Sch!

local_offer
Barnaktiviteter | Familj | Lovaktivitet | Teater
Sch!
Mer information
Datum: 16 feb
Tid: 15.00 – 15.40
Kostnad: 50 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Kulturhuset Spira, Jönköping
Adress: Kulturgatan 3, 553 24 Jönköping
Kulturhuset Spira - Smålands musik och teater
Telefon: 010-2428080
E-post: info@smot.se
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Hörslinga Rullstolsanpassning

I ett vanligt klassrum finns två inte helt vanliga personer. De uppför sig märkligt, rör sig och låter som om de vore många fler och verkar ständigt göra en massa saker samtidigt.

I en värld fylld av ett konstant brus med intryck och information från många olika håll kan det vara svårt att veta vilken röst du ska lyssna till och vilken rörelse som är viktigt. Och vad händer när allt plötsligt tystnar och stannar av? Sch! är en föreställning om de korta ögonblick av stillhet och tystnad som uppstår mitt i omvärldens ständiga sorl.

Biljettinformation

Biljetter säljs på smot.se och i biljettkassan på Kulturhuset Spira.

Fler tillfällen:
 • Datum:
  16 feb
  Tid:
  13.30 – 14.10
  Plats:
  Kulturhuset Spira, Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Sch!&event.desc=I%20ett%20vanligt%20klassrum%20finns%20tv%C3%A5%20inte%20helt%20vanliga%20personer.%20De%20uppf%C3%B6r%20sig%20m%C3%A4rkligt%2C%20r%C3%B6r%20sig%20och%20l%C3%A5ter%20som%20om%20de%20vore%20m%C3%A5nga%20fler%20och%20verkar%20st%C3%A4ndigt%20g%C3%B6ra%20en%20massa%20saker%20samtidigt.%20&event.text=I%20en%20v%C3%A4rld%20fylld%20av%20ett%20konstant%20brus%20med%20intryck%20och%20information%20fr%C3%A5n%20m%C3%A5nga%20olika%20h%C3%A5ll%20kan%20det%20vara%20sv%C3%A5rt%20att%20veta%20vilken%20r%C3%B6st%20du%20ska%20lyssna%20till%20och%20vilken%20r%C3%B6relse%20som%20%C3%A4r%20viktigt.%20Och%20vad%20h%C3%A4nder%20n%C3%A4r%20allt%20pl%C3%B6tsligt%20tystnar%20och%20stannar%20av%3F%20Sch!%20%C3%A4r%20en%20f%C3%B6rest%C3%A4llning%20om%20de%20korta%20%C3%B6gonblick%20av%20stillhet%20och%20tystnad%20som%20uppst%C3%A5r%20mitt%20i%20omv%C3%A4rldens%20st%C3%A4ndiga%20sorl.&event.categories=barnaktiviteter%2Clovaktivitet%2Cteater%2Cfamilj&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Kulturgatan%203&event.postNumber=55324&event.placeName=Kulturhuset%20Spira&event.id=9757be24-88a0-44d0-ac4b-1ef9876e9180&event.imageAltText=Sch!&event.activity=Ja&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Kulturhuset%20Spira%20-%20Sm%C3%A5lands%20musik%20och%20teater&organizer.tel=010-2428080&organizer.email=info%40smot.se&organizer.link=&applier.name=Matilda%20Fag%C3%B6&applier.tel=010-2428080&applier.email=matilda.fago%40smot.se&ticket.desc=Biljetter%20s%C3%A4ljs%20p%C3%A5%20smot.se%20och%20i%20biljettkassan%20p%C3%A5%20Kulturhuset%20Spira.&ticket.price=50&accessibilities=handikapptoalett,h%C3%B6rslinga,hiss,rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Biljetter&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.smot.se%2Fsch%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.2d4fa98c1859afe0f6be500,5.2d4fa98c1859afe0f6be50e&date.startDates=1676550600000,1676556000000&date.endDates=1676553000000,1676558400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.2d4fa98c1859afe0f6be519/1673599417600/eventimage.jpg