Småfolkets söndag: Hur långt når Alfons? (3-8 år)

local_offer
Barnaktiviteter | Litteratur (författarsamtal, bokcirkel) | Teater
Foto: Alfons Åberg ler och kickar fotboll.
Mer information
Datum: 6 nov
Tid: 13.00 – 13.45
Kostnad: 50 kr
Ålder: 0–5 år, 6–9 år
Plats: Stadsbiblioteket, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 551 11 Jönköping
Jönköpings kommun
Telefon:
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Rullstolsanpassning

“Fantasiteater när den är som bäst” / Expressen. Med Boulevardteatern

Vad är en människa? Hur långt når våra humör, handlingar och hugskott? Var tar själva Alfons slut? Värmen som hans kropp ger så att katten Pussel gärna ligger på stolen där han satt, är inte det Alfons värme? Och luften han andas ut? Och spottet han spottar på gatan som räddar livet på små små krypingar? Alfons tankar hittar inget slut ... En underbar och klurig föreställning i regi av Ika Nord. Efter boken av Gunilla Bergström. Ålder: 3-8 år Längd: ca 45 minuter

Biljettinformation

Stor som liten behöver en egen biljett. Pris 50 kr/person. Köp biljetter i tid. Det blir ofta slutsålt! Ev. osålda biljetter säljs på plats. Biljettkassan öppnar 30 minuter innan föreställning.

Fler tillfällen:
 • Datum:
  6 nov
  Tid:
  15.00 – 15.45
  Plats:
  Stadsbiblioteket, Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Sm%C3%A5folkets%20s%C3%B6ndag%3A%20Hur%20l%C3%A5ngt%20n%C3%A5r%20Alfons%3F%20(3-8%20%C3%A5r)&event.desc=%E2%80%9CFantasiteater%20n%C3%A4r%20den%20%C3%A4r%20som%20b%C3%A4st%E2%80%9D%20%2F%20Expressen.%20%0D%0AMed%20Boulevardteatern&event.text=Vad%20%C3%A4r%20en%20m%C3%A4nniska%3F%20Hur%20l%C3%A5ngt%20n%C3%A5r%20v%C3%A5ra%20hum%C3%B6r%2C%20handlingar%20och%20hugskott%3F%20Var%20tar%20sj%C3%A4lva%20Alfons%20slut%3F%20V%C3%A4rmen%20som%20hans%20kropp%20ger%20s%C3%A5%20att%20katten%20Pussel%20g%C3%A4rna%20ligger%20p%C3%A5%20stolen%20d%C3%A4r%20han%20satt%2C%20%C3%A4r%20inte%20det%20Alfons%20v%C3%A4rme%3F%20Och%20luften%20han%20andas%20ut%3F%20Och%20spottet%20han%20spottar%20p%C3%A5%20gatan%20som%20r%C3%A4ddar%20livet%20p%C3%A5%20sm%C3%A5%20sm%C3%A5%20krypingar%3F%20Alfons%20tankar%20hittar%20inget%20slut%20...%0D%0A%0D%0AEn%20underbar%20och%20klurig%20f%C3%B6rest%C3%A4llning%20i%20regi%20av%20Ika%20Nord.%20Efter%20boken%20av%20Gunilla%20Bergstr%C3%B6m.%0D%0A%0D%0A%C3%85lder%3A%203-8%20%C3%A5r%0D%0AL%C3%A4ngd%3A%20ca%2045%20minuter%20&event.categories=barnaktiviteter%2Cteater%2Clitteratur&event.city=%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=551%2011%20&event.placeName=Stadsbiblioteket&event.id=2e4de3e5-39f6-4325-bfdf-529128530a3a&event.imageAltText=Foto%3A%20Alfons%20%C3%85berg%20ler%20och%20kickar%20fotboll.&event.activity=Ja&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommun&organizer.tel=-&organizer.email=kulturproduktion%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Sara%20Klaesson&applier.tel=036-102465&applier.email=sara.klaesson%40jonkoping.se&ticket.desc=Stor%20som%20liten%20beh%C3%B6ver%20en%20egen%20biljett.%20Pris%2050%20kr%2Fperson.%20%0D%0AK%C3%B6p%20biljetter%20i%20tid.%20Det%20blir%20ofta%20sluts%C3%A5lt!%20%0D%0AEv.%20os%C3%A5lda%20biljetter%20s%C3%A4ljs%20p%C3%A5%20plats.%20Biljettkassan%20%C3%B6ppnar%2030%20minuter%20innan%20f%C3%B6rest%C3%A4llning.&ticket.price=50&accessibilities=handikapptoalett,hiss,rullstolsanpassning&ageGroups=0-5,6-9&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=H%C3%A4r%20k%C3%B6per%20du%20biljetter%20&smLink2Name=Biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20hemsida&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.tickster.com%2Fsv%2Fp%2Fkultur-o-fritid-jkpg&smLink2Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2F&smLink3Address=&id=5.59343ac418311d21a25bac1,5.59343ac418311d21a25bad0&date.startDates=1667736000000,1667743200000&date.endDates=1667738700000,1667745900000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.59343ac418311d21a25badb/1662666860197/eventimage.jpg