Småfolkets söndag: Kiseldalen (från 3 år)

local_offer
Barnaktiviteter | Teater | Övrigt
Foto. Två cirkusartister, en tjej och en kille, klädda i samma färger på kläderna, och med sminkning i ansiktet står mittemot varandra och kastar ringar emellan sig.
Mer information
Datum: 9 okt
Tid: 15.00 – 15.30
Kostnad: 50 kr
Ålder: 0–5 år, 6–9 år
Plats: Kulturhuset Spira , Jönköping
Adress: Kulturgatan 3, 553 24 Jönköping
Musik och teatervänner Riksteatern Jönköping
Telefon: 010-2428080
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Rullstolsanpassning

Nycirkus med Kompani Giraff. Följ med på en cirkusutflykt till ett obekant landskap där objekt har minnen och kan tämjas.

Två jonglörer möts i gränslandet mellan dröm och verklighet. Här vaknar föremål till liv och tiden går fortare än vanligt. Med fötter som kastar och fångar sätts magiska kedjereaktioner igång. I ett flöde av rytmiska finurligheter och akrobatiska experiment förvandlas omgivningen till ett skruvat spel. Vi lämnar det som har varit och det som ska bli och bjuder in till Kiseldalen. Ålder: från 3 år Längd: 30 minuter

Biljettinformation

Stor som liten behöver en egen biljett. Pris 50 kr/person. Köp biljetter i tid. Det blir ofta slutsålt! Ev. osålda biljetter säljs på plats. Biljettkassan öppnar 120 minuter innan föreställning.

Fler tillfällen:
 • Datum:
  9 okt
  Tid:
  13.00 – 13.30
  Plats:
  Kulturhuset Spira , Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Sm%C3%A5folkets%20s%C3%B6ndag%3A%20Kiseldalen%20(fr%C3%A5n%203%20%C3%A5r)&event.desc=Nycirkus%20med%20Kompani%20Giraff.%20F%C3%B6lj%20med%20p%C3%A5%20en%20cirkusutflykt%20till%20ett%20obekant%20landskap%20d%C3%A4r%20objekt%20har%20minnen%20och%20kan%20t%C3%A4mjas.&event.text=Tv%C3%A5%20jongl%C3%B6rer%20m%C3%B6ts%20i%20gr%C3%A4nslandet%20mellan%20dr%C3%B6m%20och%20verklighet.%20H%C3%A4r%20vaknar%20f%C3%B6rem%C3%A5l%20till%20liv%20och%20tiden%20g%C3%A5r%20fortare%20%C3%A4n%20vanligt.%20Med%20f%C3%B6tter%20som%20kastar%20och%20f%C3%A5ngar%20s%C3%A4tts%20magiska%20kedjereaktioner%20ig%C3%A5ng.%0D%0A%0D%0AI%20ett%20fl%C3%B6de%20av%20rytmiska%20finurligheter%20och%20akrobatiska%20experiment%20f%C3%B6rvandlas%20omgivningen%20till%20ett%20skruvat%20spel.%20Vi%20l%C3%A4mnar%20det%20som%20har%20varit%20och%20det%20som%20ska%20bli%20och%20bjuder%20in%20till%20Kiseldalen.%0D%0A%0D%0A%C3%85lder%3A%20fr%C3%A5n%203%20%C3%A5r%0D%0AL%C3%A4ngd%3A%2030%20minuter%20&event.categories=barnaktiviteter%2Cteater%2C%C3%B6vrigt&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20&event.street=Kulturgatan%203&event.postNumber=553%2024&event.placeName=Kulturhuset%20Spira%20&event.id=be478e70-1200-44f3-8012-3530db182674&event.imageAltText=Foto.%20Tv%C3%A5%20cirkusartister%2C%20en%20tjej%20och%20en%20kille%2C%20kl%C3%A4dda%20i%20samma%20f%C3%A4rger%20p%C3%A5%20kl%C3%A4derna%2C%20och%20med%20sminkning%20i%20ansiktet%20st%C3%A5r%20mittemot%20varandra%20och%20kastar%20ringar%20emellan%20sig.%20&event.activity=&organizer.name=Musik%20och%20teaterv%C3%A4nner%20Riksteatern%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=010-2428080&organizer.email=biljetter%40smot.se&organizer.link=&applier.name=Sara%20Klaesson&applier.tel=036-102465&applier.email=sara.klaesson%40jonkoping.se&ticket.desc=Stor%20som%20liten%20beh%C3%B6ver%20en%20egen%20biljett.%20%0D%0APris%2050%20kr%2Fperson.%20K%C3%B6p%20biljetter%20i%20tid.%20Det%20blir%20ofta%20sluts%C3%A5lt!%20%0D%0AEv.%20os%C3%A5lda%20biljetter%20s%C3%A4ljs%20p%C3%A5%20plats.%20Biljettkassan%20%C3%B6ppnar%20120%20minuter%20innan%20f%C3%B6rest%C3%A4llning.&ticket.price=50&accessibilities=handikapptoalett,hiss,rullstolsanpassning&ageGroups=0-5,6-9&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=H%C3%A4r%20k%C3%B6per%20du%20biljetter%20&smLink2Name=Musik%20och%20teaterv%C3%A4nner%20Riksteatern%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20p%C3%A5%20Facebook%20&smLink3Name=Kulturhuset%20Spiras%20hemsida&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.smot.se%2Fkiseldalen%2F&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmusikochteatervanner&smLink3Address=https%3A%2F%2Fsmot.se%2F&id=5.6ee7976518311c203e89f87,5.6ee7976518311c203e89f97&date.startDates=1665313200000,1665320400000&date.endDates=1665315000000,1665322200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6ee7976518311c203e89fa2/1662644980295/eventimage.jpg