Småfolkets söndag: Kalles födelsedagsäventyr

local_offer
Barnaktiviteter | Film
Illustrerad bild. Tre kaniner med kläder och partyhattar sitter i ett möblerat rum vid ett bord. På bordet står en födelsedagstårta med ett ljus format som siffran fem. Alla ser glada ut!
Mer information
Datum: 2 okt
Tid: 15.00 – 15.45
Kostnad: 40 kr
Ålder: 0–5 år, 6–9 år
Plats: Folkets Bio, Kulturhuset, Jönköping
Adress: Svavelsticksgränd 3, 553 15 Jönköping
Folkets Bio Jönköping
Telefon:
Tillgänglighet
Handikapptoalett

En rolig och stundtals spännande knattefilm. För barn från 3 år.

Kalles efterlängtade födelsedag blir inte alls som han tänkt sig. Lillasyster blir sjuk och ingen har tid med att fira Kalle. Han rymmer i protest – till mormor som egentligen bor ganska nära… det ligger bara en liten mörk skog däremellan. Ålder: från 3 år Längd: 45 minuter

Biljettinformation

Stor som liten behöver en egen biljett. Köp biljetter i tid. Det blir ofta slutsålt! Ev. osålda biljetter säljs på plats. Biljettkassan öppnar 30 minuter innan visning.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Sm%C3%A5folkets%20s%C3%B6ndag%3A%20Kalles%20f%C3%B6delsedags%C3%A4ventyr%20&event.desc=En%20rolig%20och%20stundtals%20sp%C3%A4nnande%20knattefilm.%20F%C3%B6r%20barn%20fr%C3%A5n%203%20%C3%A5r.&event.text=Kalles%20efterl%C3%A4ngtade%20f%C3%B6delsedag%20blir%20inte%20alls%20som%20han%20t%C3%A4nkt%20sig.%20Lillasyster%20blir%20sjuk%20och%20ingen%20har%20tid%20med%20att%20fira%20Kalle.%20Han%20rymmer%20i%20protest%20%E2%80%93%20till%20mormor%20som%20egentligen%20bor%20ganska%20n%C3%A4ra%E2%80%A6%20det%20ligger%20bara%20en%20liten%20m%C3%B6rk%20skog%20d%C3%A4remellan.%0D%0A%0D%0A%C3%85lder%3A%20fr%C3%A5n%203%20%C3%A5r%0D%0AL%C3%A4ngd%3A%2045%20minuter&event.categories=barnaktiviteter%2Cfilm&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Svavelsticksgr%C3%A4nd%203&event.postNumber=553%2015&event.placeName=Folkets%20Bio%2C%20Kulturhuset&event.id=859565eb-17da-406b-8a8a-3649f929fd25&event.imageAltText=Illustrerad%20bild.%20Tre%20kaniner%20med%20kl%C3%A4der%20och%20partyhattar%20sitter%20i%20ett%20m%C3%B6blerat%20rum%20vid%20ett%20bord.%20P%C3%A5%20bordet%20st%C3%A5r%20en%20f%C3%B6delsedagst%C3%A5rta%20med%20ett%20ljus%20format%20som%20siffran%20fem.%20Alla%20ser%20glada%20ut!&event.activity=&organizer.name=Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20&organizer.tel=-&organizer.email=info%40folketsbiojonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Sara%20Klaesson%20&applier.tel=036-102465&applier.email=sara.klaesson%40jonkoping.se&ticket.desc=Stor%20som%20liten%20beh%C3%B6ver%20en%20egen%20biljett.%20%0D%0AK%C3%B6p%20biljetter%20i%20tid.%20Det%20blir%20ofta%20sluts%C3%A5lt!%20%0D%0AEv.%20os%C3%A5lda%20biljetter%20s%C3%A4ljs%20p%C3%A5%20plats.%20Biljettkassan%20%C3%B6ppnar%2030%20minuter%20innan%20visning.&ticket.price=40&accessibilities=handikapptoalett&ageGroups=0-5,6-9&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=H%C3%A4r%20k%C3%B6per%20du%20biljetter%20&smLink2Name=Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20hemsida&smLink3Name=Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20p%C3%A5%20Facebook%20&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.bio.se%2Fbiografer%2Ffolkets-bio-jonkoping-2%2Ffilm%2FST00015540%2Fkalles-fodelsedagsaventyr-knattefilmen%2F&smLink2Address=https%3A%2F%2Ffolketsbiojonkoping.se%2F&smLink3Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ffolketsbiojonkoping&id=5.6ee7976518311c203e89e93&date.startDates=1664715600000&date.endDates=1664718300000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6ee7976518311c203e89e9e/1662643893725/eventimage.jpg