Publikens pris: The Drover's wife

local_offer
Festival | Film
Kvinna i westernkläder håller ett gevär
Mer information
Datum: 15 okt
Tid: 16.00 – 17.50
Kostnad: 80 kr
Ålder: 13–15 år, 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Öbion, Visingsö
Adress: Kumlaby Kyrka 1, 560 34 Visingsö
Jönköping Filmfestival
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Rullstolsanpassning

Originaltitel: The Drover’s Wife the legend of Molly Johnson | Regi: Leah Purcell | Australien | 2021 | 109 min | Från 15 år | drama, western | engelska, aboriginska | engelsk undertext

1893 ute i den australiensiska ödemarken en bra bit från närmaste stad bor höggravida Molly Johnson med sina barn. När en aboriginsk rymling, Yadaka, hamnar på hennes mark är hon först reserverad i sitt bemötande. Men gradvis visar sig Yadaka vara hjälpsam i hennes svåra situation. Samtidigt börjar den fortsatta frånvaron av Mollys make göra lagmannen Nate Clintoff och hans fru Louisa misstänksamma, vilket snart får förödande konsekvenser. Filmen ingår i tävlingen Publikens Pris – mer info och hur du röstar hittar du på festivalens webb, se länk nedan!

Biljettinformation

Förköp via Tickster – se länk nedan. På plats öppnar kassan 30 min innan visning och det går att betala med swish. För att se festivalfilmer behöver du också ett festivalkort som kostar 20 kr.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=The%20Drover's%20wife&event.desc=Nytt%20f%C3%B6r%20festivalen%20%C3%A4r%20Publikens%20pris%20d%C3%A4r%20du%20%C3%A4r%20med%20och%20r%C3%B6star%20fram%20vilken%20av%20de%20fem%20t%C3%A4vlande%20filmerna%20som%20ska%20vinna!%20L%C3%A4s%20mer%20om%20t%C3%A4vlingen%20p%C3%A5%20festivalens%20webbsida%2C%20se%20l%C3%A4nk%20nedan.&event.text=1893%20ute%20i%20den%20australiensiska%20%C3%B6demarken%20en%20bra%20bit%20fr%C3%A5n%20n%C3%A4rmaste%20stad%20bor%20h%C3%B6ggravida%20Molly%20Johnson%20med%20sina%20barn.%20N%C3%A4r%20en%20aboriginsk%20rymling%2C%20Yadaka%2C%20hamnar%20p%C3%A5%20hennes%20mark%20%C3%A4r%20hon%20f%C3%B6rst%20reserverad%20i%20sitt%20bem%C3%B6tande.%20Men%20gradvis%20visar%20sig%20Yadaka%20vara%20hj%C3%A4lpsam%20i%20hennes%20sv%C3%A5ra%20situation.%20Samtidigt%20b%C3%B6rjar%20den%20fortsatta%20fr%C3%A5nvaron%20av%20Mollys%20make%20g%C3%B6ra%20lagmannen%20Nate%20Clintoff%20och%20hans%20fru%20Louisa%20misst%C3%A4nksamma%2C%20vilket%20snart%20f%C3%A5r%20f%C3%B6r%C3%B6dande%20konsekvenser.%20Filmen%20%C3%A4r%20p%C3%A5%20engelska%2Faboriginska%20och%20har%20engelsk%20text.%20&event.categories=film%2Cfestival&event.city=Visings%C3%B6&event.street=Kumlaby%20Kyrka%201&event.postNumber=%20560%2034&event.placeName=%C3%96bion&event.id=e68519a2-dba4-4f28-a593-094b13a29b79&event.imageAltText=Kvinna%20i%20westernkl%C3%A4der%20h%C3%A5ller%20ett%20gev%C3%A4r&event.activity=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&organizer.tel=036105000&organizer.email=jonkopingfilmfestival%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Helena%20Sandberg&applier.tel=036106602&applier.email=helena.sandberg1%40jonkoping.se&ticket.desc=F%C3%B6rk%C3%B6p%20via%20Tickster%20%E2%80%93%20se%20l%C3%A4nk%20nedan.%20P%C3%A5%20plats%20%C3%B6ppnar%20kassan%2030%20min%20innan%20visning%20och%20det%20g%C3%A5r%20att%20betala%20med%20swish.%20F%C3%B6r%20att%20se%20festivalfilmer%20beh%C3%B6ver%20du%20ocks%C3%A5%20ett%20festivalkort%20som%20kostar%2020%20kr.&ticket.price=80&accessibilities=rullstolsanpassning&ageGroups=13-15,16-18,18%2B,65%2B&places=visings%C3%B6&smLink1Name=K%C3%B6p%20biljett&smLink2Name=Filmens%20trailer&smLink3Name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&smLink1Address=https%3A%2F%2Fsecure.tickster.com%2Fsv%2Fanvnakwwn47rh70%2Fselectevent&smLink2Address=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FYyeT2TPnf2E&smLink3Address=www.jonkopingfilmfestival.se&id=5.59343ac418311d21a25a84e&date.startDates=1665842400000&date.endDates=1665849000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.59343ac418311d21a25a859/1662646100512/eventimage.jpg