Skejtskola 7+

local_offer
Lovaktivitet | Sport | Träning | Utbildning (workshop, läxhjälp, kurs)
Schema på veckans aktiviteter.
Mer information
Datum: 11 aug
Tid: 11.00 – 12.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 10–12 år, 6–9 år
Plats: KFUM Olliewood , Jönköping
Adress: Huskvarnavägen 38, 554 54 Jönköping
KFUM
Telefon: 036-100535
Tillgänglighet
Handikapptoalett

Skejtboardskola på KFUM för alla över 7 år. Inga förkunskaper krävs. Bräda och hjälm finns att låna. Skejtskolan är helt gratis utan anmälning.

Kom och lär dig skejta på Olliewood, antingen inne eller ute parken beroende på väder. Kunniga ledare finns på plats! Skejtskolan är helt gratis så det är bara att komma, du behöver inte föranmäla dig.

Fler tillfällen:
 • Datum:
  9 aug
  Tid:
  11.00 – 12.00
  Plats:
  KFUM Olliewood , Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Skejtskola%207%2B&event.desc=Skejtboardskola%20p%C3%A5%20KFUM%20f%C3%B6r%20alla%20%C3%B6ver%207%20%C3%A5r.%20Inga%20f%C3%B6rkunskaper%20kr%C3%A4vs.%20Br%C3%A4da%20och%20hj%C3%A4lm%20finns%20att%20l%C3%A5na.%20Skejtskolan%20%C3%A4r%20helt%20gratis%20utan%20anm%C3%A4lning.&event.text=Kom%20och%20l%C3%A4r%20dig%20skejta%20p%C3%A5%20Olliewood%2C%20antingen%20inne%20eller%20ute%20parken%20beroende%20p%C3%A5%20v%C3%A4der.%20Kunniga%20ledare%20finns%20p%C3%A5%20plats!%20Skejtsklolan%20%C3%A4r%20helt%20gratis%20s%C3%A5%20det%20%C3%A4r%20bara%20att%20komma%2C%20du%20beh%C3%B6ver%20inte%20f%C3%B6ranm%C3%A4la%20dig.%20&event.categories=sport%2Cutbildning%2Ctr%C3%A4ning&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Huskvarnav%C3%A4gen%2038&event.postNumber=55454&event.placeName=KFUM%20Olliewood%20&event.id=ddb244df-2acf-4a16-b737-014c95697206&event.imageAltText=Schema%20p%C3%A5%20veckans%20aktiviteter.&event.activity=Ja&organizer.name=KFUM&organizer.tel=036100535&organizer.email=Kulturgardenjkpg%40gmail.com&organizer.link=&applier.name=Simon%20S%C3%B6derberg&applier.tel=036100535&applier.email=Kulturgardenjkpg%40gmail.com&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett&ageGroups=6-9,10-12&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping,huskvarna&smLink1Name=instragram%20konto&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fresidenset%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.5c53eef51824c00944f2ef75,5.5c53eef51824c00944f2ef83&date.startDates=1660035600000,1660208400000&date.endDates=1660039200000,1660212000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.5c53eef51824c00944f2ef8e/1659965809519/eventimage.png