Småfolkets söndag: Lilla Spöket Laban (2-5 år)

local_offer
Barnaktiviteter | Film
Illustrerad bild. Lilla spöket Laban har en piratlapp över ögat, i handen har han ett svärd. Intill står en liten människa klädd i piratkläder. Bakom på sängen ligger en hund med piratsjal knuten runt huvudet. Alla leker och ser glada ut.
Mer information
Datum: 23 okt
Tid: 15.00 – 15.44
Kostnad: 40 kr
Ålder: 0–5 år
Plats: Folkets Bio, Kulturhuset, Jönköping
Adress: Svavelsticksgränd 3, 553 15 Jönköping
Folkets Bio Jönköping
Telefon:
Tillgänglighet
Handikapptoalett

En film av Per Åhlin, Lasse Persson, Alicja Jaworski

Knattefilmspaket med barnens favoritspöke Laban. Berättarröst till denna första biofilm om lilla spöket Laban är den flerfaldigt prisbelönta skådespelerskan Maria Lundqvist. Illustration, teckningar och bakgrund är skapade av en grupp erkända animatörer och illustratörer, ledda av den legendariske Per Åhlin (Karl-Bertil Jonssons julafton, Hundhotellet). Ålder: 2-5 år Längd: 44 minuter

Biljettinformation

Stor som liten behöver en egen biljett. Köp biljetter i tid. Det blir ofta slutsålt! Ev. osålda biljetter säljs på plats. Biljettkassan öppnar 30 minuter innan visning.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Sm%C3%A5folkets%20s%C3%B6ndag%3A%20Lilla%20Sp%C3%B6ket%20Laban%20(2-5%20%C3%A5r)%20&event.desc=En%20film%20av%20Per%20%C3%85hlin%2C%20Lasse%20Persson%2C%20Alicja%20Jaworski&event.text=Knattefilmspaket%20med%20barnens%20favoritsp%C3%B6ke%20Laban.%20Ber%C3%A4ttarr%C3%B6st%20till%20denna%20f%C3%B6rsta%20biofilm%20om%20lilla%20sp%C3%B6ket%20Laban%20%C3%A4r%20den%20flerfaldigt%0D%0Aprisbel%C3%B6nta%20sk%C3%A5despelerskan%20Maria%20Lundqvist.%20Illustration%2C%20teckningar%20och%20bakgrund%20%C3%A4r%20skapade%20av%20en%20grupp%20erk%C3%A4nda%20animat%C3%B6rer%20och%20illustrat%C3%B6rer%2C%20ledda%20av%20den%20legendariske%20Per%20%C3%85hlin%20(Karl-Bertil%20Jonssons%20julafton%2C%20Hundhotellet).%0D%0A%0D%0A%C3%85lder%3A%202-5%20%C3%A5r%0D%0AL%C3%A4ngd%3A%2044%20minuter%20&event.categories=barnaktiviteter%2Cfilm&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Svavelsticksgr%C3%A4nd%203&event.postNumber=553%2015&event.placeName=Folkets%20Bio%2C%20Kulturhuset&event.id=6f5decd4-cc16-44cf-8183-e94c517cfd28&event.imageAltText=Illustrerad%20bild.%20Lilla%20sp%C3%B6ket%20Laban%20har%20en%20piratlapp%20%C3%B6ver%20%C3%B6gat%2C%20i%20handen%20har%20han%20ett%20sv%C3%A4rd.%20Intill%20st%C3%A5r%20en%20liten%20m%C3%A4nniska%20kl%C3%A4dd%20i%20piratkl%C3%A4der.%20Bakom%20p%C3%A5%20s%C3%A4ngen%20ligger%20en%20hund%20med%20piratsjal%20knuten%20runt%20huvudet.%20Alla%20leker%20och%20ser%20glada%20ut.%20&event.activity=&organizer.name=Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20&organizer.tel=-&organizer.email=info%40folketsbiojonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Sara%20Klaesson%20&applier.tel=036-102465&applier.email=sara.klaesson%40jonkoping.se&ticket.desc=Stor%20som%20liten%20beh%C3%B6ver%20en%20egen%20biljett.%20%0D%0AK%C3%B6p%20biljetter%20i%20tid.%20Det%20blir%20ofta%20sluts%C3%A5lt!%20%0D%0AEv.%20os%C3%A5lda%20biljetter%20s%C3%A4ljs%20p%C3%A5%20plats.%20Biljettkassan%20%C3%B6ppnar%2030%20minuter%20innan%20visning.&ticket.price=40&accessibilities=handikapptoalett&ageGroups=0-5&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=H%C3%A4r%20k%C3%B6per%20du%20biljetter%20&smLink2Name=Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20hemsida&smLink3Name=Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20p%C3%A5%20Facebook&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.bio.se%2Fbiografer%2Ffolkets-bio-jonkoping-2%2Ffilm%2FST00004336%2Flilla-spoket-laban%2F&smLink2Address=https%3A%2F%2Ffolketsbiojonkoping.se%2F&smLink3Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ffolketsbiojonkoping&id=5.6ee7976518311c203e8a056&date.startDates=1666530000000&date.endDates=1666532640000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6ee7976518311c203e8a06f/1662645779501/eventimage.jpg