Skogsbad med mindulness

local_offer
Guidning | Hälsa | Natur | Outdoor
Skogsbadspromenad
Mer information
Datum: 29 okt
Tid: 10.00 – 11.30
Kostnad: 775 kr
Ålder: 13–15 år, 16–18 år, 18+
Plats: Odensberg, bortanför vattenledningsparken., Jönköping
Adress: Vattenledningsvägen Jönköping
Camillas Hälsoting
Telefon: 070-2540780
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

Snurrar livet på för snabbt utan att du är närvarande? Är du stressad? Sover du dåligt? Har du oroliga tankar? Då kan skogsbad med mindfulnessövningar vara något för dig!

Unna dig en lugn och hälsosam stund i skogen så blir du piggare, sover bättre, tankarna stillnar och oron minskar. Naturen gör att vårt lugn och ro-system kopplas på. Läs mer på hemsidan, halsoting.se om du vill veta mer om skogsbad och vad forskningen säger. Med hjälp av olika guidade övningar för kroppen och våra sinnen ökar skogens effekter din mentala och kroppsliga återhämtning och du får ny energi. Välkommen att boka din plats via länken. Begränsat antal platser.

Biljettinformation

Biljetter bokas via Billetto. Finns länk nedan, på hemsidan samt facebook. Där finns även mer information om skogsbadet.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Skogsbad%20med%20mindulness&event.desc=Snurrar%20livet%20p%C3%A5%20f%C3%B6r%20snabbt%20utan%20att%20du%20%C3%A4r%20n%C3%A4rvarande%3F%20%C3%84r%20du%20stressad%3F%20Sover%20du%20d%C3%A5ligt%3F%20Har%20du%20oroliga%20tankar%3F%20%0D%0AD%C3%A5%20kan%20skogsbad%20med%20mindfulness%C3%B6vningar%20vara%20n%C3%A5got%20f%C3%B6r%20dig!&event.text=Unna%20dig%20en%20lugn%20och%20h%C3%A4lsosam%20stund%20i%20skogen%20s%C3%A5%20blir%20du%20piggare%2C%20sover%20b%C3%A4ttre%2C%20tankarna%20stillnar%20och%20oron%20minskar.%20Naturen%20g%C3%B6r%20att%20v%C3%A5rt%20lugn%20och%20ro-system%20kopplas%20p%C3%A5.%20L%C3%A4s%20mer%20p%C3%A5%20hemsidan%2C%20halsoting.se%20om%20du%20vill%20veta%20mer%20om%20skogsbad%20och%20vad%20forskningen%20s%C3%A4ger.%0D%0AMed%20hj%C3%A4lp%20av%20olika%20guidade%20%C3%B6vningar%20f%C3%B6r%20kroppen%20och%20v%C3%A5ra%20sinnen%20%C3%B6kar%20skogens%20effekter%20din%20mentala%20och%20kroppsliga%20%C3%A5terh%C3%A4mtning%20och%20du%20f%C3%A5r%20ny%20energi.%0D%0AV%C3%A4lkommen%20att%20boka%20din%20plats%20via%20l%C3%A4nken.%20Begr%C3%A4nsat%20antal%20platser.&event.categories=h%C3%A4lsa%2Cguidning%2Cnatur%2Coutdoor&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Vattenledningsv%C3%A4gen%20&event.postNumber=&event.placeName=Odensberg%2C%20bortanf%C3%B6r%20vattenledningsparken.&event.id=337fa45b-39ec-4323-9dac-964fe2bca99b&event.imageAltText=Skogsbadspromenad&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=Ja&organizer.name=Camillas%20H%C3%A4lsoting&organizer.tel=070-2540780&organizer.email=camilla%40halsoting.se&organizer.link=&applier.name=Camilla%20Tingl%C3%B6f&applier.tel=070-2540780&applier.email=camilla%40halsoting.se&ticket.desc=Biljetter%20bokas%20via%20Billetto.%20Finns%20l%C3%A4nk%20nedan%2C%20p%C3%A5%20hemsidan%20samt%20facebook.%0D%0AD%C3%A4r%20finns%20%C3%A4ven%20mer%20information%20om%20skogsbadet.&ticket.price=775&accessibilities=nej-ingen-anpassning&ageGroups=13-15,16-18,18%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Camillas%20H%C3%A4lsoting&smLink2Name=Billetto&smLink3Name=facebook&smLink1Address=https%3A%2F%2Fhalsoting.se%2F&smLink2Address=https%3A%2F%2Fbilletto.se%2Fusers%2F56a46376-1597-45da-a74e-92d3b8fe720e&smLink3Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhalsoting&id=5.6094008183a2ef6c324a2d2&date.startDates=1667030400000&date.endDates=1667035800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6094008183a2ef6c324a2de/1666189837285/eventimage.jpg