Småfolkets söndag: Nya skor (3-8 år)

local_offer
Barnaktiviteter | Teater
Foto. En kille tittar förväntansfullt ner på en kartong. Bakom honom tittar en nyfiken kvinna fram.
Mer information
Datum: 20 nov
Tid: 13.00 – 13.35
Kostnad: 50 kr
Ålder: 0–5 år, 6–9 år
Plats: Kulturhuset Spira, Jönköping
Adress: Kulturgatan 3, 553 24 Jönköping
Musik och teatervänner Riksteatern Jönköping
Telefon: 010-2428080
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Charlies högsta önskan är ett par nya skor. Så när brevet från mormor kommer, blir han överlycklig.

På sin födelsedag ska Charlie få precis vilka skor han vill! Mormor tipsar om en viss skoaffär, där det arbetar en mycket speciell skomakare. Där kommer han att få hjälp att hitta precis det han önskar sig. Men vem är denna skomakare egentligen? Och vad är det som mormor inte berättar? Barnboksförfattaren Ann-Christine Magnusson, kompositören Jörgen Aggeklint och scenografen Johanna Oranen har skapat en rolig, spännande och musikalisk teater för liten och stor. Ålder: 3-8 år Längd: 35 minuter

Biljettinformation

Stor som liten behöver en egen biljett. Pris 50 kr/person. Köp biljetter i tid. Det blir ofta slutsålt! Ev. osålda biljetter säljs på plats. Biljettkassan öppnar 120 minuter innan föreställning.

Fler tillfällen:
 • Datum:
  20 nov
  Tid:
  15.00 – 15.35
  Plats:
  Kulturhuset Spira, Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Sm%C3%A5folkets%20s%C3%B6ndag%3A%20Nya%20skor%20(3-8%20%C3%A5r)&event.desc=Charlies%20h%C3%B6gsta%20%C3%B6nskan%20%C3%A4r%20ett%20par%20nya%20skor.%20S%C3%A5%20n%C3%A4r%20brevet%20fr%C3%A5n%20mormor%20kommer%2C%20blir%20han%20%C3%B6verlycklig.%20&event.text=P%C3%A5%20sin%20f%C3%B6delsedag%20ska%20Charlie%20f%C3%A5%20precis%20vilka%20skor%20han%20vill!%20Mormor%20tipsar%20om%20en%20viss%20skoaff%C3%A4r%2C%20d%C3%A4r%20det%20arbetar%20en%20mycket%20speciell%20skomakare.%20D%C3%A4r%20kommer%20han%20att%20f%C3%A5%20hj%C3%A4lp%20att%20hitta%20precis%20det%20han%20%C3%B6nskar%20sig.%20Men%20vem%20%C3%A4r%20denna%20skomakare%20egentligen%3F%20Och%20vad%20%C3%A4r%20det%20som%20mormor%20inte%20ber%C3%A4ttar%3F%0D%0A%0D%0ABarnboksf%C3%B6rfattaren%20Ann-Christine%20Magnusson%2C%20komposit%C3%B6ren%20J%C3%B6rgen%20Aggeklint%20och%20scenografen%20Johanna%20Oranen%20har%20skapat%20en%20rolig%2C%20sp%C3%A4nnande%20och%20musikalisk%20teater%20f%C3%B6r%20liten%20och%20stor.%0D%0A%0D%0A%C3%85lder%3A%203-8%20%C3%A5r%0D%0AL%C3%A4ngd%3A%2035%20minuter&event.categories=barnaktiviteter%2Cteater&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Kulturgatan%203&event.postNumber=553%2024&event.placeName=Kulturhuset%20Spira&event.id=8cb6001b-aab4-4edf-aa8c-d3cb2e8fab22&event.imageAltText=Foto.%20En%20kille%20tittar%20f%C3%B6rv%C3%A4ntansfullt%20ner%20p%C3%A5%20en%20kartong.%20Bakom%20honom%20tittar%20en%20nyfiken%20kvinna%20fram.&event.activity=&organizer.name=Musik%20och%20teaterv%C3%A4nner%20Riksteatern%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=010-2428080&organizer.email=biljetter%40smot.se&organizer.link=&applier.name=Sara%20Klaesson&applier.tel=036-102465&applier.email=sara.klaesson%40jonkoping.se&ticket.desc=Stor%20som%20liten%20beh%C3%B6ver%20en%20egen%20biljett.%20%0D%0APris%2050%20kr%2Fperson.%20K%C3%B6p%20biljetter%20i%20tid.%20Det%20blir%20ofta%20sluts%C3%A5lt!%20%0D%0AEv.%20os%C3%A5lda%20biljetter%20s%C3%A4ljs%20p%C3%A5%20plats.%20Biljettkassan%20%C3%B6ppnar%20120%20minuter%20innan%20f%C3%B6rest%C3%A4llning.&ticket.price=50&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=0-5,6-9&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=H%C3%A4r%20k%C3%B6per%20du%20biljetter&smLink2Name=Musik%20och%20teaterv%C3%A4nner%20Riksteatern%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20p%C3%A5%20Facebook&smLink3Name=Kulturhuset%20Spiras%20hemsida&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.smot.se%2Fnya-skor-2022%2F&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmusikochteatervanner&smLink3Address=https%3A%2F%2Fsmot.se%2F&id=5.6ee7976518311c203e8b411,5.6ee7976518311c203e8b421&date.startDates=1668945600000,1668952800000&date.endDates=1668947700000,1668954900000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6ee7976518311c203e8b42c/1662669239004/eventimage.jpg