Publikens pris: Freaks out

local_offer
Festival | Film
Tre cirkusarbetar tittar fram bakom en gardin
Mer information
Datum: 15 okt
Tid: 18.30 – 20.50
Kostnad: 80 kr
Ålder: 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Biograf Fokus, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 553 22 Jönköping
Jönköping Filmfestival
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Hörslinga Rullstolsanpassning

Regi: Gabriele Mainetti | Italien | 2021 | 141 min | från 15 år | action, fantasy | italienska | svensk text

När andra världskriget kommer till Italien kastas livet omkull för cirkusarbetande Matilde, Cencio, Fulvio och Mario. När cirkusens ägare försvinner blir de kontaktade av en tysk dito som är mån om att de ska ta anställning hos honom, för han vet att gruppen bär på krafter som skulle kunna vända krigslyckan för Tyskland och förändra världshistorien. Filmen ingår i tävlingen Publikens Pris – mer info och hur du röstar hittar du på festivalens webb, se länk nedan!

Biljettinformation

Förköp via Tickster – se länk nedan. På plats öppnar kassan 30 min innan visning och det går att betala med swish. För att se festivalfilmer behöver du också ett festivalkort som kostar 20 kr.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Publikens%20pris%3A%20Freaks%20out&event.desc=Regi%3A%20Gabriele%20Mainetti%20%7C%20Italien%20%7C%202021%20%7C%20141%20min%20%7C%20fr%C3%A5n%2015%20%C3%A5r%20%7C%0D%0Aaction%2C%20fantasy%20%7C%20italienska%20%7C%20svensk%20text&event.text=N%C3%A4r%20andra%20v%C3%A4rldskriget%20kommer%20till%20Italien%20kastas%20livet%20omkull%20f%C3%B6r%20cirkusarbetande%20Matilde%2C%20Cencio%2C%20Fulvio%20och%20Mario.%20N%C3%A4r%20cirkusens%20%C3%A4gare%20f%C3%B6rsvinner%20blir%20de%20kontaktade%20av%20en%20tysk%20dito%20som%20%C3%A4r%20m%C3%A5n%20om%20att%20de%20ska%20ta%20anst%C3%A4llning%20hos%20honom%2C%20f%C3%B6r%20han%20vet%20att%20gruppen%20b%C3%A4r%20p%C3%A5%20krafter%20som%20skulle%20kunna%20v%C3%A4nda%20krigslyckan%20f%C3%B6r%20Tyskland%20och%20f%C3%B6r%C3%A4ndra%20v%C3%A4rldshistorien.%20Filmen%20ing%C3%A5r%20i%20t%C3%A4vlingen%20Publikens%20Pris%20%E2%80%93%20mer%20info%20och%20hur%20du%20r%C3%B6star%20hittar%20du%20p%C3%A5%20festivalens%20webb%2C%20se%20l%C3%A4nk%20nedan!&event.categories=film%2Cfestival&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=55322&event.placeName=Biograf%20Fokus&event.id=b55c622e-8c8c-43dd-b3be-3e5893b8cd7d&event.imageAltText=Tre%20cirkusarbetar%20tittar%20fram%20bakom%20en%20gardin&event.activity=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&organizer.tel=036105000&organizer.email=jonkopingfilmfestival%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Helena%20Sandberg&applier.tel=036106602&applier.email=helena.sandberg1%40jonkoping.se&ticket.desc=%0D%0AF%C3%B6rk%C3%B6p%20via%20Tickster%20%E2%80%93%20se%20l%C3%A4nk%20nedan.%20P%C3%A5%20plats%20%C3%B6ppnar%20kassan%2030%20min%20innan%20visning%20och%20det%20g%C3%A5r%20att%20betala%20med%20swish.%20F%C3%B6r%20att%20se%20festivalfilmer%20beh%C3%B6ver%20du%20ocks%C3%A5%20ett%20festivalkort%20som%20kostar%2020%20kr.%0D%0A&ticket.price=80&accessibilities=rullstolsanpassning,h%C3%B6rslinga&ageGroups=16-18,18%2B,65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=K%C3%B6p%20biljett&smLink2Name=Filmens%20trailer&smLink3Name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&smLink1Address=https%3A%2F%2Fsecure.tickster.com%2Fsv%2Fanvnakwwn47rh70%2Fselectevent&smLink2Address=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FD8La5G1DzCM&smLink3Address=www.jonkopingfilmfestival.se&id=5.6ee7976518311c203e8da17&date.startDates=1665851400000&date.endDates=1665859800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6ee7976518311c203e8da22/1662716135504/eventimage.jpg