Prova på streetdance

local_offer
Dans | Träning | Workshop
Schema för veckans aktiviteter.
Mer information
Datum: 10 aug
Tid: 11.00 – 12.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 6–9 år, 10–12 år, 13–15 år
Plats: KFUM Lilla danssalen , Jönköping
Adress: Huskvarnavägen 38, 554 54 Jönköping
KFUM
Telefon: 036-100535
Tillgänglighet
Handikapptoalett

Dansworkshop inom Streetdance på KFUM för 7 år och uppåt, nybörjarnivå inga förkunskaper krävs. Det är helt gratis och man behöver inte föranmäla sig.

Kom och testa Streetdance om du är 7 år och uppåt, du kan vara på nybörjarnivå och inga förkunskaper krävs. Det är helt gratis och du behöver inte föranmäla dig. Platsen är lilla danssalen på KFUM men vi möter upp dig vid entrén.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Prova%20p%C3%A5%20streetdance%20&event.desc=Dans%20workshop%20inom%20Streetdance%20p%C3%A5%20KFUM%20f%C3%B6r%207%20%C3%A5r%20och%20upp%C3%A5t%2C%20nyb%C3%B6rjar%20niv%C3%A5%20inga%20f%C3%B6rkunskaper%20kr%C3%A4vs.%20Det%20%C3%A4r%20helt%20gratis%20och%20man%20beh%C3%B6ver%20inte%20f%C3%B6ranm%C3%A4la%20sig.%20%20&event.text=Kom%20och%20testa%20Streetdance%20om%20du%20%C3%A4r%207%20%C3%A5r%20och%20upp%C3%A5t%2C%20du%20kan%20vara%20p%C3%A5%20nyb%C3%B6rjar%20niv%C3%A5%20och%20inga%20f%C3%B6rkunskaper%20kr%C3%A4vs.%20Det%20%C3%A4r%20helt%20gratis%20och%20du%20beh%C3%B6ver%20inte%20f%C3%B6ranm%C3%A4la%20dig.%20Platsen%20%C3%A4r%20lilla%20danssalen%20p%C3%A5%20KFUM%20men%20vi%20m%C3%B6ter%20upp%20dig%20vid%20entr%C3%A9n.%20%20&event.categories=dans%2Ctr%C3%A4ning%2Cworkshop&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Huskvarnav%C3%A4gen%2038&event.postNumber=55454&event.placeName=KFUM%20Lilla%20danssalen%20&event.id=47fd3eeb-0b0f-43cf-b268-605838c4a8d5&event.imageAltText=Schema%20f%C3%B6r%20veckans%20aktiviteter.%20&event.activity=Ja&organizer.name=KFUM&organizer.tel=036100535&organizer.email=Kulturgardenjkpg%40gmail.com&organizer.link=&applier.name=Simon%20S%C3%B6derberg&applier.tel=036100535&applier.email=kulturgardenjkpg%40gmail.com&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett&ageGroups=6-9,10-12,13-15&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping,huskvarna&smLink1Name=residensets%20instagram&smLink2Name=studio%20in%20motion%20instagram%20&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fresidenset%2F&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fstudioinmotion%2F&smLink3Address=&id=5.3e0e1d2f18249c092ff3132e&date.startDates=1660122000000&date.endDates=1660125600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.3e0e1d2f18249c092ff31339/1659968380199/eventimage.png