Publikens pris: Farha

local_offer
Festival | Film
Två flickor gungar på en gunga i solen i Palestina.
Mer information
Datum: 15 okt
Tid: 18.00 – 19.35
Kostnad: 80 kr
Ålder: 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Birkagårdens Folkets hus, Jönköping
Adress: Birkagatan 12B, 554 65 Jönköping
Jönköping Filmfestival
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Rullstolsanpassning

Regi: Darin J. Sallam | Jordanien, Saudiarabien | 2021 | 92 min | från 15 år | drama | arabiska, engelska, hebreiska | svensk text

Det är 1948 och i en liten by i Palestina drömmer Farha om att få studera till lärare. Allt förändras drastiskt när israeliska soldater stormar in och tvingar befolkningen på flykt. I förtvivlan låser pappan in henne i matkällaren med löfte om att snarast möjligt komma och hämta henne. Farha bevittnar det som händer utanför genom ett litet hål. Farha bygger på en verklig händelse. Filmen ingår i tävlingen Publikens Pris – mer info och hur du röstar hittar du på festivalens webb, se länk nedan!

Biljettinformation

Förköp via Tickster – se länk nedan. På plats öppnar kassan 30 min innan visning och det går att betala med swish. För att se festivalfilmer behöver du också ett festivalkort som kostar 20 kr.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Publikens%20pris%3A%20Farha&event.desc=Regi%3A%20Darin%20J.%20Sallam%20%7C%20Jordanien%2C%20Saudiarabien%20%7C%202021%20%7C%2092%20min%20%7C%0D%0Afr%C3%A5n%2015%20%C3%A5r%20%7C%20drama%20%7C%20arabiska%2C%20engelska%2C%20hebreiska%20%7C%20svensk%20text&event.text=Det%20%C3%A4r%201948%20och%20i%20en%20liten%20by%20i%20Palestina%20dr%C3%B6mmer%20Farha%20om%20att%20f%C3%A5%20studera%20till%20l%C3%A4rare.%20Allt%20f%C3%B6r%C3%A4ndras%20drastiskt%20n%C3%A4r%20israeliska%20soldater%20stormar%20in%20och%20tvingar%20befolkningen%20p%C3%A5%20flykt.%20I%20f%C3%B6rtvivlan%20l%C3%A5ser%20pappan%20in%20henne%20i%20matk%C3%A4llaren%20med%20l%C3%B6fte%20om%20att%20snarast%20m%C3%B6jligt%20komma%20och%20h%C3%A4mta%20henne.%20Farha%20bevittnar%20det%20som%20h%C3%A4nder%20utanf%C3%B6r%20genom%20ett%20litet%20h%C3%A5l.%20Farha%20bygger%20p%C3%A5%20en%20verklig%20h%C3%A4ndelse.%20Filmen%20ing%C3%A5r%20i%20t%C3%A4vlingen%20Publikens%20Pris%20%E2%80%93%20mer%20info%20och%20hur%20du%20r%C3%B6star%20hittar%20du%20p%C3%A5%20festivalens%20webb%2C%20se%20l%C3%A4nk%20nedan!&event.categories=film%2Cfestival&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Birkagatan%2012B&event.postNumber=554%2065&event.placeName=Birkag%C3%A5rdens%20Folkets%20hus&event.id=8e9d8dd2-f886-4c17-ad2c-353e4972d746&event.imageAltText=Tv%C3%A5%20flickor%20gungar%20p%C3%A5%20en%20gunga%20i%20solen%20i%20Palestina.&event.activity=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&organizer.tel=036105000&organizer.email=jonkopingfilmfestival%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Helena%20Sandberg&applier.tel=036106602&applier.email=helena.sandberg1%40jonkoping.se&ticket.desc=F%C3%B6rk%C3%B6p%20via%20Tickster%20%E2%80%93%20se%20l%C3%A4nk%20nedan.%20P%C3%A5%20plats%20%C3%B6ppnar%20kassan%2030%20min%20innan%20visning%20och%20det%20g%C3%A5r%20att%20betala%20med%20swish.%20F%C3%B6r%20att%20se%20festivalfilmer%20beh%C3%B6ver%20du%20ocks%C3%A5%20ett%20festivalkort%20som%20kostar%2020%20kr.&ticket.price=80&accessibilities=rullstolsanpassning&ageGroups=16-18,18%2B,65%2B&places=%C3%B6ster%C3%A4ngen&smLink1Name=K%C3%B6p%20biljett&smLink2Name=Filmens%20trailer&smLink3Name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20filmfestival&smLink1Address=https%3A%2F%2Fsecure.tickster.com%2Fsv%2Fanvnakwwn47rh70%2Fselectevent&smLink2Address=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F3STq43E2HcU&smLink3Address=www.jonkopingfilmfestival.se&id=5.59343ac418311d21a25e4c4&date.startDates=1665849600000&date.endDates=1665855300000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.59343ac418311d21a25e4cf/1662715086347/eventimage.png