Sagoland

local_offer
Barnaktiviteter | Film
Sagoland
Mer information
Datum: 27 nov
Tid: 15.00 – 15.30
Kostnad: 40 kr
Ålder: 0–5 år, 6–9 år
Plats: Folkets Bio Jönköping, Jönköping
Adress: Svavelsticksgränd 3, 553 15 Jönköping
Folkets Bio Jönköping
Telefon: 036-161090
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Knattefilm på Folkets Bio!

Fantasifullt och filosofiskt för de minsta med de tre filmerna Månulvarna, Roboten och Valen och Sigrid och Natten. Filmerna avhandlar stora känslor och etiska dilemman - sorg och försoning, att osjälviskt rädda djur och natur, utsätta sig för vatten fast man är en robot och att längta bort och kanske hitta hem på kuppen.

Biljettinformation

Köp biljett på www.bio.se eller i kassan som öppnar en halvtimme innan filmstart

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Sagoland&event.desc=Knattefilm%20p%C3%A5%20Folkets%20Bio!&event.text=Fantasifullt%20och%20filosofiskt%20f%C3%B6r%20de%20minsta%20med%20de%20tre%20filmerna%20M%C3%A5nulvarna%2C%20Roboten%20och%20Valen%20och%20Sigrid%20och%20Natten.%20Filmerna%20avhandlar%20stora%20k%C3%A4nslor%20och%20etiska%20dilemman%20-%20sorg%20och%20f%C3%B6rsoning%2C%20att%20osj%C3%A4lviskt%20r%C3%A4dda%20djur%20och%20natur%2C%20uts%C3%A4tta%20sig%20f%C3%B6r%20vatten%20fast%20man%20%C3%A4r%20en%20robot%20och%20att%20l%C3%A4ngta%20bort%20och%20kanske%20hitta%20hem%20p%C3%A5%20kuppen.&event.categories=barnaktiviteter%2Cfilm&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Svavelsticksgr%C3%A4nd%203&event.postNumber=55315&event.placeName=Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.id=d806694e-f094-4407-a7bb-4c5ca7050562&event.imageAltText=Sagoland&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036-161090&organizer.email=info%40folketsbiojonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Emelie%20Aspenberg&applier.tel=0704218137&applier.email=emelie%40emelieaspenberg.com&ticket.desc=K%C3%B6p%20biljett%20p%C3%A5%20www.bio.se%20eller%20i%20kassan%20som%20%C3%B6ppnar%20en%20halvtimme%20innan%20filmstart&ticket.price=40&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=0-5,6-9&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping,huskvarna&smLink1Name=Biljettk%C3%B6p&smLink2Name=Hemsida&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbio.se%2Fbokning%2FcinemaId%2F7635%2FsessionId%2F560&smLink2Address=https%3A%2F%2Ffolketsbiojonkoping.se%2Fsagoland&smLink3Address=&id=5.4c15af3d18432991dd65fdb1&date.startDates=1669557600000&date.endDates=1669559400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.4c15af3d18432991dd65fdbc/1669048468436/eventimage.jpg