Rehabdans för dig med stroke

local_offer
Dans
Personer dansar sittande
Mer information
Datum: 28 sep
Tid: 15.00 – 16.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 18+
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Jönköping
Adress: Huskvarnavägen 40, 554 54 Jönköping
Region Jönköpings län och Studieförbundet Vuxenskolan
Telefon: 072-4507409
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Rullstolsanpassning

Rehabdans för dig med stroke är en speciellt anpassad dansform för personer som har fått en stroke.

Under rehabdansen tränar vi muskelstyrka, koordination, balans, finmotorik, koncentration samt kognitiva, psykiska och sociala förmågor. Kom och prova på för att se om rehabdans är någonting för dig! Alla rör på sig utifrån sina egna förutsättningar.

Biljettinformation

Kostnadsfri

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Rehabdans%20f%C3%B6r%20dig%20med%20stroke&event.desc=Rehabdans%20f%C3%B6r%20dig%20med%20stroke%20%C3%A4r%20en%20speciellt%20anpassad%20dansform%20f%C3%B6r%20personer%20som%20har%20f%C3%A5tt%20en%20stroke.&event.text=Under%20rehabdansen%20tr%C3%A4nar%20vi%20muskelstyrka%2C%20koordination%2C%20balans%2C%20finmotorik%2C%20koncentration%20samt%20kognitiva%2C%20psykiska%20och%20sociala%20f%C3%B6rm%C3%A5gor.%0D%0AKom%20och%20prova%20p%C3%A5%20f%C3%B6r%20att%20se%20om%20rehabdans%20%C3%A4r%20n%C3%A5gonting%20f%C3%B6r%20dig!%20Alla%20r%C3%B6r%20p%C3%A5%20sig%20utifr%C3%A5n%20sina%20egna%20f%C3%B6ruts%C3%A4ttningar.&event.categories=dans&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Huskvarnav%C3%A4gen%2040&event.postNumber=554%2054&event.placeName=Studief%C3%B6rbundet%20Vuxenskolan&event.id=258dfb44-71a6-4e4a-9610-2c1cd25df2aa&event.imageAltText=Personer%20dansar%20sittande&event.activity=&organizer.name=Region%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20l%C3%A4n%20och%20Studief%C3%B6rbundet%20Vuxenskolan&organizer.tel=0724507409&organizer.email=katarzyna.filipowicz%40rjl.se&organizer.link=&applier.name=Katarzyna%20Filipowicz&applier.tel=0724507409&applier.email=katarzyna.filipowicz%40rjl.se&ticket.desc=Kostnadsfri&ticket.price=0&accessibilities=hiss,handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=18%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=1177.se&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.1177.se%2FJonkopings-lan%2Fbehandling--hjalpmedel%2Fsmartbehandlingar-och-rehabilitering%2Frehabilitering-i-jonkopings-lan%2Frehab-dans-for-dig-med-stroke%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.1940c89b182de4763da9912&date.startDates=1664370000000&date.endDates=1664373600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.1940c89b182de4763da991d/1661777322873/eventimage.jpg