RC Bowl höstlovsbowling med disco

local_offer
Lovaktivitet
RC Bowl Jönköping
Mer information
Datum: 31 okt - 4 nov
Tid: 10.00 – 17.00
Ålder: Alla åldrar
Plats: RC Bowl, Jönköping
Adress: Mässvägen 6 Jönköping
RC Bowl Jönköping
Telefon: 036-162220
E-post: info@rcbowl.se
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss

Höstlovs bowling på RC Bowl Jönköping. Passa på att boka era banor för 179kr/bana/h nedan tider. Priset gäller från 10.00 och fram till 17.00 där sista speltimmen är 16.00-17.00.

Disco bowling och höstlovs pris nedan tider. Måndag 31/10 10.00-17.00 Tisdag 1/11 10.00-16.30 Onsdag 2/11 10.00-17.00 Torsdag 3/11 10.00-17.00 Fredag 4/11 10.00-17.00 Boka banorna online på www.rcbowl.se eller 036-16 22 20.

Biljettinformation

Boka banorna online på www.rcbowl.se eller 036-16 22 20.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=RC%20Bowl%20h%C3%B6stlovsbowling%20med%20disco&event.desc=H%C3%B6stlovs%20bowling%20p%C3%A5%20RC%20Bowl%20J%C3%B6nk%C3%B6ping.%0D%0APassa%20p%C3%A5%20att%20boka%20era%20banor%20f%C3%B6r%20179kr%2Fbana%2Fh%20nedan%20tider.%0D%0APriset%20g%C3%A4ller%20fr%C3%A5n%2010.00%20och%20fram%20till%2017.00%20d%C3%A4r%20sista%20speltimmen%20%C3%A4r%2016.00-17.00.&event.text=Disco%20bowling%20och%20h%C3%B6stlovs%20pris%20nedan%20tider.%0D%0AM%C3%A5ndag%2031%2F10%2010.00-17.00%0D%0ATisdag%201%2F11%2010.00-16.30%0D%0AOnsdag%202%2F11%2010.00-17.00%0D%0ATorsdag%203%2F11%2010.00-17.00%0D%0AFredag%204%2F11%2010.00-17.00%0D%0ABoka%20banorna%20online%20p%C3%A5%20www.rcbowl.se%20eller%20036-16%2022%2020.&event.categories=lovaktivitet%2Csport&event.city=&event.street=&event.postNumber=&event.placeName=&event.id=30dbd26f-86d7-46ad-86d2-55729d821789&event.imageAltText=RC%20Bowl%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=RC%20Bowl%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036-162220&organizer.email=info%40rcbowl.se&organizer.link=&applier.name=Niclas%20Haskovec&applier.tel=036-162220&applier.email=info%40rcbowl.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,hiss&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Frcbowl.se%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6094008183a2ef6c323526a&date.startDates=1667206800000&date.endDates=1667577600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6094008183a2ef6c3235276/1665830507093/eventimage.jpg