Småfolkets söndag: Fågel

local_offer
Barnaktiviteter | Dans
Dansare i aprikosa böljande klänningar
Mer information
Datum: 30 apr
Tid: 15.00 – 16.00
Kostnad: 50 kr
Ålder: 0–5 år, 6–9 år
Plats: Fokus, Stadbiblioteket , jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 553 22 jönköping
Kultur och Fritidsförvaltningen
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss

I ett landskap med böljande tyger, bris av vingslag och ett plötsligt regn bjuds barnen in till att upptäcka rörelse, ljud och rum.

Hur känns det att sväva genom vinden? Behövs vingar då, eller kan det gå ändå? Fågel är en dansupplevelse i gränslandet mellan föreställning och installation. I ett tryggt och spännande scenrum utforskar vi tillsammans fågelns rörelsevärld

Biljettinformation

Stor som liten behöver egen biljett och barn går i sällskap av vuxen.

Fler tillfällen:
 • Datum:
  30 apr
  Tid:
  13.00 – 14.00
  Plats:
  Fokus, Stadbiblioteket , jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Sm%C3%A5folkets%20s%C3%B6ndag%3A%20F%C3%A5gel&event.desc=I%20ett%20landskap%20med%20b%C3%B6ljande%20tyger%2C%20bris%20av%20vingslag%20och%20ett%20pl%C3%B6tsligt%20regn%20bjuds%20barnen%20in%20till%20att%20uppt%C3%A4cka%20r%C3%B6relse%2C%20ljud%20och%20rum.&event.text=Hur%20k%C3%A4nns%20det%20att%20sv%C3%A4va%20genom%20vinden%3F%20Beh%C3%B6vs%20vingar%20d%C3%A5%2C%20eller%20kan%20det%20g%C3%A5%20%C3%A4nd%C3%A5%3F%20F%C3%A5gel%20%C3%A4r%20en%20dansupplevelse%20i%20gr%C3%A4nslandet%20mellan%20f%C3%B6rest%C3%A4llning%20och%20installation.%20I%20ett%20tryggt%20och%20sp%C3%A4nnande%20scenrum%20utforskar%20vi%20tillsammans%20f%C3%A5gelns%20r%C3%B6relsev%C3%A4rld&event.categories=barnaktiviteter%2Cdans&event.city=j%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=55322&event.placeName=Fokus%2C%20Stadbiblioteket%20&event.id=f26013aa-426c-47db-bdbc-a795cf024301&event.imageAltText=Dansare%20i%20aprikosa%20b%C3%B6ljande%20kl%C3%A4nningar&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Kultur%20och%20Fritidsf%C3%B6rvaltningen&organizer.tel=036105000&organizer.email=kultur%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Annefrid%20Sj%C3%B6man&applier.tel=036103892&applier.email=annefrid.sjoman%40jonkoping.se&ticket.desc=Stor%20som%20liten%20beh%C3%B6ver%20egen%20biljett%20och%20barn%20g%C3%A5r%20i%20s%C3%A4llskap%20av%20vuxen.%0D%0A&ticket.price=50&accessibilities=handikapptoalett,hiss&ageGroups=0-5,6-9&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Biljett%20F%C3%B6rest%C3%A4llning%20kl.13&smLink2Name=Biljett%20F%C3%B6rest%C3%A4llning%20kl.%2015&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.tickster.com%2Fsv%2Fevents%2F2f0cx17efpafvkz%2F2023-04-30%2Fsmafolkets-sondag-fagel-30-4-kl-13&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.tickster.com%2Fsv%2Fevents%2Fyzl91zl62zwdhx7%2F2023-04-30%2Fsmafolkets-sondag-fagel-30-4-kl-15&smLink3Address=&id=5.2d4fa98c1859afe0f6b93a4,5.2d4fa98c1859afe0f6b93b3&date.startDates=1682852400000,1682859600000&date.endDates=1682856000000,1682863200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.2d4fa98c1859afe0f6b93be/1673509652022/eventimage.jpg