Samtal om en biografi

local_offer
Litteratur (författarsamtal, bokcirkel)
Porträtt av Viktor Rydberg. Foto: Erik Cornelius/ Nationalmuseum
Mer information
Datum: 25 feb
Tid: 13.30 – 14.30
Kostnad: 0 kr
Ålder: 18+
Plats: Stadsbiblioteket, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 553 22 Jönköping
Biblioteken i Jönköping
Telefon: 036-105575
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Hörslinga Rullstolsanpassning

Den enda fullständiga biografin över Viktor Rydberg är nu 123 år gammal.

Fredrik Böök gav sig på ämnet på 1950-talet men kom bara halvvägs; resultatet gavs ut i höstas av Svenska akademien. Vi bjuder nu på ett panelsamtal om Bööks verk, och kanske lite om Rydbergsbiografier i allmänhet. Deltagare: Anders Burman, Tore Lund och Ulla Frid. Moderator: Johan Sundeen. Det andra av tre arrangemang om Viktor Rydberg i vår.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Samtal%20om%20en%20biografi&event.desc=Den%20enda%20fullst%C3%A4ndiga%20biografin%20%C3%B6ver%20Viktor%20Rydberg%20%C3%A4r%20nu%20123%20%C3%A5r%20gammal.%20&event.text=Fredrik%20B%C3%B6%C3%B6k%20gav%20sig%20p%C3%A5%20%C3%A4mnet%20p%C3%A5%201950-talet%20men%20kom%20bara%20halvv%C3%A4gs%3B%20resultatet%20gavs%20ut%20i%20h%C3%B6stas%20av%20Svenska%20akademien.%20Vi%20bjuder%20nu%20p%C3%A5%20ett%20panelsamtal%20om%20B%C3%B6%C3%B6ks%20verk%2C%20och%20kanske%20lite%20om%20Rydbergsbiografier%20i%20allm%C3%A4nhet.%0D%0ADeltagare%3A%20Anders%20Burman%2C%20Tore%20Lund%20och%20Ulla%20Frid.%20%0D%0AModerator%3A%20Johan%20Sundeen.%0D%0A%0D%0ADet%20andra%20av%20tre%20arrangemang%20om%20Viktor%20Rydberg%20i%20v%C3%A5r.%20%0D%0A&event.categories=litteratur&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=55322&event.placeName=Stadsbiblioteket&event.id=8a3a445f-662d-475c-afe4-62783ea60e98&event.imageAltText=Portr%C3%A4tt%20av%20Viktor%20Rydberg.%20Foto%3A%20Erik%20Cornelius%2F%20Nationalmuseum&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036-105575&organizer.email=stadsbiblioteket%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Maria%20Friedner&applier.tel=036-105578&applier.email=maria.friedner%40jonkoping.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,hiss,h%C3%B6rslinga,rullstolsanpassning&ageGroups=18%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Arrangemanget%20p%C3%A5%20bibliotekens%20webbplats&smLink2Name=Mera%20Viktor%20Rydberg&smLink3Name=%C3%84nnu%20mera%20Viktor%20Rydberg&smLink1Address=httphttps%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fsv%2Fevent%2Fsamtal-om-en-biografi%2F54433875-1fb3-4da9-bc3a-9e9cc92a83ffs%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fsv%2Fevent%2Fsamtal-om-en-biografi%2F54433875-1fb3-4da9-bc3a-9e9cc92a83ff&smLink2Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fsv%2Fevent%2Fviktor-rydberg-mellan-1800-talets-str%25C3%25B6mningar&smLink3Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fsv%2Fevent%2Fen-v%25C3%25A4nsterliberal-i-luva&id=5.374329081859b0c257427009&date.startDates=1677328200000&date.endDates=1677331800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.374329081859b0c257427014/1674049524163/eventimage.jpg