Skalv

local_offer
Festival | Film
En kvinna i röd kappa håller i ett barn ca 6 år i handen. Det är snö i bakgrunden och ser kallt ut.
Mer information
Datum: 14 okt
Tid: 16.30 – 18.20
Kostnad: 80 kr
Ålder: 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Folkets Bio, Jönköping
Adress: Svavelsticksgränd 3, 553 15 Jönköping
Jönköping Filmfestival
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Rullstolsanpassning

Originaltitel: Skjálfti | Regi: Tinna Hrafnsdóttir | Island | 2021 | 106 min | från 15 år| drama | isländska | svensk text

Saga är en ensamstående mamma som plötsligt får ett allvarligt epileptiskt anfall när hon går hem med sin sexåriga son. Händelsen gör att hon får minnesförlust, men rädd för att förlora sonen döljer hon sin hälsa för omgivningen och försöker hitta de saknade pusselbitarna på egen hand. Minnen hon för länge sedan förträngt börjar komma upp till ytan – minnen som tvingar henne att möta en smärtsam sanning om det förflutna, nuet och rollen som dotter, syster, partner och mamma.

Biljettinformation

Förköp via Tickster – se länk nedan. På plats öppnar kassan 30 min innan visning och det går att betala med Swish. För att se festivalfilmer behöver du också köpa ett festivalkort som kostar 20 kr.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Skalv&event.desc=Originaltitel%3A%20Skj%C3%A1lfti%20%7C%20Regi%3A%20Tinna%20Hrafnsd%C3%B3ttir%20%7C%20Island%20%7C%202021%20%7C%0D%0A106%20min%20%7C%20fr%C3%A5n%2015%20%C3%A5r%7C%20drama%20%7C%20isl%C3%A4ndska%20%7C%20svensk%20text&event.text=Saga%20%C3%A4r%20en%20ensamst%C3%A5ende%20mamma%20som%20pl%C3%B6tsligt%20f%C3%A5r%20ett%20allvarligt%20epileptiskt%20anfall%20n%C3%A4r%20hon%20g%C3%A5r%20hem%20med%20sin%20sex%C3%A5riga%20son.%20H%C3%A4ndelsen%20g%C3%B6r%20att%20hon%20f%C3%A5r%20minnesf%C3%B6rlust%2C%20men%20r%C3%A4dd%20f%C3%B6r%20att%20f%C3%B6rlora%20sonen%20d%C3%B6ljer%20hon%20sin%20h%C3%A4lsa%20f%C3%B6r%20omgivningen%20och%20f%C3%B6rs%C3%B6ker%20hitta%20de%20saknade%20pusselbitarna%20p%C3%A5%20egen%20hand.%20Minnen%20hon%20f%C3%B6r%20l%C3%A4nge%20sedan%20f%C3%B6rtr%C3%A4ngt%20b%C3%B6rjar%20komma%20upp%20till%20ytan%20%E2%80%93%20minnen%20som%20tvingar%20henne%20att%20m%C3%B6ta%20en%20sm%C3%A4rtsam%20sanning%20om%20det%20f%C3%B6rflutna%2C%20nuet%20och%20rollen%20som%20dotter%2C%20syster%2C%20partner%20och%20mamma.&event.categories=film%2Cfestival&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Svavelsticksgr%C3%A4nd%203&event.postNumber=553%2015&event.placeName=Folkets%20Bio&event.id=2a256a94-2a3c-485b-b8bc-6b05e3947c92&event.imageAltText=En%20kvinna%20i%20r%C3%B6d%20kappa%20h%C3%A5ller%20i%20ett%20barn%20ca%206%20%C3%A5r%20i%20handen.%20Det%20%C3%A4r%20sn%C3%B6%20i%20bakgrunden%20och%20ser%20kallt%20ut.&event.activity=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&organizer.tel=036105000&organizer.email=jonkopingfilmfestival%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Helena%20Sandberg&applier.tel=036106602&applier.email=helena.sandberg1%40jonkoping.se&ticket.desc=F%C3%B6rk%C3%B6p%20via%20Tickster%20%E2%80%93%20se%20l%C3%A4nk%20nedan.%20P%C3%A5%20plats%20%C3%B6ppnar%20kassan%2030%20min%20innan%20visning%20och%20det%20g%C3%A5r%20att%20betala%20med%20Swish.%20F%C3%B6r%20att%20se%20festivalfilmer%20beh%C3%B6ver%20du%20ocks%C3%A5%20k%C3%B6pa%20ett%20festivalkort%20som%20kostar%2020%20kr.&ticket.price=80&accessibilities=rullstolsanpassning&ageGroups=16-18,18%2B,65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=K%C3%B6p%20biljett!&smLink2Name=Filmens%20trailer&smLink3Name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&smLink1Address=https%3A%2F%2Fsecure.tickster.com%2Fsv%2Fanvnakwwn47rh70%2Fselectevent&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2qAN_eNoO1U&smLink3Address=www.jonkopingfilmfestival.se&id=5.6ee7976518311c203e81c23c&date.startDates=1665757800000&date.endDates=1665764400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6ee7976518311c203e81c247/1662983637667/eventimage.jpg