Skrivarhubben 2022

local_offer
Festival | Föreläsning | Litteratur (författarsamtal, bokcirkel) | Workshop
Skrivarhubben
Mer information
Datum: 11 nov
Tid: 14.00 – 18.00
Kostnad: 150 kr
Ålder: 18+
Plats: Jönköpings litteraturhus, Jönköping
Adress: Syrgasvägen 7, 553 02 Jönköping
Jönköpings litteraturhus
Telefon: 072-2098166
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Välkommen till Skrivarhubben 2022!

Skrivarhubben är en festival för det skrivna ordet. Den 11 och 12 november kommer några av Sveriges ledande författare till Jönköpings litteraturhus och berättar om sitt hantverk. Kom och lyssna på författare som Lena Andersson, Carina Rydberg, Lina Wolff, Patrik Svensson och många fler. Spännande samtal och workshops utlovas. Nytt för i år är Öppen hybridscen/Pilsnerpoesi, där publiken är välkommen att framföra sina texter. Läsningen sänds via zoom till Tranås och Carmarthen.

Biljettinformation

Biljetter köps i Jönköpings litteraturhus nätbutik. Dagpass: 150:- Helgpass: 200:- 20% rabatt för medlemmar i Jönköpings litteraturhus och VÄNLIT

Fler tillfällen:
 • Datum:
  12 nov
  Tid:
  15.00 – 21.00
  Plats:
  Jönköpings litteraturhus, Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Skrivarhubben%202022&event.desc=V%C3%A4lkommen%20till%20Skrivarhubben%202022!&event.text=Skrivarhubben%20%C3%A4r%20en%20festival%20f%C3%B6r%20det%20skrivna%20ordet.%20Den%2011%20och%2012%20november%20kommer%20n%C3%A5gra%20av%20Sveriges%20ledande%20f%C3%B6rfattare%20till%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20litteraturhus%20och%20ber%C3%A4ttar%20om%20sitt%20hantverk.%20Kom%20och%20lyssna%20p%C3%A5%20f%C3%B6rfattare%20som%20Lena%20Andersson%2C%20Carina%20Rydberg%2C%20Lina%20Wolff%2C%20Patrik%20Svensson%20och%20m%C3%A5nga%20fler.%20Sp%C3%A4nnande%20samtal%20och%20workshops%20utlovas.%20Nytt%20f%C3%B6r%20i%20%C3%A5r%20%C3%A4r%20%C3%96ppen%20hybridscen%2FPilsnerpoesi%2C%20d%C3%A4r%20publiken%20%C3%A4r%20v%C3%A4lkommen%20att%20framf%C3%B6ra%20sina%20texter.%20L%C3%A4sningen%20s%C3%A4nds%20via%20zoom%20till%20Tran%C3%A5s%20och%20Carmarthen.%20&event.categories=festival%2Cf%C3%B6rel%C3%A4sning%2Clitteratur%2Cworkshop&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Syrgasv%C3%A4gen%207&event.postNumber=553%2002&event.placeName=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20litteraturhus&event.id=bca2b162-56da-43be-b597-ef5b2d6c22d2&event.imageAltText=Skrivarhubben%20&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20litteraturhus&organizer.tel=0722098166&organizer.email=info%40jonkopingslitteraturhus.se&organizer.link=&applier.name=Anne%20Appelblad&applier.tel=0722098166&applier.email=anne%40jonkopingslitteraturhus.se&ticket.desc=Biljetter%20k%C3%B6ps%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20litteraturhus%20n%C3%A4tbutik.%0D%0ADagpass%3A%20150%3A-%0D%0AHelgpass%3A%20200%3A-%0D%0A20%25%20rabatt%20f%C3%B6r%20medlemmar%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20litteraturhus%20och%20V%C3%84NLIT%20&ticket.price=150&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=18%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20litteraturhus%20hemsida&smLink2Name=Skrivarhubben%20&smLink3Name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20litteraturhus%20butik&smLink1Address=https%3A%2F%2Fjonkopingslitteraturhus.se%2F&smLink2Address=https%3A%2F%2Fskrivarhubben.se%2F&smLink3Address=http%3A%2F%2Fjonkopingslitteraturhus.com%2F&id=5.6ee7976518311c203e86f760,5.6ee7976518311c203e86f770&date.startDates=1668171600000,1668261600000&date.endDates=1668186000000,1668283200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6ee7976518311c203e86f77b/1664448035181/eventimage.jpg