Skuggteater

local_offer
Barnaktiviteter
Skuggteater
Mer information
Datum: 3 nov
Tid: 10.00 – 11.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 0–5 år, 6–9 år
Plats: Tenhults Bibliotek, Tenhult
Adress: Centrumvägen 17-19, 560 29 Tenhult
Biblioteken i Jönköping
Telefon: 036-103028
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Välkommen till landet Drakonien!

Skuggteater! Här får vi möta den elaka trollkarlen Starlux, den snälla draken och prinsessan i landet Drakonien! För barn 5-6 år. Obs! Begränsat antal platser. Anmälan via mail: tenhultsbibliotek@jonkoping.se eller telefon: 036-10 30 28. Välkommen!

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Skuggteater&event.desc=V%C3%A4lkommen%20till%20landet%20Drakonien!&event.text=Skuggteater!%0D%0A%0D%0AH%C3%A4r%20f%C3%A5r%20vi%20m%C3%B6ta%20den%20elaka%20trollkarlen%20Starlux%2C%20den%20sn%C3%A4lla%20draken%20och%20prinsessan%20i%20landet%20Drakonien!%0D%0A%0D%0AF%C3%B6r%20barn%205-6%20%C3%A5r.%0D%0A%0D%0AObs!%20Begr%C3%A4nsat%20antal%20platser.%0D%0A%0D%0AAnm%C3%A4lan%20via%20mail%3A%20tenhultsbibliotek%40jonkoping.se%20eller%20telefon%3A%20036-10%2030%2028.%0D%0A%0D%0AV%C3%A4lkommen!&event.categories=barnaktiviteter&event.city=Tenhult&event.street=Centrumv%C3%A4gen%2017-19&event.postNumber=56029&event.placeName=Tenhults%20Bibliotek&event.id=79660801-a046-48a8-89ad-b54ad340199f&event.imageAltText=Skuggteater&event.activity=Ja&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036-103028&organizer.email=tenhultsbibliotek%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Diana%20Lindeberg&applier.tel=036-103028&applier.email=diana.lindeberg%40jnkoping.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=0-5,6-9&places=tenhult&smLink1Name=Bibliotekens%20webplats&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fsv%2Fevent%2Fskuggteater&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6751acba183a2e89e7940135&date.startDates=1667466000000&date.endDates=1667469600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6751acba183a2e89e7940141/1666094845207/eventimage.jpg