidan. Välkommen!

Biljettinformation

Anmäl dig via Billeto, se länk.

Fler tillfällen:
 • Datum:
  1 okt
  Tid:
  11.15 – 12.00
  Plats:
  Odensberg

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Prova%20p%C3%A5%20skogsbad&event.desc=Vill%20du%20bli%20avslappnad%2C%20sova%20b%C3%A4ttre%2C%20k%C3%A4nna%20mindre%20stress%3F%0D%0AKom%20och%20prova%20p%C3%A5%20en%20f%C3%B6rkortad%20variant%20av%20skogsbad%20p%C3%A5%20ca%2045%20min%20med%20guidning%20i%20sinnesn%C3%A4rvaro.%20&event.text=Du%20kommer%20uppleva%20en%20kravl%C3%B6s%2C%20lugn%20och%20%C3%A5terh%C3%A4mtande%20stund%20i%20naturen%20med%20guidning%20i%20olika%20%C3%B6vningar.%0D%0AVi%20g%C3%A5r%20mestadels%20p%C3%A5%20stigar%20men%20%C3%A4ven%20lite%C2%A0i%20naturen.%0D%0ATerr%C3%A4ngen%20%C3%A4r%20delvis%20kuperad.%0D%0AUnder%20skogsbadet%C2%A0%EF%BB%BFst%C3%A5r%20och%20sitter%20vi%C2%A0delvis%20stilla%20s%C3%A5%20ta%20med%20ett%20sittunderlag.%0D%0ADu%20beh%C3%B6ver%20ha%20kl%C3%A4der%20och%20skor%20efter%20v%C3%A4der%2C%20ha%20g%C3%A4rna%20med%20en%20extra%20varm%20tr%C3%B6ja.%0D%0AAnm%C3%A4l%20dig%20via%20Billettol%C3%A4nken.%20%0D%0AVill%20du%20veta%20vilka%20h%C3%A4lsoeffekter%20och%20vad%20forskningen%20s%C3%A4ger%20om%20skogsbad%20%0D%0Akan%20du%20l%C3%A4sa%20om%20det%20p%C3%A5%20hemsidan.%20%20%0D%0AV%C3%A4lkommen!%20&event.categories=h%C3%A4lsa%2Cnatur%2Coutdoor%2Cguidning&event.city=&event.street=Vattenledningsv%C3%A4gen%2050&event.postNumber=&event.placeName=Odensberg&event.id=695c4a4c-551b-42ac-b98b-c394d57b8048&event.imageAltText=Skogsbadspromenad&event.activity=&event.themeHealthWeek=Ja&event.themeNatureGuide=Ja&organizer.name=Camillas%20H%C3%A4lsoting&organizer.tel=070-2540780&organizer.email=camilla%40halsoting.se&organizer.link=&applier.name=Camilla%20Tingl%C3%B6f&applier.tel=070-2540780&applier.email=camilla%40halsoting.se&ticket.desc=Anm%C3%A4l%20dig%20via%20Billeto%2C%20se%20l%C3%A4nk.&ticket.price=0&accessibilities=f%C3%B6rsv%C3%A5rande-sluttningar,nej-ingen-anpassning&ageGroups=13-15,16-18,18%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Billetto&smLink2Name=Hemsida%20Camillas%20H%C3%A4lsoting&smLink3Name=Facebook%20H%C3%A4lsoting&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbilletto.se%2Fusers%2F56a46376-1597-45da-a74e-92d3b8fe720e&smLink2Address=https%3A%2F%2Fhalsoting.se%2F&smLink3Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhalsoting&id=5.6ee7976518311c203e86175d,5.6ee7976518311c203e86176d&date.startDates=1664611200000,1664615700000&date.endDates=1664613900000,1664618400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6ee7976518311c203e861778/1664194904806/eventimage.jpg