ShareMusic & Performing Arts fotoutställning

Ett foto med en mörkblå himmel och gråa moln. 4 personer i förgrunden, två som är tätt omslingrade i en dans, en person som dansar i en rullstol samt en person som spelar trumpet med endast en hand.

Lördagen den 29 april är det vernissage för ShareMusics fotoutställning i Galleriet på Grenna museum! Vernissagen börjar kl. 14 och utställningen kommer sedan att hänga på museet till och med 2 juli.

Fotoutställningen ScenFörändring består av 15 bilder som tar åskådarna in i en värld där olikheter ses som värdefulla och som ifrågasätter samhällsnormer kring funktionsförmåga, konstnärliga uttryck och vem som får ta plats på scen. Fotografen heter Peter Lloyd. Han har under många år har följt artisterna på nära håll och dokumenterat ShareMusic & Performing Arts skapande arbete.

Biljettinformation

Gratis inträde till Galleriet.

Mer information
Datum: 29 apr - 2 jul
Tid: 12.00 – 17.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Galleriet på Grenna Museum, Gränna
Adress: Brahegatan 38-40, 563 32 Gränna
Grenna Museum
Telefon: 036-103890
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Rullstolsramp

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=ShareMusic%20%26%20Performing%20Arts%20fotoutst%C3%A4llning%20&event.desc=L%C3%B6rdagen%20den%2029%20april%20%C3%A4r%20det%20vernissage%20f%C3%B6r%20ShareMusics%20fotoutst%C3%A4llning%20i%20Galleriet%20p%C3%A5%20Grenna%20museum!%20Vernissagen%20b%C3%B6rjar%20kl.%2014%20och%20utst%C3%A4llningen%20kommer%20sedan%20att%20h%C3%A4nga%20p%C3%A5%20museet%20till%20och%20med%202%20juli.&event.text=Fotoutst%C3%A4llningen%20ScenF%C3%B6r%C3%A4ndring%20best%C3%A5r%20av%2015%20bilder%20som%20tar%20%C3%A5sk%C3%A5darna%20in%20i%20en%20v%C3%A4rld%20d%C3%A4r%20olikheter%20ses%20som%20v%C3%A4rdefulla%20och%20som%20ifr%C3%A5gas%C3%A4tter%20samh%C3%A4llsnormer%20kring%20funktionsf%C3%B6rm%C3%A5ga%2C%20konstn%C3%A4rliga%20uttryck%20och%20vem%20som%20f%C3%A5r%20ta%20plats%20p%C3%A5%20scen.%20%0D%0A%0D%0AFotografen%20heter%20Peter%20Lloyd.%20Han%20har%20under%20m%C3%A5nga%20%C3%A5r%20har%20f%C3%B6ljt%20artisterna%20p%C3%A5%20n%C3%A4ra%20h%C3%A5ll%20och%20dokumenterat%20ShareMusic%20%26%20Performing%20Arts%20skapande%20arbete.&event.categories=utst%C3%A4llning&event.city=Gr%C3%A4nna&event.street=Brahegatan%2038-40&event.postNumber=563%2032&event.placeName=Galleriet%20p%C3%A5%20Grenna%20Museum&event.id=f10f28ec-d2ae-4ece-a70f-3429da1790eb&event.imageAltText=Ett%20foto%20med%20en%20m%C3%B6rkbl%C3%A5%20himmel%20och%20gr%C3%A5a%20moln.%204%20personer%20i%20f%C3%B6rgrunden%2C%20tv%C3%A5%20som%20%C3%A4r%20t%C3%A4tt%20omslingrade%20i%20en%20dans%2C%20en%20person%20som%20dansar%20i%20en%20rullstol%20samt%20en%20person%20som%20spelar%20trumpet%20med%20endast%20en%20hand.&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Grenna%20Museum&organizer.tel=036-10%2038%2090&organizer.email=andree%40grennamuseum.se&organizer.link=&applier.name=Jonna%20Rundqvist&applier.tel=036-10%2038%2090&applier.email=jonna.rundqvist%40grennamuseum.se&ticket.desc=Gratis%20intr%C3%A4de%20till%20Galleriet.&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,hiss,rullstolsramp&ageGroups=0-200&places=gr%C3%A4nna&smLink1Name=Grenna%20Museum&smLink2Name=ShareMusic&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.grennamuseum.se%2Fkalendarium%2Fscenforandring-med-sharemusic%2F&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.sharemusic.se%2Fresurser-och-inspiration%2Fscenforandring-grenna&smLink3Address=&id=5.4da3cff01874b5a045d2b5e5&date.startDates=1682762400000&date.endDates=1688310000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.4da3cff01874b5a045d2b5f0/1681389463126/eventimage.jpg