Robert Wells Musik i Vinternatten

local_offer
Musik
Musik i Vinternatten Robert Wells, Maria Wells  kompgrupp  Gränna Kyrkokör Gospelkör under ledning av Mariea Solvmar,  solo T Moreau
Mer information
Datum: 18 dec
Tid: 17.15 – 20.00
Kostnad: 395 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Gränna kyrka , Gränna
Adress: Brahegatan 24, 563 32 Gränna
Bruno Tillander
Telefon: 070-0596002
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hörslinga

Söndagen den 18 december kl. 18.00 gästas Gränna kyrka av Robert Wells och Musik i vinternatten

Söndagen den 18 december kl. 18.00 gästas Gränna kyrka av Robert Wells och "Musik i vinternatten". Biljetter köper ni på www.nortic.se (sök på: Robert Wells/Julkonsert) alternativt hos Kalles Tobak/Direkten i Gränna, 0390-10055 Program för kvällen: Kl.16.45 Publikinsläpp huvudentrén. Kl.17.15 Underhållning * Kyrkoherde Håkan Englund hälsar publiken välkomna * Theo Moreau * Gränna Kyrkokör & Gospelkör under ledning av Mariea Solvmar. Kl.18.00 Robert Wells intar

Biljettinformation

Biljetter köper ni på www.nortic.se (sök på: Robert Wells/Julkonsert) alternativt hos Kalles Tobak/D

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Robert%20Wells%20Musik%20i%20Vinternatten%20&event.desc=S%C3%B6ndagen%20den%2018%20december%20kl.%2018.00%20g%C3%A4stas%20Gr%C3%A4nna%20kyrka%20av%20Robert%20Wells%20%20och%20Musik%20i%20vinternatten%0D%0A&event.text=S%C3%B6ndagen%20den%2018%20december%20kl.%2018.00%20g%C3%A4stas%20Gr%C3%A4nna%20kyrka%20av%20Robert%20Wells%20%20och%20%22Musik%20i%20vinternatten%22.%0D%0ABiljetter%20k%C3%B6per%20ni%20p%C3%A5%20www.nortic.se%20(s%C3%B6k%20p%C3%A5%3A%20Robert%20Wells%2FJulkonsert)%0D%0Aalternativt%20hos%20Kalles%20Tobak%2FDirekten%20i%20Gr%C3%A4nna%2C%200390-10055%0D%0AProgram%20f%C3%B6r%20kv%C3%A4llen%3A%0D%0AKl.16.45%20Publikinsl%C3%A4pp%20huvudentr%C3%A9n.%0D%0AKl.17.15%20Underh%C3%A5llning%0D%0A*%20Kyrkoherde%20H%C3%A5kan%20Englund%20h%C3%A4lsar%20publiken%20v%C3%A4lkomna%0D%0A*%20Theo%20Moreau%20%0D%0A*%20Gr%C3%A4nna%20Kyrkok%C3%B6r%20%26%20Gospelk%C3%B6r%20under%20ledning%20av%20Mariea%20Solvmar.%0D%0AKl.18.00%20Robert%20Wells%20intar&event.categories=musik&event.city=Gr%C3%A4nna%20&event.street=Brahegatan%2024&event.postNumber=56332&event.placeName=Gr%C3%A4nna%20kyrka%20&event.id=8486244e-1714-43ad-bcd8-07655b46ddd5&event.imageAltText=Musik%20i%20Vinternatten%20Robert%20Wells%2C%20Maria%20Wells%20%20kompgrupp%20%20Gr%C3%A4nna%20Kyrkok%C3%B6r%20Gospelk%C3%B6r%20under%20ledning%20av%20Mariea%20Solvmar%2C%20%20solo%20T%20Moreau%20&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Bruno%20Tillander%20&organizer.tel=0700596002&organizer.email=bruno%40storamusikresan.se&organizer.link=&applier.name=Mariea%20Solvmar%20&applier.tel=0730214269&applier.email=marie.svenssonsolvmar%40svenskakyrkan.se&ticket.desc=Biljetter%20k%C3%B6per%20ni%20p%C3%A5%20www.nortic.se%20(s%C3%B6k%20p%C3%A5%3A%20Robert%20Wells%2FJulkonsert)%0D%0Aalternativt%20hos%20Kalles%20Tobak%2FD&ticket.price=395&accessibilities=handikapptoalett,h%C3%B6rslinga&ageGroups=0-200&places=gr%C3%A4nna&smLink1Name=&smLink2Name=Facebook%20&smLink3Name=Facebook%20&smLink1Address=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fstory.php%3Fstory_fbid%3Dpfbid02qNn9F3QDu13qkQufyyDzDoY5NHPEB1sDRWQXgwWpK73XFDJ1Qr3PmQwQPPKqHGivl%26id%3D100064910221265&smLink2Address=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fstory.php%3Fstory_fbid%3Dpfbid021cLWFmHV1uCiDEE43utwPP7oRysVUHqrDJo5SSTTQSbUP114DDTAR3dTA4rpfKWkl%26id%3D100000530137967%26sfnsn%3Dmo&smLink3Address=&id=5.6af27e6d184e6d332f6f75b&date.startDates=1671380100000&date.endDates=1671390000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6af27e6d184e6d332f6f766/1670601888075/eventimage.jpg