Slöjdutmaningen - hämta din slöjdkasse på bibblan

local_offer
Barnaktiviteter | Konst | Litteratur (författarsamtal, bokcirkel) | Lovaktivitet | Pyssel och skapande
Olika hantverksprylar - verktyg, kapsyler, garn, knappar, trådrullar och måttstock är formade till bokstäver som bildar ordet
Mer information
Datum: 18 jul
Tid: 10.00 – 19.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 10–12 år, 13–15 år, 16–18 år, 18+, 6–9 år
Plats: Biblioteken i Jönköpings kommun , Jönköpings kommun
Adress: Se adresser på bibliotekens hemsida Jönköpings kommun
Jönköpings kommun i samarbete med Region Jönköpings län
Telefon: 036-105580
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

För tredje sommaren i rad bjuder bibblan på en rolig och kreativ sommarlovsaktivitet i form av en slöjdkasse.

Testa pappersslöjd! I kassen finns material och instruktioner för att skapa papperspärlor och prova på quilling. Snurra pappersremsor och forma dem till mönster, kloka ord eller kanske symboler. * Slöjdkassen är gratis och finns för barn och unga (6-19 år) att hämta på bibblan från 1 juli, så länge de räcker. * Kassar finns på biblioteken i Bankeryd, Gränna, Huskvarna, Jönköping, Norrahammar, Råslätt, Taberg, Tenhult, Visingsö, Ödestugu, Österängen och Öxnehaga. * Följ länken nedanför för att hitta adresser och öppettider på bibliotekens hemsida.

Biljettinformation

Gratis!

