Publikens pris: The Shadow hour

local_offer
Festival | Film
En man sitter lutad över ett skrivbord, i bakgrunden står pappgubbar med fotografier av en man till ansikte.
Mer information
Datum: 15 okt
Tid: 19.00 – 21.00
Kostnad: 80 kr
Ålder: 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Grenna Bio, Gränna
Adress: Bergsgatan 39, 563 32 Gränna
Jönköping Filmfestival
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Rullstolsanpassning

Originaltitel: Schattenstunde | Regi: Benjamin Martins | Tyskland2021 | 78 min | från 15 år | drama, thriller | tyska | engelsk text Visningen gästas av filmens regissör Benjamin Martins och huvudrollsinnehavare Christoph Kaiser!

Andra världskrigets Berlin. Författaren och journalisten Jochen Klepper står inför ett ultimatum när hans judiska frus och dotters planer på att lämna landet slås i spillror – att välja mellan karriären eller äktenskapet. Han väljer äktenskapet. Men för att undvika att bli deporterade till koncentrationsläger tar familjen ett dramatiskt beslut – samma beslut som togs av tusentals äkta makar under andra världskriget – att avsluta sina liv. The Shadow hour är baserad på Jochen Kleppers dagbok.

Biljettinformation

Förköp via Tickster – se länk nedan. På plats öppnar kassan 30 min innan visning och det går att betala med Swish. För att se festivalfilmer behöver du också köpa ett festivalkort som kostar 20 kr.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Publikens%20pris%3A%20The%20Shadow%20hour&event.desc=Originaltitel%3A%20Schattenstunde%20%7C%20Regi%3A%20Benjamin%20Martins%20%7C%20Tyskland%0D%0A2021%20%7C%2078%20min%20%7C%20fr%C3%A5n%2015%20%C3%A5r%20%7C%20drama%2C%20thriller%20%7C%20tyska%20%7C%20engelsk%20text%0D%0A%0D%0AVisningen%20g%C3%A4stas%20av%20filmens%20regiss%C3%B6r%20-%20Benjamin%20Martins!&event.text=Andra%20v%C3%A4rldskrigets%20Berlin.%20F%C3%B6rfattaren%20och%20journalisten%20Jochen%20Klepper%20st%C3%A5r%20inf%C3%B6r%20ett%20ultimatum%20n%C3%A4r%20hans%20judiska%20frus%20och%20dotters%20planer%20p%C3%A5%20att%20l%C3%A4mna%20landet%20sl%C3%A5s%20i%20spillror%20%E2%80%93%20att%20v%C3%A4lja%20mellan%20karri%C3%A4ren%20eller%20%C3%A4ktenskapet.%20Han%20v%C3%A4ljer%20%C3%A4ktenskapet.%20Men%20f%C3%B6r%20att%20undvika%20att%20bli%20deporterade%20till%20koncentrationsl%C3%A4ger%20tar%20familjen%20ett%20dramatiskt%20beslut%20%E2%80%93%20samma%20beslut%20som%20togs%20av%20tusentals%20%C3%A4kta%20makar%20under%20andra%20v%C3%A4rldskriget%20%E2%80%93%20att%20avsluta%20sina%20liv.%20The%20Shadow%20hour%20%C3%A4r%20baserad%20p%C3%A5%20Jochen%20Kleppers%20dagbok.&event.categories=film%2Cfestival&event.city=Gr%C3%A4nna&event.street=Bergsgatan%2039&event.postNumber=563%2032&event.placeName=Grenna%20Bio&event.id=48e780e5-250a-43f3-9f2b-14c8d26fa42d&event.imageAltText=En%20man%20sitter%20lutad%20%C3%B6ver%20ett%20skrivbord%2C%20i%20bakgrunden%20st%C3%A5r%20pappgubbar%20med%20fotografier%20av%20en%20man%20till%20ansikte.&event.activity=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&organizer.tel=036105000&organizer.email=jonkopingfilmfestival%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Helena%20Sandberg&applier.tel=036106602&applier.email=helena.sandberg1%40jonkoping.se&ticket.desc=F%C3%B6rk%C3%B6p%20via%20Tickster%20%E2%80%93%20se%20l%C3%A4nk%20nedan.%20P%C3%A5%20plats%20%C3%B6ppnar%20kassan%2030%20min%20innan%20visning%20och%20det%20g%C3%A5r%20att%20betala%20med%20Swish.%20F%C3%B6r%20att%20se%20festivalfilmer%20beh%C3%B6ver%20du%20ocks%C3%A5%20k%C3%B6pa%20ett%20festivalkort%20som%20kostar%2020%20kr.&ticket.price=80&accessibilities=rullstolsanpassning&ageGroups=16-18,18%2B,65%2B&places=gr%C3%A4nna&smLink1Name=K%C3%B6p%20biljett!&smLink2Name=Filmens%20trailer&smLink3Name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&smLink1Address=https%3A%2F%2Fsecure.tickster.com%2Fsv%2Fanvnakwwn47rh70%2Fselectevent&smLink2Address=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FX3MLM96qbfg&smLink3Address=www.jonkopingfilmfestival.se&id=5.59343ac418311d21a251cd70&date.startDates=1665853200000&date.endDates=1665860400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.59343ac418311d21a251cd7b/1662982470597/eventimage.jpg