Ringmärkning av fåglar vid Landsjön

local_offer
Natur
Ringmärkt bofink och lövsångare
Mer information
Datum: 21 aug
Tid: 07.00 – 11.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Landsjöns fältstation, Huskvarna
Adress: Lyckås, 591 62 Huskvarna
Jönköpings Fågelklubb
Telefon: 070-2124846
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

Genom att ringmärka fåglar har vi lärt oss massor om dem - bland annat när, hur och vart de flyttar.

Vi får följa med erfarna ringmärkare som berättar om de fåglar som fångas och ringmärks vid Landsjön. Förhoppningsvis kan vi på nära håll ha både rörsångare och kärrsångare och lära oss hur arterna skiljs åt. OBS! Aktiviteten ställs in vid regn.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Ringm%C3%A4rkning%20av%20f%C3%A5glar%20vid%20Landsj%C3%B6n&event.desc=Genom%20att%20ringm%C3%A4rka%20f%C3%A5glar%20har%20vi%20l%C3%A4rt%20oss%20massor%20om%20dem%20-%20bland%20annat%20n%C3%A4r%2C%20hur%20och%20vart%20de%20flyttar.&event.text=Vi%20f%C3%A5r%20f%C3%B6lja%20med%20erfarna%20ringm%C3%A4rkare%20som%20ber%C3%A4ttar%20om%20de%20f%C3%A5glar%20som%20f%C3%A5ngas%20och%20ringm%C3%A4rks%20vid%20Landsj%C3%B6n.%20F%C3%B6rhoppningsvis%20kan%20vi%20p%C3%A5%20n%C3%A4ra%20h%C3%A5ll%20ha%20b%C3%A5de%20r%C3%B6rs%C3%A5ngare%20och%20k%C3%A4rrs%C3%A5ngare%20och%20l%C3%A4ra%20oss%20hur%20arterna%20skiljs%20%C3%A5t.%0D%0AOBS!%20Aktiviteten%20st%C3%A4lls%20in%20vid%20regn.&event.categories=natur&event.city=Huskvarna&event.street=Lyck%C3%A5s&event.postNumber=59162&event.placeName=Landsj%C3%B6ns%20f%C3%A4ltstation&event.id=f0a6534d-34a5-466e-9a44-509d19bc2407&event.imageAltText=Ringm%C3%A4rkt%20bofink%20och%20l%C3%B6vs%C3%A5ngare&event.activity=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20F%C3%A5gelklubb&organizer.tel=070-212%2048%2046&organizer.email=ulfgotthardsson%40yahoo.se&organizer.link=&applier.name=Ulf%20Gotthardsson&applier.tel=070-2741948&applier.email=ulfgotthardsson%40yahoo.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=nej-ingen-anpassning&ageGroups=0-200&places=kaxholmen,sk%C3%A4rstad&smLink1Name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20F%C3%A5gelklubb&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.jonkopingsfagelklubb.se&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.3e0e1d2f18249c092ff1459c&date.startDates=1661058000000&date.endDates=1661072400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.3e0e1d2f18249c092ff145a7/1659467571746/eventimage.jpg