Fler tillfällen:
 • Datum:
  1 jul
  Tid:
  10.00 – 19.00
  Plats:
  Biblioteken i Jönköpings kommun , Jönköpings kommun
 • Datum:
  2 jul
  Tid:
  11.00 – 15.00
  Plats:
  Biblioteken i Jönköpings kommun , Jönköpings kommun
 • Datum:
  4 jul
  Tid:
  10.00 – 19.00
  Plats:
  Biblioteken i Jönköpings kommun , Jönköpings kommun
 • Datum:
  5 jul
  Tid:
  10.00 – 19.00
  Plats:
  Biblioteken i Jönköpings kommun , Jönköpings kommun
 • Datum:
  6 jul
  Tid:
  10.00 – 19.00
  Plats:
  Biblioteken i Jönköpings kommun , Jönköpings kommun
 • Datum:
  7 jul
  Tid:
  10.00 – 19.00
  Plats:
  Biblioteken i Jönköpings kommun , Jönköpings kommun
 • Datum:
  8 jul
  Tid:
  10.00 – 19.00
  Plats:
  Biblioteken i Jönköpings kommun , Jönköpings kommun
 • Datum:
  9 jul
  Tid:
  11.00 – 15.00
  Plats:
  Biblioteken i Jönköpings kommun , Jönköpings kommun
 • Datum:
  11 jul
  Tid:
  10.00 – 19.00
  Plats:
  Biblioteken i Jönköpings kommun , Jönköpings kommun
 • Datum:
  12 jul
  Tid:
  10.00 – 19.00
  Plats:
  Biblioteken i Jönköpings kommun , Jönköpings kommun
 • Datum:
  13 jul
  Tid:
  10.00 – 19.00
  Plats:
  Biblioteken i Jönköpings kommun , Jönköpings kommun
 • Datum:
  14 jul
  Tid:
  10.00 – 19.00
  Plats:
  Biblioteken i Jönköpings kommun , Jönköpings kommun
 • Datum:
  15 jul
  Tid:
  10.00 – 19.00
  Plats:
  Biblioteken i Jönköpings kommun , Jönköpings kommun
 • Datum:
  16 jul
  Tid:
  11.00 – 15.00
  Plats:
  Biblioteken i Jönköpings kommun , Jönköpings kommun
 • Datum:
  19 jul
  Tid:
  10.00 – 19.00
  Plats:
  Biblioteken i Jönköpings kommun , Jönköpings kommun
 • Datum:
  20 jul
  Tid:
  10.00 – 19.00
  Plats:
  Biblioteken i Jönköpings kommun , Jönköpings kommun
 • Datum:
  21 jul
  Tid:
  10.00 – 19.00
  Plats:
  Biblioteken i Jönköpings kommun , Jönköpings kommun
 • Datum:
  22 jul
  Tid:
  10.00 – 19.00
  Plats:
  Biblioteken i Jönköpings kommun , Jönköpings kommun
 • Datum:
  23 jul
  Tid:
  11.00 – 15.00
  Plats:
  Biblioteken i Jönköpings kommun , Jönköpings kommun
 • Datum:
  25 jul
  Tid:
  10.00 – 19.00
  Plats:
  Biblioteken i Jönköpings kommun , Jönköpings kommun
 • Datum:
  26 jul
  Tid:
  10.00 – 19.00
  Plats:
  Biblioteken i Jönköpings kommun , Jönköpings kommun
 • Datum:
  27 jul
  Tid:
  10.00 – 19.00
  Plats:
  Biblioteken i Jönköpings kommun , Jönköpings kommun
 • Datum:
  28 jul
  Tid:
  10.00 – 19.00
  Plats:
  Biblioteken i Jönköpings kommun , Jönköpings kommun
 • Datum:
  29 jul
  Tid:
  10.00 – 19.00
  Plats:
  Biblioteken i Jönköpings kommun , Jönköpings kommun
 • Datum:
  30 jul
  Tid:
  11.00 – 15.00
  Plats:
  Biblioteken i Jönköpings kommun , Jönköpings kommun
 • Datum:
  1 aug
  Tid:
  10.00 – 19.00
  Plats:
  Biblioteken i Jönköpings kommun , Jönköpings kommun
 • Datum:
  2 aug
  Tid:
  10.00 – 19.00
  Plats:
  Biblioteken i Jönköpings kommun , Jönköpings kommun
 • Datum:
  3 aug
  Tid:
  10.00 – 19.00
  Plats:
  Biblioteken i Jönköpings kommun , Jönköpings kommun
 • Datum:
  4 aug
  Tid:
  10.00 – 19.00
  Plats:
  Biblioteken i Jönköpings kommun , Jönköpings kommun
 • Datum:
  5 aug
  Tid:
  10.00 – 19.00
  Plats:
  Biblioteken i Jönköpings kommun , Jönköpings kommun
 • Datum:
  6 aug
  Tid:
  11.00 – 15.00
  Plats:
  Biblioteken i Jönköpings kommun , Jönköpings kommun
 • Datum:
  8 aug
  Tid:
  10.00 – 19.00
  Plats:
  Biblioteken i Jönköpings kommun , Jönköpings kommun
 • Datum:
  9 aug
  Tid:
  10.00 – 19.00
  Plats:
  Biblioteken i Jönköpings kommun , Jönköpings kommun
 • Datum:
  10 aug
  Tid:
  10.00 – 19.00
  Plats:
  Biblioteken i Jönköpings kommun , Jönköpings kommun
 • Datum:
  11 aug
  Tid:
  10.00 – 19.00
  Plats:
  Biblioteken i Jönköpings kommun , Jönköpings kommun
 • Datum:
  12 aug
  Tid:
  10.00 – 19.00
  Plats:
  Biblioteken i Jönköpings kommun , Jönköpings kommun
 • Datum:
  13 aug
  Tid:
  11.00 – 15.00
  Plats:
  Biblioteken i Jönköpings kommun , Jönköpings kommun
 • Datum:
  15 aug
  Tid:
  10.00 – 19.00
  Plats:
  Biblioteken i Jönköpings kommun , Jönköpings kommun
 • Datum:
  16 aug
  Tid:
  10.00 – 19.00
  Plats:
  Biblioteken i Jönköpings kommun , Jönköpings kommun
 • Datum:
  17 aug
  Tid:
  10.00 – 19.00
  Plats:
  Biblioteken i Jönköpings kommun , Jönköpings kommun
 • Datum:
  18 aug
  Tid:
  10.00 – 19.00
  Plats:
  Biblioteken i Jönköpings kommun , Jönköpings kommun
 • Datum:
  19 aug
  Tid:
  10.00 – 19.00
  Plats:
  Biblioteken i Jönköpings kommun , Jönköpings kommun
 • Datum:
  20 aug
  Tid:
  11.00 – 15.00
  Plats:
  Biblioteken i Jönköpings kommun , Jönköpings kommun

