Småfolkets söndag: Mamma Mu bygger en koja

local_offer
Barnaktiviteter
Kråkan hoppar i en verktygslåda
Mer information
Datum: 19 mar
Tid: 13.00 – 14.00
Kostnad: 35 kr
Ålder: 0–5 år, 6–9 år
Plats: Kulturhuset Spira, Jönköping
Adress: Kulturgatan 3, 553 24 Jönköping
Musik och Teatervänner i Jönköping och Jönköpings Kommun
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Ett mimiskt och musikaliskt fyrverkeri för alla från 4 år om bakåtsträvaren som tror att kor inte kan bygga kojor och den nyfikna och kreativa livsnjutaren som visar på motsatsen.

Mamma Mu vill nämligen mycket mer än vad kor brukar vilja och hon låter sig inte begränsas av någon, inte ens en kraxande kråka. Så, med humor och uppfinningsrikedom visar Mamma Mu var skåpet ska stå! Vi på Teater Pero känner oss besjälade med denna lantbruksrebell till ko som ständigt hittar inspiration i barnen och deras lekar. Mamma Mu är en sann förebild! Denna klassiker utmanar oss i våra favoritkompetenser; musik och rörelse. Vi presenterar stolt helt nyskriven musik av Ulf Eriksson.

Biljettinformation

Stor som liten behöver egen biljett och barn går i sällskap av vuxen. Speltid: 30 min Scen: Kammaren i Spira

Fler tillfällen:
 • Datum:
  19 mar
  Tid:
  15.00 – 16.00
  Plats:
  Kulturhuset Spira, Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Sm%C3%A5folkets%20s%C3%B6ndag%3A%20Mamma%20Mu%20bygger%20en%20koja&event.desc=Ett%20mimiskt%20och%20musikaliskt%20fyrverkeri%20f%C3%B6r%20alla%20fr%C3%A5n%204%20%C3%A5r%20om%20bak%C3%A5tstr%C3%A4varen%20som%20tror%20att%20kor%20inte%20kan%20bygga%20kojor%20och%20den%20nyfikna%20och%20kreativa%20livsnjutaren%20som%20visar%20p%C3%A5%20motsatsen.%0D%0A&event.text=Mamma%20Mu%20vill%20n%C3%A4mligen%20mycket%20mer%20%C3%A4n%20vad%20kor%20brukar%20vilja%20och%20hon%20l%C3%A5ter%20sig%20inte%20begr%C3%A4nsas%20av%20n%C3%A5gon%2C%20inte%20ens%20en%20kraxande%20kr%C3%A5ka.%20S%C3%A5%2C%20med%20humor%20och%20uppfinningsrikedom%20visar%20Mamma%20Mu%20var%20sk%C3%A5pet%20ska%20st%C3%A5!%0D%0A%0D%0AVi%20p%C3%A5%20Teater%20Pero%20k%C3%A4nner%20oss%20besj%C3%A4lade%20med%20denna%20lantbruksrebell%20till%20ko%20som%20st%C3%A4ndigt%20hittar%20inspiration%20i%20barnen%20och%20deras%20lekar.%20Mamma%20Mu%20%C3%A4r%20en%20sann%20f%C3%B6rebild!%20Denna%20klassiker%20utmanar%20oss%20i%20v%C3%A5ra%20favoritkompetenser%3B%20musik%20och%20r%C3%B6relse.%20Vi%20presenterar%20stolt%20helt%20nyskriven%20musik%20av%20Ulf%20Eriksson.%0D%0A%0D%0A&event.categories=barnaktiviteter&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Kulturgatan%203&event.postNumber=55324&event.placeName=Kulturhuset%20Spira&event.id=bf59f53f-b4ba-4d89-a1c0-aa6b5213a667&event.imageAltText=Kr%C3%A5kan%20hoppar%20i%20en%20verktygsl%C3%A5da&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Musik%20och%20Teaterv%C3%A4nner%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20och%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20Kommun&organizer.tel=036105000&organizer.email=kultur%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Annefrid%20Sj%C3%B6man%20&applier.tel=036103892&applier.email=annefrid.sjoman%40jonkoping.se&ticket.desc=Stor%20som%20liten%20beh%C3%B6ver%20egen%20biljett%20och%20barn%20g%C3%A5r%20i%20s%C3%A4llskap%20av%20vuxen.%0D%0ASpeltid%3A%2030%20min%0D%0AScen%3A%20Kammaren%20i%20Spira%0D%0A&ticket.price=35&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=0-5,6-9&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=F%C3%B6rest%C3%A4llning%20kl.%2013&smLink2Name=F%C3%B6rest%C3%A4llning%20kl.%2015&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fsecure.tickster.com%2Fsv%2Fr2eeymg0uc8mh1z%2F8blj462l80cahfm%2Fproducts&smLink2Address=%20https%3A%2F%2Fsecure.tickster.com%2Fsv%2Fr2eeymg0uc8mh1z%2Fz5wy3nvv1v28t86%2Fproducts&smLink3Address=&id=5.6af27e6d184e6d332f6a260d,5.6af27e6d184e6d332f6a261c&date.startDates=1679227200000,1679234400000&date.endDates=1679230800000,1679238000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6af27e6d184e6d332f6a2627/1673276355463/eventimage.jpg