Småfolkets söndag: Hästborttagningen

local_offer
Barnaktiviteter | Teater
En flicka med rosa hängslebyxor står mellan två vita hästar
Mer information
Datum: 14 maj
Tid: 13.00 – 14.00
Kostnad: 50 kr
Ålder: 6–9 år
Plats: Fokus, Stadsbiblioteket, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 553 22 Jönköping
Kultur och fritidsförvaltningen
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss

Amarin tänker för mycket på hästar och för lite på bokstäver. Hon tänker så mycket på hästar att hon ryktar sin ryggsäck och borstar sin skolbänk. Till slut säger rektorn att ”nu får det vara nog”.

Amarin ställs inför ett ultimatum - antingen får hon börja om - gå tillbaka till förskolan eller, använda Tankeborttagningsmaskinen för att rensa upp. Alla hästtankar måste bort! Vem är det egentligen som ska tas bort? Och vad är det hon inte minns? Följ med på ett lekfullt och spännande äventyr genom tankarnas myllrande värld. Om identitet och om jakten på sitt rätta jag.

Biljettinformation

Stor som liten behöver egen biljett och barn går i sällskap av vuxen

Fler tillfällen:
 • Datum:
  14 maj
  Tid:
  15.00 – 16.00
  Plats:
  Fokus, Stadsbiblioteket, Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Sm%C3%A5folkets%20s%C3%B6ndag%3A%20H%C3%A4stborttagningen&event.desc=Amarin%20t%C3%A4nker%20f%C3%B6r%20mycket%20p%C3%A5%20h%C3%A4star%20och%20f%C3%B6r%20lite%20p%C3%A5%20bokst%C3%A4ver.%20Hon%20t%C3%A4nker%20s%C3%A5%20mycket%20p%C3%A5%20h%C3%A4star%20att%20hon%20ryktar%20sin%20ryggs%C3%A4ck%20och%20borstar%20sin%20skolb%C3%A4nk.%20Till%20slut%20s%C3%A4ger%20rektorn%20att%20%E2%80%9Dnu%20f%C3%A5r%20det%20vara%20nog%E2%80%9D.%20&event.text=Amarin%20st%C3%A4lls%20inf%C3%B6r%20ett%20ultimatum%20-%20antingen%20f%C3%A5r%20hon%20b%C3%B6rja%20om%20-%20g%C3%A5%20tillbaka%20till%20f%C3%B6rskolan%20eller%2C%20anv%C3%A4nda%20Tankeborttagningsmaskinen%20f%C3%B6r%20att%20rensa%20upp.%20%20Alla%20h%C3%A4sttankar%20m%C3%A5ste%20bort!%20Vem%20%C3%A4r%20det%20egentligen%20som%20ska%20tas%20bort%3F%20Och%20vad%20%C3%A4r%20det%20hon%20inte%20minns%3F%20%0D%0AF%C3%B6lj%20med%20p%C3%A5%20ett%20lekfullt%20och%20sp%C3%A4nnande%20%C3%A4ventyr%20genom%20tankarnas%20myllrande%20v%C3%A4rld.%20Om%20identitet%20och%20om%20jakten%20p%C3%A5%20sitt%20r%C3%A4tta%20jag.%20%0D%0A%0D%0A&event.categories=barnaktiviteter%2Cteater&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=553%2022&event.placeName=Fokus%2C%20Stadsbiblioteket&event.id=8a0f6a16-00fe-485c-b928-b6cde2681f3a&event.imageAltText=En%20flicka%20med%20rosa%20h%C3%A4ngslebyxor%20st%C3%A5r%20mellan%20tv%C3%A5%20vita%20h%C3%A4star&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Kultur%20och%20fritidsf%C3%B6rvaltningen&organizer.tel=036105000&organizer.email=kultur%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Annefrid%20Sj%C3%B6man&applier.tel=036103892&applier.email=annefrid.sjoman%40jonkoping.se&ticket.desc=Stor%20som%20liten%20beh%C3%B6ver%20egen%20biljett%20och%20barn%20g%C3%A5r%20i%20s%C3%A4llskap%20av%20vuxen&ticket.price=50&accessibilities=handikapptoalett,hiss&ageGroups=6-9&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Biljett%20F%C3%B6rest%C3%A4llning%20kl.%2013&smLink2Name=Biljett%20F%C3%B6rest%C3%A4llning%20kl.%2015&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.tickster.com%2Fsv%2Fevents%2Fncv56vymr7at9e0%2F2023-05-14%2Fsmafolkets-sondag-hastborttagningen-14-5-kl-13&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.tickster.com%2Fsv%2Fevents%2Fa2ck6w7ybkm2dzn%2F2023-05-14%2Fsmafolkets-sondag-hastborttagningen-14-5-kl-15&smLink3Address=&id=5.2d4fa98c1859afe0f6b9447,5.2d4fa98c1859afe0f6b9456&date.startDates=1684062000000,1684069200000&date.endDates=1684065600000,1684072800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.2d4fa98c1859afe0f6b9461/1673510116096/eventimage.jpg