Publikens pris: Natten har ögon

local_offer
Festival | Film
En man i orthodox-jude-hatt står mellan en kvinna till vänster och en kvinna till höger. Han håller hårt om kvinnan till vänsters handled.
Mer information
Datum: 14 okt
Tid: 19.00 – 20.45
Kostnad: 80 kr
Ålder: 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Birkagårdens Folkets Hus, Jönköping
Adress: Birkagatan 12B, 554 65 Jönköping
Jönköping Filmfestival
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Rullstolsanpassning

Originaltitel: Natten har øjne | Regi: Gabriel Bier Gislason | Danmark | 2022 | 105 min | från 15 år | romantik, komedi, rysare | danska | engelsk text

Smått virriga Maja träffar Leah bokstavligen i ett språng och kärlek uppstår. Men Leah blir mystiskt sjuk och måste åka hem till London och Maja följer med. Väl där blir mötet med Leahs familj en smärre krock. Inte nog med att de är ortodoxa judar – dessutom verkar mamman bära på mörka hemligheter. Majas kärleksrus blandas med lika delar judisk mysticism och humor i denna romantiska mysrysare. I rollerna ser vi bland annat Sofie Gråbøl (Brottet) och David Denzik (No time to die, Kastanjemannen).

Biljettinformation

Förköp via Tickster – se länk nedan. På plats öppnar kassan 30 min innan visning och det går att betala med Swish. För att se festivalfilmer behöver du också köpa ett festivalkort som kostar 20 kr.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Publikens%20pris%3A%20Natten%20har%20%C3%B6gon&event.desc=Originaltitel%3A%20Natten%20har%20%C3%B8jne%20%7C%20Regi%3A%20Gabriel%20Bier%20Gislason%20%7C%0D%0ADanmark%20%7C%202022%20%7C%20105%20min%20%7C%20fr%C3%A5n%2015%20%C3%A5r%20%7C%20romantik%2C%20komedi%2C%20rysare%20%7C%0D%0Adanska%20%7C%20engelsk%20text&event.text=Sm%C3%A5tt%20virriga%20Maja%20tr%C3%A4ffar%20Leah%20bokstavligen%20i%20ett%20spr%C3%A5ng%20och%20k%C3%A4rlek%20uppst%C3%A5r.%20Men%20Leah%20blir%20mystiskt%20sjuk%20och%20m%C3%A5ste%20%C3%A5ka%20hem%20till%20London%20och%20Maja%20f%C3%B6ljer%20med.%20V%C3%A4l%20d%C3%A4r%20blir%20m%C3%B6tet%20med%20Leahs%20familj%20en%20sm%C3%A4rre%20krock.%20Inte%20nog%20med%20att%20de%20%C3%A4r%20ortodoxa%20judar%20%E2%80%93%20dessutom%20verkar%20mamman%20b%C3%A4ra%20p%C3%A5%20m%C3%B6rka%20hemligheter.%20Majas%20k%C3%A4rleksrus%20blandas%20med%20lika%20delar%20judisk%20mysticism%20och%20humor%20i%20denna%20romantiska%20mysrysare.%20I%20rollerna%20ser%20vi%20bland%20annat%20Sofie%20Gr%C3%A5b%C3%B8l%20(Brottet)%20och%20David%20Denzik%20(No%20time%20to%20die%2C%20Kastanjemannen).&event.categories=film%2Cfestival&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Birkagatan%2012B&event.postNumber=554%2065&event.placeName=Birkag%C3%A5rdens%20Folkets%20Hus&event.id=d3147e81-83ce-4fc7-a5e5-83f09c6508f2&event.imageAltText=En%20man%20i%20orthodox-jude-hatt%20st%C3%A5r%20mellan%20en%20kvinna%20till%20v%C3%A4nster%20och%20en%20kvinna%20till%20h%C3%B6ger.%20Han%20h%C3%A5ller%20h%C3%A5rt%20om%20kvinnan%20till%20v%C3%A4nsters%20handled.&event.activity=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&organizer.tel=036105000&organizer.email=jonkopingfilmfestival%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Helena%20Sandberg&applier.tel=036106602&applier.email=helena.sandberg1%40jonkoping.se&ticket.desc=F%C3%B6rk%C3%B6p%20via%20Tickster%20%E2%80%93%20se%20l%C3%A4nk%20nedan.%20P%C3%A5%20plats%20%C3%B6ppnar%20kassan%2030%20min%20innan%20visning%20och%20det%20g%C3%A5r%20att%20betala%20med%20Swish.%20F%C3%B6r%20att%20se%20festivalfilmer%20beh%C3%B6ver%20du%20ocks%C3%A5%20k%C3%B6pa%20ett%20festivalkort%20som%20kostar%2020%20kr.&ticket.price=80&accessibilities=rullstolsanpassning&ageGroups=16-18,18%2B,65%2B&places=%C3%B6ster%C3%A4ngen&smLink1Name=K%C3%B6p%20biljett&smLink2Name=Filmens%20trailer&smLink3Name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&smLink1Address=https%3A%2F%2Fsecure.tickster.com%2Fsv%2Fanvnakwwn47rh70%2Fselectevent&smLink2Address=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fgw-gPMkYyMA&smLink3Address=jonkopingfilmfestival%40jonkoping.se&id=5.6ee7976518311c203e81b4a2&date.startDates=1665766800000&date.endDates=1665773100000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6ee7976518311c203e81b4ad/1662968612290/eventimage.jpg