Skrivverkstad

local_offer
Workshop
Person som skriver
Mer information
Datum: 14 feb
Tid: 13.00 – 16.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 13–15 år
Plats: Kulturskolan, Jönköping
Adress: Svavelsticksgränd, tändsticksområdet Jönköping
Kulturskolan
Telefon: 000-00000
Tillgänglighet
Handikapptoalett

Är du 12-15 år och vill skriva berättelser, dikter eller kanske teatermanus? Då är sportlovets skrivarverkstad rätt ställe för dig!

Vi provar på olika roliga skrivövningar, pratar med författare och får massor med tips och trix om skrivande. Varje dag ägnar vi dessutom tid åt att skriva på en egen text i valfri genre och inriktning. Vet du inte vad du vill skriva? Ingen fara, du får hjälp att komma igång!

Biljettinformation

Anmälan mailas till michaela.bonke@jonkoping.se

Fler tillfällen:
 • Datum:
  15 feb
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Kulturskolan, Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Skrivverkstad&event.desc=%C3%84r%20du%2012-15%20%C3%A5r%20och%20vill%20skriva%20ber%C3%A4ttelser%2C%20dikter%0D%0Aeller%20kanske%20teatermanus%3F%20D%C3%A5%20%C3%A4r%20sportlovets%0D%0Askrivarverkstad%20r%C3%A4tt%20st%C3%A4lle%20f%C3%B6r%20dig!%20&event.text=Vi%20provar%20p%C3%A5%20olika%20roliga%20skriv%C3%B6vningar%2C%20pratar%20med%0D%0Af%C3%B6rfattare%20och%20f%C3%A5r%20massor%20med%20tips%20och%20trix%20om%0D%0Askrivande.%20Varje%20dag%20%C3%A4gnar%20vi%20dessutom%20tid%20%C3%A5t%20att%0D%0Askriva%20p%C3%A5%20en%20egen%20text%20i%20valfri%20genre%20och%20inriktning.%0D%0AVet%20du%20inte%20vad%20du%20vill%20skriva%3F%20Ingen%20fara%2C%20du%20f%C3%A5r%0D%0Ahj%C3%A4lp%20att%20komma%20ig%C3%A5ng!%0D%0A&event.categories=workshop&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Svavelsticksgr%C3%A4nd%2C%20t%C3%A4ndsticksomr%C3%A5det&event.postNumber=&event.placeName=Kulturskolan&event.id=6edde423-9dd4-4419-84a3-bb40baecdc7d&event.imageAltText=Person%20som%20skriver&event.activity=Ja&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Kulturskolan&organizer.tel=00000000&organizer.email=michaela.bonke%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Michaela%20B%C3%B6nke&applier.tel=00000000&applier.email=michaela.bonke%40jonkoping.se&ticket.desc=Anm%C3%A4lan%20mailas%20till%20michaela.bonke%40jonkoping.se&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett&ageGroups=13-15&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.2d4fa98c1859afe0f6b6eedd,5.2d4fa98c1859afe0f6b6eeea&date.startDates=1676376000000,1676451600000&date.endDates=1676386800000,1676473200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.2d4fa98c1859afe0f6b6eef5/1675349036256/eventimage.jpg