Rödingens dag

local_offer
Guidning | Natur
Lekande röding
Mer information
Datum: 30 okt
Tid: 11.00 – 15.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Huskvarna hamn, Kroatorpet, Huskvarna
Adress: Grännavägen 31, 561 34 Huskvarna
Länsstyrelsen
Telefon: 010-2236000
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

Var med och skåda fisk när rödingen leker i Vättern och öring i Vätterbäckarna. De leker och en ny generation fisk kommer till livet i sjön Vättern.

Rödingen leker på grunda vatten i Vätten medan öringen vandrar upp i Vätterbäckar och åar. I Huskvarna hamn kommer du riktigt nära rödingen som under leken utvecklar en praktfull dräkt. Personal från Länsstyrelsen visar och berättar om lekande röding.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=R%C3%B6dingens%20dag%20&event.desc=Var%20med%20och%20sk%C3%A5da%20fisk%20n%C3%A4r%20r%C3%B6dingen%20leker%20i%20V%C3%A4ttern%20och%20%C3%B6ring%20i%20V%C3%A4tterb%C3%A4ckarna.%20De%20leker%20och%20en%20ny%20generation%20fisk%20kommer%20till%20livet%20i%20sj%C3%B6n%20V%C3%A4ttern.&event.text=R%C3%B6dingen%20leker%20p%C3%A5%20grunda%20vatten%20i%20V%C3%A4tten%20medan%20%C3%B6ringen%20vandrar%20upp%20i%20V%C3%A4tterb%C3%A4ckar%20och%20%C3%A5ar.%20I%20Huskvarna%20hamn%20kommer%20du%20riktigt%20n%C3%A4ra%20r%C3%B6dingen%20som%20under%20leken%20utvecklar%20en%20praktfull%20dr%C3%A4kt.%20Personal%20fr%C3%A5n%20L%C3%A4nsstyrelsen%20visar%20och%20ber%C3%A4ttar%20om%20lekande%20r%C3%B6ding.&event.categories=guidning%2Cnatur&event.city=Huskvarna&event.street=Gr%C3%A4nnav%C3%A4gen%2031&event.postNumber=561%2034&event.placeName=Huskvarna%20hamn%2C%20Kroatorpet&event.id=18909a00-d2c9-4451-b537-c78a4065d97d&event.imageAltText=Lekande%20r%C3%B6ding&event.activity=Ja&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=Ja&organizer.name=L%C3%A4nsstyrelsen&organizer.tel=010-223%206000&organizer.email=jonkoping%40lansstyrelsen.se&organizer.link=&applier.name=Naturv%C3%A5rd%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommun&applier.tel=036105000&applier.email=naturvard.sbk%40jonkoping.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=nej-ingen-anpassning&ageGroups=0-200&places=huskvarna&smLink1Name=R%C3%B6dingens%20dag%20p%C3%A5%20Facebook&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevents%2Fj%25C3%25B6nk%25C3%25B6ping-county%2Fr%25C3%25B6dingens-och-%25C3%25B6ringens-dag%2F1108095459226783%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6751acba183a2e89e791f348&date.startDates=1667124000000&date.endDates=1667138400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6751acba183a2e89e791f354/1665494095039/eventimage.jpg