search
Sök
menu
Meny
Sök

Rosens dag 2 juli

local_offer
Guidning
Maigold modern buskros
Mer information
Datum: 2 jul
Tid: 13.00 – 17.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Rosenlunds herrgård , Jönköping
Adress: Huskvarnavägen 11, 554 54 Jönköping
Jönköpings kommun
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Rullstolsanpassning

Välkommen till Rosenlunds rosarium! Vi firar med en mängd aktiviteter, program och föreläsning med trädgårdsprofilen Bosse Rappne. Fri entré till allt.

Program 13.00: Per-Åke Wennerberg, konferencier hälsar välkommen. 13:15: Musik – KFUM:s orkester under ledning av Mikael Olofsson 14:00: Camilla Lagerstedt, Jönköpings kommun presenterar årets ros 14:15: Föredrag: ”Hur du skapar en rik och frodig trädgård” med Bosse Rappne, trädgårdsmästare och tv-personlighet 15:00: Carl-Peter Thunberg, storsamlaren. En berättelse om en av Linnés lärjungar med rim och reson. Berättare: Per-Åke Wennerberg. Musik: Trio Sidekick 15:45: Föredrag: ”Om rosor och växt

Biljettinformation

Fri entré

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Rosens%20dag%202%20juli&event.desc=V%C3%A4lkommen%20till%20Rosenlunds%20rosarium!%20Vi%20firar%20med%20en%20m%C3%A4ngd%20aktiviteter%2C%20program%20och%20f%C3%B6rel%C3%A4sning%20med%20tr%C3%A4dg%C3%A5rdsprofilen%20Bosse%20Rappne.%20Fri%20entr%C3%A9%20till%20allt.%20&event.text=Program%0D%0A13.00%3A%20Per-%C3%85ke%20Wennerberg%2C%20konferencier%20h%C3%A4lsar%20v%C3%A4lkommen.%0D%0A13%3A15%3A%20Musik%20%E2%80%93%20KFUM%3As%20orkester%20under%20ledning%20av%20Mikael%20Olofsson%0D%0A14%3A00%3A%20Camilla%20Lagerstedt%2C%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommun%20presenterar%20%C3%A5rets%20ros%0D%0A14%3A15%3A%20F%C3%B6redrag%3A%20%E2%80%9DHur%20du%20skapar%20en%20rik%20och%20frodig%20tr%C3%A4dg%C3%A5rd%E2%80%9D%20med%20Bosse%20Rappne%2C%20tr%C3%A4dg%C3%A5rdsm%C3%A4stare%20och%20tv-personlighet%0D%0A15%3A00%3A%20Carl-Peter%20Thunberg%2C%20storsamlaren.%20En%20ber%C3%A4ttelse%20om%20en%20av%20Linn%C3%A9s%20l%C3%A4rjungar%20med%20rim%20och%20reson.%20Ber%C3%A4ttare%3A%20Per-%C3%85ke%20Wennerberg.%20Musik%3A%20Trio%20Sidekick%0D%0A15%3A45%3A%20F%C3%B6redrag%3A%20%E2%80%9DOm%20rosor%20och%20v%C3%A4xt&event.categories=guidning&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Huskvarnav%C3%A4gen%2011&event.postNumber=554%2054&event.placeName=Rosenlunds%20herrg%C3%A5rd%20&event.id=26903b5e-f407-4c55-a051-64433bf6a7db&event.imageAltText=Maigold%20modern%20buskros%20%20&event.activity=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommun&organizer.tel=036-10%2050%2000&organizer.email=kontaktcenter%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Alija%20Bucuk&applier.tel=036105620&applier.email=alija.bucuk%40jonkoping.se&ticket.desc=Fri%20entr%C3%A9&ticket.price=0&accessibilities=rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.32edd2111813d4e011a6f99e&date.startDates=1656759600000&date.endDates=1656774000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.32edd2111813d4e011a6f9a9/1656656179398/eventimage.jpg