search
Sök
menu
Meny
Sök

Shakespeare à la Sinfoniettan

local_offer
Musik
William Shakespeare
Mer information
Datum: 25 okt
Tid: 12.00 – 12.45
Kostnad: 140 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Kulturhuset Spira, Jönköping
Adress: Kulturgatan 3, 553 24 Jönköping
Kulturhuset Spira - Smålands musik och teater
Telefon: 010-2428080
E-post: info@smot.se
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Hörslinga Rullstolsanpassning

En musikalisk berättelse där Felix Mendelssohn möter William Shakespeare, när En midsommarnattsdröm matchas med musik.

Skönspel möter teaterklassikern i en spännande mix när musiker ur Sinfoniettan får sällskap av en berättare på scenen. Dramat som skildrar kärlekens motgångar, ifrågasätter patriarkatet och ställer frågor om ödets inverkan på våra liv blandas med Mendelssohns kompositioner som målande mellanspel. Eller huvudakter om man så vill. Shakespeare på musikernas vis! MEDVERKANDE Musiker ur Jönköpings Sinfonietta Berättare

Biljettinformation

Boka på smot.se eller via Publikservice på 010-242 80 80 / info@smot.se

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Shakespeare%20%C3%A0%20la%20Sinfoniettan&event.desc=En%20musikalisk%20ber%C3%A4ttelse%20d%C3%A4r%20Felix%20Mendelssohn%20m%C3%B6ter%20William%20Shakespeare%2C%20n%C3%A4r%20En%20midsommarnattsdr%C3%B6m%20matchas%20med%20musik.&event.text=Sk%C3%B6nspel%20m%C3%B6ter%20teaterklassikern%20i%20en%20sp%C3%A4nnande%20mix%20n%C3%A4r%20musiker%20ur%20Sinfoniettan%20f%C3%A5r%20s%C3%A4llskap%20av%20en%20ber%C3%A4ttare%20p%C3%A5%20scenen.%20Dramat%20som%20skildrar%20k%C3%A4rlekens%20motg%C3%A5ngar%2C%20ifr%C3%A5gas%C3%A4tter%20patriarkatet%20och%20st%C3%A4ller%20fr%C3%A5gor%20om%20%C3%B6dets%20inverkan%20p%C3%A5%20v%C3%A5ra%20liv%20blandas%20med%20Mendelssohns%20kompositioner%20som%20m%C3%A5lande%20mellanspel.%20Eller%20huvudakter%20om%20man%20s%C3%A5%20vill.%20Shakespeare%20p%C3%A5%20musikernas%20vis!%0D%0A%0D%0A%20%0D%0A%0D%0AMEDVERKANDE%0D%0AMusiker%20ur%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20Sinfonietta%0D%0ABer%C3%A4ttare&event.categories=musik&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Kulturgatan%203&event.postNumber=55324&event.placeName=Kulturhuset%20Spira&event.id=7ba976fc-6d77-4e16-ab7d-ae737850af49&event.imageAltText=William%20Shakespeare&event.activity=&organizer.name=Kulturhuset%20Spira%20-%20Sm%C3%A5lands%20musik%20och%20teater&organizer.tel=010-2428080&organizer.email=info%40smot.se&organizer.link=&applier.name=Matilda%20Fag%C3%B6&applier.tel=0735437420&applier.email=matilda.fago%40smot.se&ticket.desc=Boka%20p%C3%A5%20smot.se%20eller%20via%20Publikservice%20p%C3%A5%20010-242%2080%2080%20%2F%20info%40smot.se&ticket.price=140&accessibilities=handikapptoalett,h%C3%B6rslinga,hiss,rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Biljetter%20och%20information&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.smot.se%2Fshakespeare-a-la-sinfoniettan%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.32edd2111813d4e011a5fa46&date.startDates=1666692000000&date.endDates=1666694700000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.32edd2111813d4e011a5fa51/1656415458573/eventimage.jpg