search
Sök
menu
Meny
Sök

Prova på teater - Birkagården på Österängen

local_offer
Barnaktiviteter | För dig med funktionsnedsättning | Lovaktivitet | Teater
Glada personer på en scen
Mer information
Datum: 14 aug
Tid: 14.00 – 17.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 10–12 år, 13–15 år
Plats: Birkagården, Jönköping
Adress: Birkagatan 12B, 554 65 Jönköping
Sandra Skavén
Telefon: 070-4764551
Tillgänglighet
Handikapptoalett

Vill du prova att gå som en robot som hamnat i rymden, göra konstiga ljud eller hitta på olika historier?

Det kan bli kortare eller längre scener, beroende på vad gruppen har lust med. Vi blandar teater, musik och rörelse och har kul tillsammans! För dig i åk 5-9 med en funktionsnedsättning. Vi träffas på Birkagården på Österängen. Fika bjuder vi på! Ledare är Sandra Skavén och Maria Wallinder. Sandra är skådespelare, clown och lärare. Maria är rytmikpedagog, musiker och kompositör.

Biljettinformation

Gratis

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Prova%20p%C3%A5%20teater%20-%20Birkag%C3%A5rden%20p%C3%A5%20%C3%96ster%C3%A4ngen&event.desc=Vill%20du%20prova%20att%20g%C3%A5%20som%20en%20robot%20som%20hamnat%20i%20rymden%2C%20g%C3%B6ra%20konstiga%20ljud%20eller%20hitta%20p%C3%A5%20olika%20historier%3F%20&event.text=Det%20kan%20bli%20kortare%20eller%20l%C3%A4ngre%20scener%2C%20beroende%20p%C3%A5%20vad%20gruppen%20har%20lust%20med.%20Vi%20blandar%20teater%2C%20musik%20och%20r%C3%B6relse%20och%20har%20kul%20tillsammans!%20F%C3%B6r%20dig%20i%20%C3%A5k%205-9%20med%20en%20funktionsneds%C3%A4ttning.%20Vi%20tr%C3%A4ffas%20p%C3%A5%20Birkag%C3%A5rden%20p%C3%A5%20%C3%96ster%C3%A4ngen.%20Fika%20bjuder%20vi%20p%C3%A5!%0D%0A%0D%0ALedare%20%C3%A4r%20Sandra%20Skav%C3%A9n%20och%20Maria%20Wallinder.%20Sandra%20%C3%A4r%20sk%C3%A5despelare%2C%20clown%20och%20l%C3%A4rare.%20Maria%20%C3%A4r%20rytmikpedagog%2C%20musiker%20och%20komposit%C3%B6r.&event.categories=barnaktiviteter%2Cf%C3%B6r-dig-med-funktionsneds%C3%A4ttning%2Clovaktivitet%2Cteater&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Birkagatan%2012B&event.postNumber=55465&event.placeName=Birkag%C3%A5rden&event.id=8ea37447-d0f8-4d19-bef7-9df8c672c7ee&event.imageAltText=Glada%20personer%20p%C3%A5%20en%20scen&event.activity=Ja&organizer.name=Sandra%20Skav%C3%A9n&organizer.tel=0704764551&organizer.email=sandra.skaven%40gmail.com&organizer.link=&applier.name=Sandra%20Skav%C3%A9n&applier.tel=0704764551&applier.email=sandra.skaven%40gmail.com&ticket.desc=Gratis&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett&ageGroups=10-12,13-15&places=%C3%B6ster%C3%A4ngen&smLink1Name=Birkag%C3%A5rden&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.xn--birkagrdenfolketshus-1zb.se%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.5c53eef51824c00944f1b0d0&date.startDates=1660478400000&date.endDates=1660489200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.5c53eef51824c00944f1b0db/1659620231000/eventimage.jpg