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Sl%C3%B6jdutmaningen%20-%20h%C3%A4mta%20din%20sl%C3%B6jdkasse%20p%C3%A5%20bibblan&event.desc=F%C3%B6r%20tredje%20sommaren%20i%20rad%20bjuder%20bibblan%20p%C3%A5%20en%20rolig%20och%20kreativ%20sommarlovsaktivitet%20i%20form%20av%20en%20sl%C3%B6jdkasse.&event.text=Testa%20papperssl%C3%B6jd!%20I%20kassen%20finns%20material%20och%20instruktioner%20f%C3%B6r%20att%20skapa%20pappersp%C3%A4rlor%20och%20prova%20p%C3%A5%20quilling.%20Snurra%20pappersremsor%20och%20forma%20dem%20till%20m%C3%B6nster%2C%20kloka%20ord%20eller%20kanske%20symboler.%0D%0A%0D%0A-%20Sl%C3%B6jdkassen%20%C3%A4r%20gratis%20och%20finns%20f%C3%B6r%20barn%20och%20unga%20(6-19%20%C3%A5r)%20att%20h%C3%A4mta%20p%C3%A5%20bibblan%20fr%C3%A5n%201%20juli%2C%20s%C3%A5%20l%C3%A4nge%20de%20r%C3%A4cker.%0D%0A%0D%0A-%20Kassar%20finns%20p%C3%A5%20biblioteken%20i%20Bankeryd%2C%20Gr%C3%A4nna%2C%20Huskvarna%2C%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%2C%20Norrahammar%2C%20R%C3%A5sl%C3%A4tt%2C%20Taberg%2C%20Tenhult%2C%20Visings%C3%B6%2C%0D%0A%C3%96destugu%2C%20%C3%96ster%C3%A4ngen%20och%20%C3%96xnehaga.%20&event.categories=barnaktiviteter%2Clovaktivitet%2Ckonst%2Cpyssel-skapande%2Clitteratur&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommun&event.street=Se%20adresser%20p%C3%A5%20bibliotekens%20hemsida&event.postNumber=&event.placeName=Biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommun%20&event.id=522cad20-5a93-4ffd-ac0d-c049a1985264&event.imageAltText=Olika%20hantverksprylar%20-%20verktyg%2C%20kapsyler%2C%20garn%2C%20knappar%2C%20tr%C3%A5drullar%20och%20m%C3%A5ttstock%20%C3%A4r%20formade%20till%20bokst%C3%A4ver%20som%20bildar%20ordet%20%22SL%C3%96JDUTMANINGEN%22&event.activity=Ja&organizer.name=Biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommun%20&organizer.tel=036-10%2055%2080&organizer.email=kundtjanst.bibliotek%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Sara%20Klaesson%20&applier.tel=036-102465&applier.email=sara.klaesson%40jonkoping.se&ticket.desc=Gratis!%20&ticket.price=0&accessibilities=nej-ingen-anpassning&ageGroups=6-9,10-12,13-15,16-18,18%2B&places=bankeryd,gr%C3%A4nna,huskvarna,j%C3%B6nk%C3%B6ping,norrahammar,r%C3%A5sl%C3%A4tt,taberg,tenhult,visings%C3%B6,%C3%B6xnehaga&smLink1Name=Se%20adresser%20och%20%C3%B6ppettider%20p%C3%A5%20bibliotekens%20hemsida&smLink2Name=Sl%C3%B6jdutmaningen%20p%C3%A5%20bibliotekens%20hemsida%20&smLink3Name=Bibliotekens%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommun%20p%C3%A5%20Facebook%20&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2F&smLink2Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