Prova på Tennis

local_offer
Barnaktiviteter | Lovaktivitet
bild
Mer information
Datum: 16 feb
Tid: 08.00 – 09.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 0–5 år, 6–9 år
Plats: Racketcentrum, Jönköping
Adress: Mässvägen 6, 554 54 Jönköping
Jönköping Tennisklubb
Telefon: 036-710007
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss

Är du är i åldern 4-7 år gammal och vill prova på tennis? Då är du välkommen till Jönköpings Tennisklubb och prova på tennis under sportlovet.

Alla som vill prova på tennis är Välkomna att göra det i Jönköpings tennisklubb, allting är gratis och rack finns att låna. Barnen kommer att få lära sig grunderna i tennis av spelare och tränare i klubben som har många års erfarenhet av tennis och barn. OBS! endast barn i åldern 4-7 år får vara med att prova tennis. Du kan antingen vara med 14 februari 08:00-09:00 eller 16 februari 08:00-09:00.

Biljettinformation

Allting är gratis, Tennisrack och bollar finns på plats.

Fler tillfällen:
 • Datum:
  14 feb
  Tid:
  08.00 – 09.00
  Plats:
  Racketcentrum, Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Prova%20p%C3%A5%20Tennis&event.desc=%C3%84r%20du%20%C3%A4r%20i%20%C3%A5ldern%204-7%20%C3%A5r%20gammal%20och%20vill%20prova%20p%C3%A5%20tennis%3F%20D%C3%A5%20%C3%A4r%20du%20v%C3%A4lkommen%20till%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20Tennisklubb%20och%20prova%20p%C3%A5%20tennis%20under%20sportlovet.&event.text=Alla%20som%20vill%20prova%20p%C3%A5%20tennis%20%C3%A4r%20V%C3%A4lkomna%20att%20g%C3%B6ra%20det%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20tennisklubb%2C%20allting%20%C3%A4r%20gratis%20och%20rack%20finns%20att%20l%C3%A5na.%20%0D%0ABarnen%20kommer%20att%20f%C3%A5%20l%C3%A4ra%20sig%20grunderna%20i%20tennis%20av%20spelare%20och%20tr%C3%A4nare%20i%20klubben%20som%20har%20m%C3%A5nga%20%C3%A5rs%20erfarenhet%20av%20tennis%20och%20barn.%20OBS!%20endast%20barn%20i%20%C3%A5ldern%204-7%20%C3%A5r%20f%C3%A5r%20vara%20med%20att%20prova%20tennis.%20Du%20kan%20antingen%20vara%20med%2014%20februari%2008%3A00-09%3A00%20eller%2016%20februari%2008%3A00-09%3A00.&event.categories=barnaktiviteter&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=M%C3%A4ssv%C3%A4gen%206&event.postNumber=554%2054&event.placeName=Racketcentrum&event.id=107b091d-04e5-4935-a8a7-c553a096c7b5&event.imageAltText=bild&event.activity=Ja&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Tennisklubb&organizer.tel=036-710007&organizer.email=info%40xn--jnkpingstennisklubb-q6bc.se&organizer.link=&applier.name=Nicolas%20Leiva&applier.tel=036-710007&applier.email=Nicolas%40rcsport.se&ticket.desc=Allting%20%C3%A4r%20gratis%2C%20Tennisrack%20och%20bollar%20finns%20p%C3%A5%20plats.&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,hiss&ageGroups=0-5,6-9&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20tennisklubb&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=jonkopingstennisklubb.se&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.2d4fa98c1859afe0f6b69cf6,5.2d4fa98c1859afe0f6b69d04&date.startDates=1676358000000,1676530800000&date.endDates=1676361600000,1676534400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.2d4fa98c1859afe0f6b69d0f/1675256705719/eventimage.jpg