Simma och träna två personer - betala för en

local_offer
Hälsa | Sport
Simbassäng med linor
Mer information
Datum: 27 sep
Tid: 06.30 – 08.00
Ålder: 16–18 år, 18+
Plats: Rosenlundsbadet, Jönköping
Adress: Elmiavägen 4, 554 54 Jönköping
Rosenlundsbadet
Telefon: 036-107034
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Rullstolsanpassning

Under hälsoveckan får två personer motionsimma och träna i gymmet för priset av en. Erbjudandet gäller på Rosenlundsbadet under morgontider.

Ta med en kollega, vän eller någon annan som är intresserad av att besöka Rosenlundsbadets morgonsim och gym. Erbjudandet gäller även för dig som har flergångersband som exempelvis 10-band, årskort och kommunband.

Fler tillfällen:
 • Datum:
  28 sep
  Tid:
  06.30 – 08.00
  Plats:
  Rosenlundsbadet, Jönköping
 • Datum:
  28 sep
  Tid:
  06.30 – 08.00
  Plats:
  Rosenlundsbadet, Jönköping
 • Datum:
  30 sep
  Tid:
  06.30 – 10.00
  Plats:
  Rosenlundsbadet, Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Simma%20och%20tr%C3%A4na%20tv%C3%A5%20personer%20betala%20f%C3%B6r%20en&event.desc=Under%20h%C3%A4lsoveckan%20f%C3%A5r%202%20personer%20motionsimma%20och%20tr%C3%A4na%20i%20gymmet%20f%C3%B6r%20priset%20av%20en%20p%C3%A5%20Rosenlundsbadet%20morgontider.&event.text=Ta%20med%20en%20kollega%2C%20v%C3%A4n%20eller%20n%C3%A5gon%20annan%20som%20%C3%A4r%20intresserad%20av%20att%20bes%C3%B6ka%20Rosenlundsbadets%20morgonsim%20och%20gym.%20Erbjudandet%20g%C3%A4ller%20%C3%A4ven%20f%C3%B6r%20dig%20som%20har%20flerg%C3%A5ngersband%20som%20exempelvis%2010-band%2C%20%C3%A5rskort%20och%20kommunband.&event.categories=sport%2Ch%C3%A4lsa&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Elmiav%C3%A4gen%204&event.postNumber=55454&event.placeName=Rosenlundsbadet&event.id=4fc9d416-a097-41e6-b761-6b28550f5577&event.imageAltText=Simbass%C3%A4ng%20med%20linor&event.activity=&organizer.name=Rosenlundsbadet&organizer.tel=036107034&organizer.email=rosenlundsbadet%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=%C3%85sa%20Reuterdahl&applier.tel=036107031&applier.email=asa.reuterdahl%40jonkoping.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,hiss,rullstolsanpassning&ageGroups=16-18,18%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Rosenlundsbadets%20hemsida%20f%C3%B6r%20%C3%B6ppettider%20och%20priser&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=www.jonkoping.se%2Frosenlundsbadet&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.59343ac418311d21a252b9b8,5.59343ac418311d21a252b9c6,5.59343ac418311d21a252b9d4,5.59343ac418311d21a252b9e2&date.startDates=1664253000000,1664339400000,1664339400000,1664512200000&date.endDates=1664258400000,1664344800000,1664344800000,1664524800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.59343ac418311d21a252b9ed/1663248999292/eventimage.jpg