Sånger Från Duvemåla Hage

local_offer
Musik
Sånger Från Duvemåla Hage - en hyllning till Björn & Benny
Mer information
Datum: 26 maj
Tid: 19.00 – 21.00
Kostnad: 430 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Kulturhuset Spira, Jönköping
Adress: Kulturgatan 3, 553 24 Jönköping
SA Produktion AB
Telefon: 073-5259980
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Efter utsålda hus på Göteborgs konserthus kommer ”Sånger Från Duvemåla Hage – en hyllning till Björn & Benny” till Kulturhuset Spira i Jönköping.

Musikalartisterna Jacob Andréas och Josefine Isaksson spelade 2014 Kristina och Karl-Oskar mot varandra i Göteborgsoperans uppsättning av Kristina från Duvemåla. Sedan dess har de tillsammans med pianisten Mats Sköldberg framfört musik och berättelser ur Kristina från Duvemåla, Chess, ABBA, Hjälp sökes och Benny Anderssons Orkester. Heather Levenstein viola, Karin Berggren violin, Kerstin Anderson cello och Thomas Markusson kontrabas samt körsångare från Södra Vätterbygdens Folkhögskola.

Biljettinformation

Biljetter köpes via Kulturhuset Spira. Biljettkassa: 010 - 242 80 80

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=S%C3%A5nger%20Fr%C3%A5n%20Duvem%C3%A5la%20Hage%20&event.desc=Efter%20uts%C3%A5lda%20hus%20p%C3%A5%20G%C3%B6teborgs%20konserthus%20kommer%20%E2%80%9DS%C3%A5nger%20Fr%C3%A5n%20Duvem%C3%A5la%20Hage%20%E2%80%93%20en%20hyllning%20till%20Bj%C3%B6rn%20%26%20Benny%E2%80%9D%20till%20Kulturhuset%20Spira%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping.&event.text=Musikalartisterna%20Jacob%20Andr%C3%A9as%20och%20Josefine%20Isaksson%20spelade%202014%20Kristina%20och%20Karl-Oskar%20mot%20varandra%20i%20G%C3%B6teborgsoperans%20upps%C3%A4ttning%20av%20Kristina%20fr%C3%A5n%20Duvem%C3%A5la.%20Sedan%20dess%20har%20de%20tillsammans%20med%20pianisten%20Mats%20Sk%C3%B6ldberg%20framf%C3%B6rt%20musik%20och%20ber%C3%A4ttelser%20ur%20Kristina%20fr%C3%A5n%20Duvem%C3%A5la%2C%20Chess%2C%20ABBA%2C%20Hj%C3%A4lp%20s%C3%B6kes%20och%20Benny%20Anderssons%20Orkester.%0D%0A%0D%0AHeather%20Levenstein%20viola%2C%20Karin%20Berggren%20violin%2C%20Kerstin%20Anderson%20cello%20och%20Thomas%20Markusson%20kontrabas%20samt%20k%C3%B6rs%C3%A5ngare%20fr%C3%A5n%20S%C3%B6dra%20V%C3%A4tterbygdens%20Folkh%C3%B6gskola.%0D%0A%0D%0A&event.categories=musik&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=%20Kulturgatan%203&event.postNumber=553%2024&event.placeName=Kulturhuset%20Spira&event.id=cb4d5914-f59a-4d69-a7d9-d50039717cb9&event.imageAltText=S%C3%A5nger%20Fr%C3%A5n%20Duvem%C3%A5la%20Hage%20-%20en%20hyllning%20till%20Bj%C3%B6rn%20%26%20Benny&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=SA%20Produktion%20AB&organizer.tel=0735259980&organizer.email=jacobandreas%40me.com&organizer.link=&applier.name=Jacob%20Stadelmann%20Andr%C3%A9as&applier.tel=0735259980&applier.email=jacobandreas%40me.com&ticket.desc=Biljetter%20k%C3%B6pes%20via%20Kulturhuset%20Spira.%20%0D%0A%0D%0ABiljettkassa%3A%0D%0A010%20-%20242%2080%2080%0D%0A&ticket.price=430&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Biljetter%20&smLink2Name=S%C3%A5nger%20Fr%C3%A5n%20Duvem%C3%A5la%20Hage&smLink3Name=Kulturhuset%20Spira&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.smot.se%2Fsanger-fran-duvemala-hage-2023%2F&smLink2Address=www.sangerfranduvemalahage.com&smLink3Address=https%3A%2F%2Fwww.smot.se&id=5.2d4fa98c1859afe0f6b694f7&date.startDates=1685120400000&date.endDates=1685127600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.2d4fa98c1859afe0f6b69502/1675247776972/eventimage.jpg