Schackträning

local_offer
Barnaktiviteter | Familj | För dig med funktionsnedsättning | Övrigt
Schackträning
Mer information
Datum: 27 nov
Tid: 12.00 – 14.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Birkagårdens Folkets Hus, Jönköping
Adress: Birkagatan 12B , 554 65 Jönköping
Birkagårdens Folket Hus, NBV och Jordanian Swedish Chess Academy – Jordanska Svenska Schackakademien med stöd av Jönköpings Kommun
Telefon: 467-60288414
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Rullstolsanpassning

Lär dig att spela schack med Fide Trainer Ahmad Saadah från Jordanska Svenska Schackakademien när vi blandar språkträning med schackundervisning.

Lär dig att spela schack med Fide Trainer Ahmad Saadah från Jordanska Svenska Schackakademien när vi blandar språkträning med schackundervisning. Varje söndag kl. 12 på Birkagårdens Folkets Hus

Fler tillfällen:
 • Datum:
  13 nov
  Tid:
  12.00 – 14.00
  Plats:
  Birkagårdens Folkets Hus, Jönköping
 • Datum:
  20 nov
  Tid:
  12.00 – 14.00
  Plats:
  Birkagårdens Folkets Hus, Jönköping
 • Datum:
  4 dec
  Tid:
  12.00 – 14.00
  Plats:
  Birkagårdens Folkets Hus, Jönköping
 • Datum:
  11 dec
  Tid:
  12.00 – 14.00
  Plats:
  Birkagårdens Folkets Hus, Jönköping
 • Datum:
  18 dec
  Tid:
  12.00 – 14.00
  Plats:
  Birkagårdens Folkets Hus, Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Schacktr%C3%A4ning&event.desc=L%C3%A4r%20dig%20att%20spela%20schack%20med%20Fide%20Trainer%20Ahmad%20Saadah%20fr%C3%A5n%20Jordanska%20Svenska%20Schackakademien%20n%C3%A4r%20vi%20blandar%20spr%C3%A5ktr%C3%A4ning%20med%20schackundervisning.&event.text=L%C3%A4r%20dig%20att%20spela%20schack%20med%20Fide%20Trainer%20Ahmad%20Saadah%20fr%C3%A5n%20Jordanska%20Svenska%20Schackakademien%20n%C3%A4r%20vi%20blandar%20spr%C3%A5ktr%C3%A4ning%20med%20schackundervisning.%0D%0A%0D%0AVarje%20s%C3%B6ndag%20kl.%2012%20p%C3%A5%20Birkag%C3%A5rdens%20Folkets%20Hus&event.categories=barnaktiviteter%2Cfamilj%2Cf%C3%B6r-dig-med-funktionsneds%C3%A4ttning%2C%C3%B6vrigt&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Birkagatan%2012B%20&event.postNumber=554%2065%20&event.placeName=Birkag%C3%A5rdens%20Folkets%20Hus&event.id=6aaf2b3b-948b-45ac-b09c-ea26de819d7f&event.imageAltText=Schacktr%C3%A4ning&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Birkag%C3%A5rdens%20Folket%20Hus%2C%20NBV%20och%20Jordanian%20Swedish%20Chess%20Academy%20%E2%80%93%20Jordanska%20Svenska%20Schackakademien%20med%20st%C3%B6d%20av%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20Kommun%20&organizer.tel=%2B46760288414&organizer.email=josefinsers%40birkagardenfolketshus.se&organizer.link=&applier.name=Josefin%20Sers&applier.tel=%2B46760288414&applier.email=josefinsers%40birkagardenfolketshus.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,hiss,rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=%C3%B6ster%C3%A4ngen&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.274aae2018432944d2e2d3a4,5.274aae2018432944d2e2d3b1,5.274aae2018432944d2e2d3be,5.274aae2018432944d2e2d3cb,5.274aae2018432944d2e2d3d8,5.274aae2018432944d2e2d3e5&date.startDates=1668337200000,1668942000000,1669546800000,1670151600000,1670756400000,1671361200000&date.endDates=1668344400000,1668949200000,1669554000000,1670158800000,1670763600000,1671368400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.274aae2018432944d2e2d3f0/1668099233591/eventimage.png