fsl%C3%B6jdutmaningen%20&smLink3Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBibliotekeniJonkoping&id=5.9a2ac6e1813d5a7e2b620d4,5.9a2ac6e1813d5a7e2b620e4,5.9a2ac6e1813d5a7e2b620f4,5.9a2ac6e1813d5a7e2b62104,5.9a2ac6e1813d5a7e2b62114,5.9a2ac6e1813d5a7e2b62124,5.9a2ac6e1813d5a7e2b62134,5.9a2ac6e1813d5a7e2b62144,5.9a2ac6e1813d5a7e2b62154,5.9a2ac6e1813d5a7e2b62164,5.9a2ac6e1813d5a7e2b62174,5.9a2ac6e1813d5a7e2b62184,5.9a2ac6e1813d5a7e2b62194,5.9a2ac6e1813d5a7e2b621a4,5.9a2ac6e1813d5a7e2b621b4,5.9a2ac6e1813d5a7e2b621c4,5.9a2ac6e1813d5a7e2b621d4,5.9a2ac6e1813d5a7e2b621e4,5.9a2ac6e1813d5a7e2b621f4,5.9a2ac6e1813d5a7e2b62204,5.9a2ac6e1813d5a7e2b62214,5.9a2ac6e1813d5a7e2b62224,5.9a2ac6e1813d5a7e2b62234,5.9a2ac6e1813d5a7e2b62244,5.9a2ac6e1813d5a7e2b62254,5.9a2ac6e1813d5a7e2b62264,5.9a2ac6e1813d5a7e2b62274,5.9a2ac6e1813d5a7e2b62284,5.9a2ac6e1813d5a7e2b62294,5.9a2ac6e1813d5a7e2b622a4,5.9a2ac6e1813d5a7e2b622b4,5.9a2ac6e1813d5a7e2b622c4,5.9a2ac6e1813d5a7e2b622d4,5.9a2ac6e1813d5a7e2b622e4,5.9a2ac6e1813d5a7e2b62301,5.9a2ac6e1813d5a7e2b62311,5.9a2ac6e1813d5a7e2b62321,5.9a2ac6e1813d5a7e2b62331,5.9a2ac6e1813d5a7e2b62341,5.9a2ac6e1813d5a7e2b62351,5.9a2ac6e1813d5a7e2b62361,5.9a2ac6e1813d5a7e2b62371,5.9a2ac6e1813d5a7e2b62381,5.9a2ac6e1813d5a7e2b62391&date.startDates=1656662400000,1656752400000,1656921600000,1657008000000,1657094400000,1657180800000,1657267200000,1657357200000,1657526400000,1657612800000,1657699200000,1657785600000,1657872000000,1657962000000,1658131200000,1658217600000,1658304000000,1658390400000,1658476800000,1658566800000,1658736000000,1658822400000,1658908800000,1658995200000,1659081600000,1659171600000,1659340800000,1659427200000,1659513600000,1659600000000,1659686400000,1659776400000,1659945600000,1660032000000,1660118400000,1660204800000,1660291200000,1660381200000,1660550400000,1660636800000,1660723200000,1660809600000,1660896000000,1660986000000&date.endDates=1656694800000,1656766800000,1656954000000,1657040400000,1657126800000,1657213200000,1657299600000,1657371600000,1657558800000,1657645200000,1657731600000,1657818000000,1657904400000,1657976400000,1658163600000,1658250000000,1658336400000,1658422800000,1658509200000,1658581200000,1658768400000,1658854800000,1658941200000,1659027600000,1659114000000,1659186000000,1659373200000,1659459600000,1659546000000,1659632400000,1659718800000,1659790800000,1659978000000,1660064400000,1660150800000,1660237200000,1660323600000,1660395600000,1660582800000,1660669200000,1660755600000,1660842000000,1660928400000,1661000400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.9a2ac6e1813d5a7e2b6239c/1656447806112/eventimage.jpg