Rose

local_offer
Film
Rose
Mer information
Datum: 13 nov
Tid: 16.30 – 18.15
Ålder: Alla åldrar
Plats: Folkets Bio Jönköping, Jönköping
Adress: Svavelsticksgränd 3, 553 15 Jönköping
Folkets Bio Jönköping
Telefon: 036-190569
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Film på Folkets Bio!

Hösten 1997 rullar en turistbuss ut från Ålborg med Paris som destination. Ombord finns Inger, hennes syster Ellen och svågern Vagn. I övrigt känner de inga bland deltagarna. Knappt har bussen nått motorvägen förrän Inger högljutt ger sig till känna inför gruppen. Eller mer exakt… hon och "Rose", Ingers andra personlighet.

Biljettinformation

Biljetter köps på bio.se eller i kassan som öppnar 30 min innan filmstart.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Rose&event.desc=Film%20p%C3%A5%20Folkets%20Bio!&event.text=H%C3%B6sten%201997%20rullar%20en%20turistbuss%20ut%20fr%C3%A5n%20%C3%85lborg%20med%20Paris%20som%20destination.%20Ombord%20finns%20Inger%2C%20hennes%20syster%20Ellen%20och%20sv%C3%A5gern%20Vagn.%20I%20%C3%B6vrigt%20k%C3%A4nner%20de%20inga%20bland%20deltagarna.%20Knappt%20har%20bussen%20n%C3%A5tt%20motorv%C3%A4gen%20f%C3%B6rr%C3%A4n%20Inger%20h%C3%B6gljutt%20ger%20sig%20till%20k%C3%A4nna%20inf%C3%B6r%20gruppen.%20Eller%20mer%20exakt%E2%80%A6%20hon%20och%20%22Rose%22%2C%20Ingers%20andra%20personlighet.%20&event.categories=film&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Svavelsticksgr%C3%A4nd%203&event.postNumber=55315&event.placeName=Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.id=fb1700c2-ac32-4c08-8d18-339746629de3&event.imageAltText=Rose&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036-190569&organizer.email=info%40folketsbiojonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Emelie%20Aspenberg&applier.tel=0704218137&applier.email=emelie%40emelieaspenberg.com&ticket.desc=Biljetter%20k%C3%B6ps%20p%C3%A5%20bio.se%20eller%20i%20kassan%20som%20%C3%B6ppnar%2030%20min%20innan%20filmstart.&ticket.price=&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Biljettk%C3%B6p&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.bio.se%2Fbokning%2FcinemaId%2F7635%2FsessionId%2F544&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.4c15af3d18432991dd626cc9&date.startDates=1668353400000&date.endDates=1668359700000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.4c15af3d18432991dd626cd4/1668011469278/eventimage.jpg