Septemberljus ljussättning av Norrahammars bruk

local_offer
Konst | Marknad | Utställning
högskolan ljussatt
Mer information
Datum: 24 sep
Tid: 19.00 – 23.55
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Norrahammars bruk, Taberg
Adress: Östra Järnvägsgatan 7, 562 41 Taberg
Jönköpings Kommun, Tekniska Högskolan i Jönköping
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

Norrahammars bruk – området får ny kreativ ljussättning ljus från kl. 19 fram till midnatt. Verksamheterna på området håller öppet och Projektledare i det nya arbetet med området finns på plats.

Det är studenter från Ljusdesignprogrammet på Tekniska Högskolan i Jönköping som står för ljussättningen. Under kvällen håller industrimuseet, Dakabom, Cajo, V-TAB och June fritid öppet, och Svenska Kyrkan, Slättenkyrkans scouter och Jönköpings orienteringsklubb finns på plats. Det blir även uppträdande av Tre små grisar. Projektledare från stadsbyggnadskontoret finns på plats för att berätta om det pågående visionsarbetet för utvecklingen av Norrahammars bruk - de vill veta vad du tycker.

Biljettinformation

Gratis.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Septemberljus&event.desc=Septemberljus%20h%C3%A5lls%20i%20Norrahammars%20bruk%20%E2%80%93%20omr%C3%A5det%20f%C3%A5r%20nytt%20ljus%20fr%C3%A5n%20kl.%2019%20fram%20till%20midnatt.%20Verksamheterna%20p%C3%A5%20omr%C3%A5det%20h%C3%A5ller%20%C3%B6ppet%20och%20Projektledare%20i%20det%20nya%20arbetet%20med%20omr%C3%A5det%20finns%20p%C3%A5%20plats.&event.text=Det%20%C3%A4r%20studenter%20fr%C3%A5n%20Ljusdesignprogrammet%20p%C3%A5%20Tekniska%20H%C3%B6gskolan%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20som%20st%C3%A5r%20f%C3%B6r%20ljuss%C3%A4ttningen.%0D%0AUnder%20kv%C3%A4llen%20h%C3%A5ller%20industrimuseet%2C%20Dakabom%2C%20Cajo%2C%20V-TAB%20och%20June%20fritid%20%C3%B6ppet%2C%20och%20Svenska%20Kyrkan%2C%20Sl%C3%A4ttenkyrkans%20scouter%20och%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20orienteringsklubb%20finns%20p%C3%A5%20plats.%20Det%20blir%20%C3%A4ven%20upptr%C3%A4dande%20av%20Tre%20sm%C3%A5%20grisar.%0D%0AProjektledare%20fr%C3%A5n%20stadsbyggnadskontoret%20finns%20p%C3%A5%20plats%20f%C3%B6r%20att%20ber%C3%A4tta%20om%20det%20p%C3%A5g%C3%A5ende%20visionsarbetet%20f%C3%B6r%20utvecklingen%20av%20Norrahammars%20bruk%20-%20de%20vill%20veta%20vad%20du%20tycker.&event.categories=konst%2Cmarknad%2Cutst%C3%A4llning&event.city=Taberg&event.street=%C3%96stra%20J%C3%A4rnv%C3%A4gsgatan%207&event.postNumber=562%2041&event.placeName=Norrahammars%20bruk&event.id=2ee8fc04-c10d-4e8d-a082-30a35e21b42c&event.imageAltText=h%C3%B6gskolan%20ljussatt&event.activity=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20Kommun%2C%20Tekniska%20H%C3%B6gskolan%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036105000&organizer.email=kontaktcenter%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=KVO&applier.tel=036105464&applier.email=kristina.von-oelreich%40jonkoping.se&ticket.desc=Gratis.&ticket.price=0&accessibilities=nej-ingen-anpassning&ageGroups=0-200&places=norrahammar&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6ee7976518311c203e844f91&date.startDates=1664038800000&date.endDates=1664056500000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6ee7976518311c203e844f9c/1663675016199/eventimage.jpg