Ruths garderob

local_offer
Föreläsning | Litteratur (författarsamtal, bokcirkel)
Porträtt av  författaren Ingela Bendt framför en fond av hängde kläder. Bokomslaget till boken Ruths garderob.
Mer information
Datum: 8 mar
Tid: 18.00 – 19.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 16–18 år, 18+
Plats: Huskvarna bibliotek, Huskvarna
Adress: Rumlaborgsgatan 1 , 561 32 Huskvarna
Biblioteken i Jönköping
Telefon: 036-106644
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

En fascinerande berättelse om mode- och kvinnohistoria.

På självaste kvinnodagen kommer journalisten och författaren Ingela Bendt och berättar om sin mor Ruth och om de kläder hon ärvde efter henne. Boken Ruts garderob – en modehistoria kom ut 2022 och berättar om den modeintresserade borgmästarinnan i Mjölby som skapade en unik garderob. Med foto, film och utvalda dräkter visar Ingela Bendt upp flera decennier av mode- och kvinnohistoria.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Ruts%20garderob&event.desc=En%20fascinerande%20ber%C3%A4ttelse%20om%20mode-%20och%20kvinnohistoria.&event.text=P%C3%A5%20sj%C3%A4lvaste%20kvinnodagen%20kommer%20journalisten%20och%20f%C3%B6rfattaren%20Ingela%20Bendt%20och%20ber%C3%A4ttar%20om%20sin%20mor%20Ruth%20och%20om%20de%20kl%C3%A4der%20hon%20%C3%A4rvde%20efter%20henne.%20Boken%20Ruts%20garderob%20%E2%80%93%20en%20modehistoria%20kom%20ut%202022%20och%20ber%C3%A4ttar%20om%20den%20modeintresserade%20borgm%C3%A4starinnan%20i%20Mj%C3%B6lby%20som%20skapade%20en%20unik%20garderob.%20Med%20foto%2C%20film%20och%20utvalda%20dr%C3%A4kter%20visar%20Ingela%20Bendt%20upp%20flera%20decennier%20av%20mode-%20och%20kvinnohistoria.&event.categories=f%C3%B6rel%C3%A4sning%2Clitteratur&event.city=Huskvarna&event.street=Rumlaborgsgatan%201%20&event.postNumber=561%2032%20&event.placeName=&event.id=f834cc08-3aa7-4054-8a7c-73deeeb4a81f&event.imageAltText=Portr%C3%A4tt%20av%20%20f%C3%B6rfattaren%20Ingela%20Bendt%20framf%C3%B6r%20en%20fond%20av%20h%C3%A4ngde%20kl%C3%A4der.%20Bokomslaget%20till%20boken%20Ruths%20garderob.%20&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036-106644&organizer.email=huskvarnabibliotek%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Maria%20Friedner&applier.tel=036-105578&applier.email=maria.friedner%40jonkoping.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=16-18,18%2B&places=huskvarna&smLink1Name=Arrangemanget%20p%C3%A5%20bibliotekens%20webbplats&smLink2Name=L%C3%A5na%20boken!&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fsv%2Fevent%2Fm%25C3%25B6t-ingela-bendt%2F0442818b-3f48-4488-93e7-d082d6a1b7fe&smLink2Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fwork%2Fruths-garderob%3Fid%3D07062c12-7b74-7ed6-1850-feb0b4cb5d07&smLink3Address=&id=5.374329081859b0c2574270d5&date.startDates=1678294800000&date.endDates=1678298400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.374329081859b0c25742735d/1674052771663/eventimage.jpg