Shiva Baby

local_offer
Festival | Film
En kvinna håller fram en smörgås iklädd vit skjorta och svart kavaj.
Mer information
Datum: 14 okt
Tid: 14.00 – 15.20
Kostnad: 80 kr
Ålder: 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Biograf Fokus, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 553 22 Jönköping
Jönköping Filmfestival
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hörslinga Rullstolsanpassning

Regi: Emma Seligman | USA | 2020 | 77 min | från 15 år | komedi | engelska | svensk text

En ung kvinnas många olika sidor och obekväma sanningar uppenbaras under en judisk begravning, där älskare, ex, vänner och familj stöter samman. Shiva baby är en intensiv kritikerrosad komedi. Hyllad av ingen mindre än Barbra Streisand som lovprisat Emma Seligmans regi. Med stjärnskottet Rachel Sennott i huvudrollen omgiven av Fred Melamed (WandaVision, Fargo), Molly Gordon (Booksmart) och Polly Draper (Billions, Side effects).

Biljettinformation

Förköp via Tickster – se länk nedan. På plats öppnar kassan 30 min innan visning och det går att betala med Swish. För att se festivalfilmer behöver du också köpa ett festivalkort som kostar 20 kr.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Shiva%20Baby&event.desc=Regi%3A%20Emma%20Seligman%20%7C%20USA%20%7C%202020%20%7C%2077%20min%20%7C%20fr%C3%A5n%2015%20%C3%A5r%20%7C%20komedi%20%7C%0D%0Aengelska%20%7C%20svensk%20text&event.text=En%20ung%20kvinnas%20m%C3%A5nga%20olika%20sidor%20och%20obekv%C3%A4ma%20sanningar%20uppenbaras%20under%20en%20judisk%20begravning%2C%20d%C3%A4r%20%C3%A4lskare%2C%20ex%2C%20v%C3%A4nner%20och%20familj%20st%C3%B6ter%20samman.%0D%0AShiva%20baby%20%C3%A4r%20en%20intensiv%20kritikerrosad%20komedi.%20Hyllad%20av%20ingen%20mindre%20%C3%A4n%20Barbra%20Streisand%20som%20lovprisat%20Emma%20Seligmans%20regi.%20Med%20stj%C3%A4rnskottet%20Rachel%0D%0ASennott%20i%20huvudrollen%20omgiven%20av%20Fred%20Melamed%20(WandaVision%2C%20Fargo)%2C%20Molly%20Gordon%20(Booksmart)%20och%20Polly%20Draper%20(Billions%2C%20Side%20effects).&event.categories=film%2Cfestival&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=553%2022&event.placeName=Biograf%20Fokus&event.id=9898474c-8a14-4c24-a3b8-fac9e58895c4&event.imageAltText=En%20kvinna%20h%C3%A5ller%20fram%20en%20sm%C3%B6rg%C3%A5s%20ikl%C3%A4dd%20vit%20skjorta%20och%20svart%20kavaj.&event.activity=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&organizer.tel=036105000&organizer.email=jonkopingfilmfestival%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Helena%20Sandberg&applier.tel=036106602&applier.email=helena.sandberg1%40jonkoping.se&ticket.desc=F%C3%B6rk%C3%B6p%20via%20Tickster%20%E2%80%93%20se%20l%C3%A4nk%20nedan.%20P%C3%A5%20plats%20%C3%B6ppnar%20kassan%2030%20min%20innan%20visning%20och%20det%20g%C3%A5r%20att%20betala%20med%20Swish.%20F%C3%B6r%20att%20se%20festivalfilmer%20beh%C3%B6ver%20du%20ocks%C3%A5%20k%C3%B6pa%20ett%20festivalkort%20som%20kostar%2020%20kr.&ticket.price=80&accessibilities=handikapptoalett,h%C3%B6rslinga,rullstolsanpassning&ageGroups=16-18,18%2B,65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=K%C3%B6p%20biljett!&smLink2Name=Filmens%20trailer&smLink3Name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&smLink1Address=https%3A%2F%2Fsecure.tickster.com%2Fsv%2Fanvnakwwn47rh70%2Fselectevent&smLink2Address=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F3y9Da-91t-I&smLink3Address=www.jonkopingfilmfestival.se&id=5.59343ac418311d21a251ce4f&date.startDates=1665748800000&date.endDates=1665753600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.59343ac418311d21a251ce5a/1662983129906/eventimage.jpg