Småfolkets söndag: Osamsas

local_offer
Barnaktiviteter
Två personer interagerar med varandra
Mer information
Datum: 19 feb
Tid: 13.00 – 14.00
Kostnad: 35 kr
Ålder: 0–5 år, 6–9 år
Plats: Kulturhuset Spira, Jönköping
Adress: Kulturgatan 3, 553 24 Jönköping
Musik och Teatervänner Riksteatern Jönköping och Jönköpings Kommun
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Osamsas är en fartfylld fysisk och humoristisk tvekamp utan onödiga ord. I en inifrånvärld präglad av fantasier och känslostormar får vi följa två syskons vardag.

Osamsas handlar om syskons brottningsmatcher, förhandlingar och regler. Om att snubbla efter någon som alltid kan bättre. Om att alltid behöva korta in steget och vänta in den som segar. Om att härmas, luras, skoja och retas. Om att klättra över nya hinder för att någon visar hur det går till. Om att upptäcka världen ihop med den bästa och jobbigaste personen i hela världen.

Biljettinformation

Stor som liten behöver egen biljett och barn går i sällskap av vuxen Speltid: 30 min Scen: Kammaren i Spira

Fler tillfällen:
 • Datum:
  19 feb
  Tid:
  15.00 – 16.00
  Plats:
  Kulturhuset Spira, Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Sm%C3%A5folkets%20s%C3%B6ndag%3A%20Osamsas&event.desc=Osamsas%20%C3%A4r%20en%20fartfylld%20fysisk%20och%20humoristisk%20tvekamp%20utan%20on%C3%B6diga%20ord.%20I%20en%20inifr%C3%A5nv%C3%A4rld%20pr%C3%A4glad%20av%20fantasier%20och%20k%C3%A4nslostormar%20f%C3%A5r%20vi%20f%C3%B6lja%20tv%C3%A5%20syskons%20vardag.%20&event.text=Osamsas%20handlar%20om%20syskons%20brottningsmatcher%2C%20f%C3%B6rhandlingar%20och%20regler.%20Om%20att%20snubbla%20efter%20n%C3%A5gon%20som%20alltid%20kan%20b%C3%A4ttre.%20Om%20att%20alltid%20beh%C3%B6va%20korta%20in%20steget%20och%20v%C3%A4nta%20in%20den%20som%20segar.%20Om%20att%20h%C3%A4rmas%2C%20luras%2C%20skoja%20och%20retas.%20Om%20att%20kl%C3%A4ttra%20%C3%B6ver%20nya%20hinder%20f%C3%B6r%20att%20n%C3%A5gon%20visar%20hur%20det%20g%C3%A5r%20till.%20Om%20att%20uppt%C3%A4cka%20v%C3%A4rlden%20ihop%20med%20den%20b%C3%A4sta%20och%20jobbigaste%20personen%20i%20hela%20v%C3%A4rlden.%0D%0A%0D%0A&event.categories=barnaktiviteter&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Kulturgatan%203&event.postNumber=553%2024&event.placeName=Kulturhuset%20Spira&event.id=d1fba669-f7f6-4d84-bebe-eacb50e5282a&event.imageAltText=Tv%C3%A5%20personer%20interagerar%20med%20varandra&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Musik%20och%20Teaterv%C3%A4nner%20Riksteatern%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20och%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20Kommun%20%20&organizer.tel=036105000&organizer.email=kultur%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Annefrid%20Sj%C3%B6man&applier.tel=036103892&applier.email=annefrid.sjoman%40jonkoping.se&ticket.desc=Stor%20som%20liten%20beh%C3%B6ver%20egen%20biljett%20och%20barn%20g%C3%A5r%20i%20s%C3%A4llskap%20av%20vuxen%0D%0A%0D%0ASpeltid%3A%2030%20min%0D%0AScen%3A%20Kammaren%20i%20Spira%0D%0A&ticket.price=35&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=0-5,6-9&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=F%C3%B6rest%C3%A4llning%20kl%2013&smLink2Name=F%C3%B6rest%C3%A4llning%20kl%2015&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fsecure.tickster.com%2Fsv%2Fr1e62egp0e6dm4v%2Fvulck5y27p08k5b%2Fproducts&smLink2Address=https%3A%2F%2Fsecure.tickster.com%2Fsv%2Fr1e62egp0e6dm4v%2F3krd7d2fx9u8e6y%2Fproducts&smLink3Address=&id=5.6af27e6d184e6d332f6a2537,5.6af27e6d184e6d332f6a2546&date.startDates=1676808000000,1676815200000&date.endDates=1676811600000,1676818800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6af27e6d184e6d332f6a2551/1673275418800/eventimage.jpg